De Europese CEO-Alliantie pleit voor een ambitieuze klimaatstrategie

29 maart 2021

10 Europese bedrijfsleiders pleiten voor verregaande maatregelen voor de bescherming van het klimaat. De “CEO-Alliantie voor het Herstel, de Hervorming en Veerkracht van Europa” werd in 2020 opgericht om samen te werken rond intersectorale projecten inzake klimaatbescherming. De Alliantie streeft naar een voortdurende constructieve dialoog met de Europese Commissie.

Een stapsgewijze invoering van een intersectorale prijs van CO2 en ambitieuze data voor de afbouw van het gebruik van steenkool: dit zijn enkele van de voornaamste eisen van de tien topmanagers uit de energie-, transport en technologiesector die werden gepubliceerd in een gemeenschappelijke beleidsnota. Bovendien vragen de toonaangevende Europese CEO’s verregaande maatregelen voor de bescherming van het klimaat.

De tien bedrijfsleiders Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlanckerl (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Johannes Teyssen (E.ON), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klein (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric) en Herbert Diess (Volkswagen) zijn leden van de “CEO-Alliantie voor het Herstel, de Hervorming en Veerkracht van Europa”.

Deze CEO-Alliantie werd opgericht in 2020 in de context van de Covid-19 pandemie en de historische beslissingen over de Europese Green Deal. Hun gemeenschappelijk doel is de EU te laten uitgroeien tot ‘s werelds meest toonaangevende regio voor klimaatbescherming, door investeringen in de technologieën van de toekomst en toekomstbestendige banen te creëren.

De topmanagers publiceerden een gemeenschappelijke beleidsnota met enkele ambitieuze voorstellen. Ze verklaren het volgende: “We zijn er vast van overtuigd dat de Europese Green Deal en Next Generation EU de innovatie en zakelijke inventiviteit van Europa ten dienste zullen stellen van de wereldwijde klimaataanpak en zullen zorgen voor een kickstart van een reeks investeringen in duurzaamheid en veerkracht om toekomstbestendige banen te creëren binnen Europa.” De CEO’s moedigen Europese beleidsmakers aan om moedige stappen vooruit te zetten richting klimaatneutraliteit, bijvoorbeeld “blijven werken aan een genormaliseerde intersectorale CO2-prijs” en “bepalen van einddata voor het gebruik van koolstofintensieve industrieën”.

De CEO-Alliantie beschouwt zichzelf als een echte “drijvende kracht” die samen werkt aan concrete gezamenlijke projecten. Laadinfrastructuur binnen de EU-lidstaten voor zwaar vervoer, integratie van Europese energiesystemen, digitale tracking van de ecologische voetafdruk, duurzame gezonde gebouwen, e-bussen voor Europa, groene waterstofwaardeketen en snelle toename van de batterijproductie.

De ambitie van de topmanagers bestaat erin om samen met hun bedrijven over de sectoren heen te werken aan praktische oplossingen voor doeltreffende klimaatbescherming. Hiermee streeft de Alliantie naar een voortdurende constructieve dialoog met de Europese Commissie. Tijdens een digitale vergadering bespraken de Vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en de CEO’s de vooruitgang van de implementatie van de Green Deal en de tussentijdse status van de gezamenlijke projecten van de Alliantie.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This