Onderzoek ABBYY: jong kaderpersoneel worstelt met bedrijfsprocessen, 55-plussers sceptisch tegenover nieuwe technologieën

3 februari 2021

Leidinggevenden van boven de 55 jaar hebben de drastische veranderingen in hun werksituatie tijdens de Covid-19-pandemie beter verteerd dan hun digital native-collega’s. Dat blijkt uit onderzoek dat ABBYY, een Digital Intelligence-onderneming, heeft laten uitvoeren naar het gebruik van technologie en productiviteit. Voor dit onderzoek werden 4.000 medewerkers uit vier landen bevraagd (de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk).

Het “COVID-19 Technology and Business Process”-onderzoek polste naar de uitdagingen met betrekking tot het thuiswerken. Vragen waren onder meer hoe medewerkers wereldwijd dachten over bedrijfsprocessen en welke rol slimme technologieën zoals digitale assistenten, data-analyses en -inzichten en productiviteit  daarin spelen.

Tijd verspillen met bedrijfsprocessen

Een opvallend resultaat uit dit onderzoek is dat 61 procent van de digital natives zegt dat processen hun werk uitdagender maakte, terwijl slechts 36 procent van de 55+-generatie uitdagingen ondervond tijdens de pandemie. Veel meer jonge leidinggevenden vinden bovendien dat ze hun tijd verspillen met bedrijfsprocessen (maar liefst 85 procent tegen 20 procent binnen de groep 55+). Bedrijfsdirecties moeten hun sleutelprocessen dus opnieuw bekijken, omdat ze mogelijk niet voldoende intuïtief zijn voor digital natives en daardoor een negatieve impact hebben op hun mentale gezondheid, motivatie, vertrouwen en loyaliteit.

Daarnaast vindt twee derde van de jonge leidinggevenden dat ze onvoldoende geïnformeerd worden over bedrijfsprocessen. Daar is slechts 26 procent van de 55-plussers het mee eens. Wellicht valt dat verschil te wijten aan hiërarchische niveaus binnen het management, maar organisaties moeten hoe dan ook werken aan een cultuur van transparantie en begrip voor processen creëren onder alle medewerkers die met systemen en applicaties werken. 

image

Gebrek aan motivatie & isolement

Voor jongere leidinggevenden was motivatie om aan de slag te gaan de grootste uitdaging tijdens de pandemie (39 procent). Bij de oudere collega’s was dat slechts 19 procent. Dat kan aan een verschil in levensfase liggen. Werken combineren met een jong gezin is nu eenmaal uitdagender dan een situatie waarin de kinderen al wat ouder zijn of zelfs al op kamers wonen. Organisaties moeten dan ook voorzieningen overwegen zoals opvang of ondersteuning bij thuisonderwijs om de stress thuis te verminderen.

Een andere grote uitdaging voor de leeftijdsgroepen 18-34 en 35-54 was ‘het gevoel van isolement bij het thuiswerken’ (28 en 27 procent respectievelijk). Dat duidt erop dat het management meer aandacht moet besteden aan gemeenschapszin binnen de thuiswerkende medewerkers. Denk aan toegang tot wellness of mogelijkheden om zaken als stress of angst te bespreken. 

“Hoewel bedrijven snel nieuwe technologie implementeerden om thuiswerkers te helpen, werd er te weinig aandacht besteed aan het gebruiksgemak en de impact op de werkprocessen, wat digital natives frustreert en hun motivatie en productiviteit beïnvloedt”, zegt Maxime Vermeir, Director of Customer Innovation bij ABBYY. “Naast betere technologie en procestools moeten bedrijven ook nadenken over hoe ze werknemers kunnen helpen hun thuiswerkleven in balans te brengen door middel van nieuwe programma’s en diensten, training en bijscholing.”

Appreciatie voor digitale collega’s

Ook wat het inzetten van zogenoemde digital workers betreft, zijn er grote verschillen tussen de verschillende generaties. Jonge managers maken momenteel 19% meer gebruik van digitale medewerkers en slimme technologieën dan hun oudere collega’s, wat niet wil zeggen dat die laatsten het nut van digitale medewerkers betwisten. Van degenen die de technologieën nog niet gebruiken, denkt vier vijfde van de jongere respondenten dat ze een aanzienlijke impact op hun productiviteit zouden hebben, vergeleken met twee derde van de 55+-respondenten en 71% van de 35-54-jarigen. Onder de oudere beroepsbevolking heerst dus in sommige kringen nog wat meer scepsis ten aanzien van digitale werknemers of nieuwe technologieën die zij nog nooit hebben gebruikt. Zoals verwacht gebruiken digital natives meer slimme technologieën zoals digitale assistenten, monitoringsoftware, data-analysetools en mobiele productiviteitsapps dan andere leeftijdsgroepen. Leidinggevenden van middelbare leeftijd waren relatief verdeeld over hun gebruik van geavanceerde technologieën, terwijl senioren er het minst gebruik van maakten.

image
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This