Dassault Systèmes lanceert Water for Life-project om de industrie in staat te stellen slimmer en bewuster om te gaan met water

14 december 2020

Dassault Systèmes introduceert ‘Water for Life’. Dit project heeft tot doel de industrie te helpen slimmer om te gaan met water. Water for Life is onderdeel van de The Only Progress is Human-campagne van het bedrijf. Deze campagne komt voort uit de toezegging van Dassault Systèmes om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te ondersteunen en dan in het bijzonder SDG 6 om ‘de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te garanderen’. 

Overconsumptie tegengaan

Water is essentieel voor het leven, maar overconsumptie van water om alle goederen en diensten te produceren die de wereld dagelijks gebruikt, brengt de beschikbaarheid ervan in gevaar. Nu al heeft meer dan 40% van de wereldbevolking te maken met waterschaarste. In lijn met haar Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen heeft de VN een Water Action Decade (2018-2028) uitgeroepen, gericht op de duurzame ontwikkeling en geïntegreerd beheer van water. Het Water for Life-project sluit aan bij deze beweging, evenals de recente ondersteuning van Dassault Systèmes voor het Science Based Targets-initiatief en zijn rol als Official Supporter van de TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures).

Drie invalshoeken om te helpen

Dassault Systèmes zal via Water for Life zijn klanten helpen deze uitdagingen rond water vanuit drie invalshoeken aan te pakken: meten en optimaliseren, innoveren en creëren, en onderwijzen. 

Ten eerste zal Dassault Systèmes het 3DEXPERIENCE-platform gebruiken om het meten en optimaliseren van de ‘water-voetafdruk’ van bedrijven verder te verbeteren. Het platform zal hiertoe bedrijven in staat stellen de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een goed inzicht te krijgen in hun waterverbruik. Daarbij zal bovendien een duidelijke relatie worden gelegd met het doel waarvoor dit water wordt ingezet, zodat bedrijven bewuste afwegingen kunnen maken over het water dat zij toepassen en het resultaat dat zij daarmee bereiken. 

Ook zal het 3DEXPERIENCE-platform hen helpen om de impact van verschillende ontwerpopties op het watergebruik in kaart te brengen. Hier zullen bovendien door Artificial Intelligence (AI) gegenereerde aanbevelingen aan worden toegevoegd, die bedrijven begeleiden bij het creëren van nieuwe en duurzamere producten, diensten en ervaringen.

‘Water-handafdruk’ mogelijk maken 

Dassault Systèmes zal tevens het idee van een ‘water-handafdruk’ voor ieder bedrijf ondersteunen via zijn 3DEXPERIENCE Lab. Dit open innovatie-lab helpt disruptieve innovaties te ontwikkelen en te versnellen, zoals EEL Energy voor het duurzaam opwekken van energie. Het 3DEXPERIENCE Lab gaat bedrijven helpen de processen zodanig te transformeren dat zij hun waterverbruik verder kunnen terugdringen. Ook zal het lab nauw samenwerken met incubators, zoals OceanHub Africa.

Ten slotte gaat Dassault Systèmes educatieve programma’s stimuleren die tot doel hebben het bewustzijn rond belangrijke watergerelateerde kwesties te vergroten. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan het inspireren van toekomstige generaties om deze belangrijke hulpbron te behouden. Denk hierbij aan het Mission Ocean-project in Frankrijk dat wordt ondersteund door La Fondation Dassault Systèmes.

Passie voor waterbehoud

Het Water for Life-project werd officieel gelanceerd in een video van Bernard Charlès samen met de professionele ontdekkingsreiziger en avonturier Mike Horn, die dezelfde passie voor waterbehoud deelt. “Als professionele ontdekkingsreiziger zie ik uit de eerste hand hoe menselijke activiteiten de toestand van onze aarde rechtstreeks beïnvloeden. Het is cruciaal voor mensen om ervoor te zorgen dat water, onze meest waardevolle hulpbron, wordt behouden”, aldus Mike Horn. “Ik ben blij dat niet alleen de VN, NGO’s en politici dit doel ondersteunen, maar dat ook industriële leiders zoals Bernard Charlès, CEO van Dassault Systèmes, het belang van dit cruciale onderwerp benadrukken.”

“De wereld erkent de urgentie van waterbehoud en beweegt zich richting een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid en duurzaamheid”, zegt Bernard Charlès, Dassault Systèmes’ Vice Chairman en Chief Executive Officer. “De industrie heeft haar rol te spelen in dit ‘VN-decennium om te leveren’. Virtuele werelden zijn een belangrijke sleutel om klanten in staat stellen zich de radicaal nieuwe producten en materialen voor te stellen, te ontwerpen, te testen en de productieprocessen te ontwikkelen die nodig zijn in de duurzamere economie van morgen. Met nieuwe oplossingen voor de industrie, kunnen wij de nummer één partner van de wereld worden voor een duurzamere industrie renaissance die voldoet aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This