Belgische start-up RESPONSUM biedt volledige controle voor privacy- en cybersecurityrisico’s

8 december 2020

De Zaventemse start-up RESPONSUM zorgt met een gelijknamige tool voor de volledige controle over privacy- en securityrisico’s bij bedrijven. Het Software-as-a-Service-model (SaaS) met verschillende modules stelt organisaties in staat om op elk moment de naleving van privacyregels zoals de GDPR en veiligheid te beheren en aan te tonen. Zo kunnen gebruikers op eigen initiatief een zelfscan uitvoeren of bewustwordingscampagnes opzetten. RESPONSUM biedt een antwoord op de vele privacy- en beveiligingsuitdagingen waar bedrijven vandaag tegenaan lopen. 

In het huidige technologische klimaat neemt het belang van data steeds verder toe. Bedrijven zijn hierdoor in staat om betere beslissingen te nemen die hun bedrijfswaarde verhogen. Deze data worden tegelijkertijd sterk gereguleerd en zijn bovendien vaak vertrouwelijk en gevoelig. Dat vereist een gedegen beveiliging waarbij het treffen van enkel technische maatregelen niet voldoende is. De gevolgen van data-inbreuken zijn namelijk niet te overzien en gaan van imagoschade, hoge kosten, bedrijfsonderbreking tot enorme collectieve rechtszaken. In deze context komt RESPONSUM de bedrijven tegemoet met een SaaS-platform. 

Alex Van Cauwenbergh, oprichter en CEO van RESPONSUM legt uit: “We zochten een manier om bedrijven meer controle te geven over hun privacy en beveiliging en hen te ontzorgen van de uitdagingen die hierbij horen. Daarom hebben we een gebruiksvriendelijk SaaS-platform ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om het hoofd te bieden aan die complexiteit. Zo kunnen ze op elk gewenst moment het heft in eigen handen nemen door de naleving van privacy en beveiliging te beheren en aan te tonen.”

Drie pijlers

Het RESPONSUM-platform is gestoeld op drie pijlers: naleving, bewustwording en risicomanagement. Alex Van Cauwenbergh: “Ons platform heeft aandacht voor de drie pijlers die samen een alomvattend pakket vormen. Aangezien de gevoeligheden per bedrijf verschillen en elke situatie anders is, goten we die pijlers in diverse modules waarbij organisaties kunnen kiezen op basis van hun prioriteiten. Zo werken ze gericht aan de aspecten die ze nodig hebben. RESPONSUM werkt daarvoor met een licentiesysteem waarbij er bovenop de basisformule modules op maat toegevoegd kunnen worden aan de hand van de specifieke noden.” 

Zelfscan en Experience Center 

Een belangrijke module van het RESPONSUM-platform is de selfscan. Deze toepassing is drieledig en maakt het mogelijk om zelf een grondige analyse van de huidige situatie uit te voeren. Met de privacy scan wordt de privacymaturiteit van de organisatie in kaart gebracht, de security scan identificeert en pakt beveiligingskwetsbaarheden aan en de data management scan stelt organisaties in staat om snel de huidige staat van volwassenheid in gegevensbeheer te evalueren in het licht van de belangrijkste doelen en behaalde resultaten. De resultaten van deze scans worden automatisch geüpdatet in de dashboards van het platform. Dit maakt continue monitoring en bijsturing eenvoudig.  

Daarnaast is er ‘The Experience Center’. Hierin zijn alle middelen opgenomen die organisaties in staat stellen om zelf end-to-end bewustwordingscampagnes te organiseren. Door in te zetten op bewustwording van de medewerkers belooft het platform het risico van een data-inbreuk met 70% te verminderen. Organisaties kunnen in het ‘Experience Center’ met een uitgebreid gamma aan opties onder andere eenvoudig zelf phishingsimulaties opzetten, met ingebouwde tips en lessen voor medewerkers die risicogedrag vertonen. 

Binnen- en buitenland 

Het Zaventemse RESPONSUM werd opgericht door co-founders Alex Van Cauwenbergh en Bavo Van den Heuvel. De start-up wil zijn activiteiten snel opschalen naar zowel de Belgische markt als ver daarbuiten. Het kijkt hiervoor onder meer naar samenwerkingen met andere experten binnen de industrie van privacy en security en het  op cybersecurity-verdelers die het platform toevoegen aan hun gamma. Ook wordt verder ingezet op het belang van bewustwording door de hand te reiken naar trainers die de modules kunnen inzetten in hun opleidingen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This