Danny Allan (CTO en Senior Vice President Product Strategy, Veeam): dit zijn de tech trends van 2021

2 december 2020

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een bewogen jaar. De COVID19-crisis heeft voor veel opschudding gezorgd in vrijwel alle markten en voor iedereen in België. Waar sommige bedrijven een flinke klap hebben gekregen vanwege de diverse lockdowns, hebben anderen daar juist weer van geprofiteerd. Toch moeten we in z’n algemeenheid concluderen dat de wereld dit jaar in een crisis is beland die vrijwel niemand zag aankomen. Ondanks dat we hierdoor weten dat niets zeker is, kunnen we wel onze verwachtingen uitspreken. Danny Allan, CTO van Veeam, kijkt alvast vooruit naar 2021 en geeft zijn visie op de tech trends van komend jaar.

Ontwikkelaars krijgen meer zeggenschap over de inzet van technologie en datastrategieën binnen organisaties

We zullen een agressieve ‘verplaatsing naar links’ zien in alle sectoren, met als gevolg dat CIO’s afhankelijker zullen worden van ontwikkelingsteams om de technische richting van de organisatie te bepalen. Historisch gezien kiezen ontwikkelingsteams een top-down-benadering bij het verplaatsen van data naar de cloud. Dit is echter tijdens de pandemie niet langer het geval vanwege de directe versterking van cloudgebaseerde omgevingen. In 2021 zullen DevOps-teams meer zeggenschap krijgen over de inzet van datastrategieën met als resultaat toename in mobiliteit van workloads in correlatie met een toename in cloud data management-technieken.

Een grotere focus op het beveiligen en beheren van collaboration-platformdata in de cloud

Thuiswerken is natuurlijk niet nieuw, dat gebeurt al jaren, maar dankzij de COVID19-pandemie is hier een enorme boost aan gegeven. Doordat veel organisaties thuiswerk-initiatieven zullen verlengen tot mid volgend jaar, zal het vertrouwen op cloudgebaseerde samenwerkingsplatformen zoals Microsoft Teams en Slack alleen maar toenemen. Dit betekent dat meer teams de kracht van de cloud zullen gaan gebruiken om de stroom van data afkomstig van dergelijke platformen op te slaan. In 2021 zal dit meer focus op, bewustzijn van en behoefte aan databeveiligingsmanagement creëren voor online collaboration-software.

Met een afname van hardware, worden softwaregedefinieerde modellen prominenter

De inzet van appliances zal minder worden naarmate we overschakelen op softwaregedefinieerde modellen. Tien jaar geleden waren apparaten de meest gewilde items op de markt, echter bleken zij niet de staying power te hebben die men voorspeld had. In feite hebben we een verschuiving gezien naar backup-as-a-service en weg van apparaten. Werken op afstand tijdens de pandemie heeft een grote impact gehad op de manier waarop we omgaan met hardware in 2020, een trend die doorzet in 2021, waar softwaregedefinieerde modellen centraal komen te staan.

Machine learning wordt gedemocratiseerd in de cloud omtrent data

We zien nu al dat organisaties de ongelimiteerde mogelijkheden zien die voor hen beschikbaar zijn via data die zij al verzameld hebben. Hergebruik van data wordt een trend waar veel organisaties zich naartoe zullen bewegen in 2021, waarbij veel gebruik gemaakt zal worden van machine learning om hen hierbij te helpen. Deze trend bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar de adoptie hiervan zal toenemen naarmate organisaties erkennen hoe het hen kan helpen de data die zij al bezitten te analyseren en hergebruiken. Door gebruik te maken van machine learning zullen organisaties uiteindelijk slimmer kunnen opereren.

Er zal een afname zijn in boetes voor compliance-schendingen

Data privacy en privacy-reguleringen zullen in 2021 aan kracht blijven winnen. Specifiek voorspel ik dat we in het nieuwe jaar de eerste reguleringsvoorstellen omtrent privacy zullen zien. Verder zullen boetes voor compliance-schendingen de afnemende trend die we zagen in 2020 blijven volgen. In 2019 zagen we een enorme sprong in het aantal boetes voor compliance-schendingen, wat duidelijk maakte hoe serieus AVG, CCPA en andere partijen genomen moeten worden. Nu dit onderwerp breed aandacht heeft gehad en het bewustzijn over online privacy is vergroot, zal de focus verschuiven naar de consistentie van privacy-reguleringen.

Containers worden niet mainstream in 2021

Voorspellingen van de laatste jaren wijzen naar het mainstream worden van containers, maar dit zal niet doorgezet worden in 2021. Grote organisaties zullen blijven bouwen op Kubernetes omdat zij draagbaarheid buiten de cloud en ongelimiteerde schaal mogelijk maken. Echter zullen problemen in de implementatie de toepassing hiervan beperken voor kleinere organisaties. Als onderdeel van deze blijvende adoptie door grote organisaties zal er ook een behoefte ontstaan een Kubernetes-native backup te ontwikkelen, omdat deze omgevingen fundamenteel anders zijn dan de omgevingen die gebaseerd zijn op bestaande technologieën. Om dit te accommoderen zullen we een opkomst zien van nieuwe oplossingen die databeveiliging voor Kubernetes-applicaties introduceren of uitbreiden.

IT-uitgaven zullen na 2020 weer aantrekken – security en hardware staan bovenaan de lijst

Ondanks de economische turbulentie veroorzaakt door de pandemie in 2020, gaan we een 5 tot 10% toename zien in de algemene IT-uitgaven in het nieuwe jaar. Uitgaven zullen zich met name focussen op security, algemene systeem-modernisaties (backup, applicaties, cloud-migraties, etc.) en vernieuwing van de hardware. Daarnaast zullen organisaties kijken naar wat er in 2020 “on hold” stond om IT-uitgaven aan te pakken die jaarlijks terugkomen. Zo zou hardware bijvoorbeeld elke drie jaar vernieuwd moeten worden. Indien de pandemie ervoor gezorgd heeft dat er minder aandacht was voor het vervangen van hardware, zou dit in 2021 bovenaan de lijst moeten komen te staan.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This