Webex Legislate en Connected Justice van Cisco verduurzamen virtuele overheid en gerecht

3 november 2020

Vóór Covid-19 waren veel bestuurs- en gerechtsorganen wettelijk verplicht om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Dit jaar vielen justitie, steden en gemeenten, provincies en parlementen in ons land grotendeels terug op een online dienstverlening voor de burger. Om hen nog beter te ondersteunen, presenteert Cisco vandaag nieuwe toepassingen: Webex Legislate voor wetgevende instellingen, en Connected Justice voor de gerechtelijke macht.

Volgens een nieuwe Cisco-enquête verwacht meer dan 50% van de overheidsmedewerkers voortaan acht of meer dagen per maand op afstand te werken. Om de organisatie te vereenvoudigen van hybride overheidswerk – van thuis of van in het parlement of stadhuis, is er nu Webex Legislate. Dat is een nieuwe, veilige cloudoplossing die de beveiligings- en privacyfuncties van de gekende videovergadersoftware Webex uitbreidt, op maat van wetgevende instanties en met dezelfde mogelijkheden als in gemeentehuizen of parlementen.

Nieuw Webex-dashboard voor hoorzittingen, debatten en stemmingen

Volksvertegenwoordigers kunnen via Webex Legislate debatteren en stemmen over wetgeving met aangepaste stemfuncties. In de zijbalk van hun scherm kunnen ze persoonlijke gesprekken starten zoals ze dat ook tijdens plenaire zittingen zouden doen. Webex Legislate biedt simultaanvertaling en ondertiteling voor meertalige vergaderingen.

Webex Legislate kan volledig aangepast worden volgens de procedures van de desbetreffende overheidsinstantie, zodat moderatoren zoals commissie- of kamervoorzitters via Webex Legislate de juiste machtigingen kunnen geven aan sprekers, volksvertegenwoordigers, schepenen, gemeenteraadsleden, personeel, burgers, journalisten, enzovoort. Moderatoren kunnen timers gebruiken voor interventies, personen het woord geven en weer ‘muten’.

Cisco spendeerde veel aandacht aan de beveiliging van de oplossing. Er is tweefactorauthenticatie, visuele en verbale herkenning om stemgerechtigden toegang te verlenen. Deelnemers kunnen anoniem of aangepast stemmen, met gedetailleerde statistieken per partij en verkozene.

Virtuele justitie wordt uitgebreid

Ook voor justitiedepartementen maakt Covid-19 het er niet eenvoudiger op. Met Connected Justice heeft Cisco een online systeem klaar voor rechtbanken en andere gerechtsinstellingen zoals het gevangeniswezen en justitiehuizen. Deze oplossing verbetert de samenwerking tussen de gerechtsinstanties, en vereenvoudigt jurisprudentie op afstand.

In ons land werkt FOD Justitie al met videotechnologie. Voortaan kunnen rechtbanken niet alleen de comparanten samenbrengen via realtimevideo, ze organiseren de verschillende virtuele hoorzittingen via een dashboard dat gekoppeld is met de ‘rol’, met een virtuele lobby en bijkomende kamers. Cisco werkt hiervoor nauw samen met Cloverhound, dat integratiediensten levert voor de gerechtelijke sector. Zo worden rechtbanken hybride met zowel fysieke als virtuele aanwezigen in de zitting.

Voor correctionele instellingen helpt Connected Justice bij de organisatie van virtuele bezoeken. Voor deze specifieke toepassing is nieuwe op maat ontworpen planningssoftware van Cisco CX gebouwd. Vanuit de gevangenis wordt het eenvoudiger om virtuele toegang te organiseren voor rechtszaken, telegeneeskunde en afstandsonderwijs. Dankzij een integratie met TRACKtech ten slotte wordt het voor justitieassistenten eenvoudiger om gedetineerden met elektronisch toezicht of vervroegde vrijlating op te volgen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This