Onderzoek One Identity: twee derde van specialisten in IT-beveiliging geeft door COVID-19 meer prioriteit aan de cloud

27 oktober 2020

One Identity, bewezen marktleider op het gebied van identiteitsbeveiliging, publiceert zijn wereldwijde onderzoeksresultaten naar de ervaringen van IT- en securityteams inzake veranderingen in de werkomgeving door COVID-19. De resultaten bieden inzicht in recent ontwikkelde best practices voor IT-afdelingen en tonen hoe organisaties hier gebruik van hebben gemaakt om voor een goed beveiligde en efficiënte virtuele werkplek te zorgen.

Via deze link kunt u een samenvatting van het onderzoek downloaden. One Identity liet het onderzoek uitvoeren door Dimensional Research. Tussen 20 augustus en 3 september jl. werden hiervoor 1216 verantwoordelijken voor IT-beveiliging ondervraagd, onder andere ook in de Benelux.

Omschakelen naar thuiswerk verliep zelden vlot

De respondenten van het onderzoek geven unaniem (99 procent) aan dat hun organisatie vanwege COVID-19 is overgestapt op thuiswerken. Slechts een derde daarvan beschrijft die overgang als ‘probleemloos’. Meer dan zes op de tien (62 procent) respondenten geven daarnaast aan dat cloudinfrastructuur nu belangrijker is dan een jaar geleden. 31 procent denkt dat COVID-19 de rechtstreekse oorzaak is van deze verschuiving. De cloud speelt een sleutelrol in de nieuwe manier van werken en voorziet medewerkers van flexibiliteit. Uit de resultaten blijkt echter dat er vóór de pandemie weliswaar al aandacht werd besteed aan cloudimplementaties, maar dat dat lang niet volstond om de drastische verschuiving binnen organisaties in goede banen te leiden.

“Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat de cloud voor veel bedrijven van levensbelang was op het moment dat IT-teams het roer moesten omgooien en de hele organisatie plots van thuis uit ging werken”, zegt Rogier Egberink, de regional manager voor de Benelux, Frankrijk en Italië van One Identity. “De uitbraak van de wereldwijde pandemie leidde tot plotse veranderingen en dus moest men zich volop concentreren op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd werden door de abrupte overstap naar de cloud. Het was vooral zaak om zo snel en zo veilig mogelijk te bepalen wie toegang kreeg tot wat en op welke manier.”

Niet klaar voor de terugkeer naar kantoor

De verschuivingen in prioriteiten wijzen erop dat organisaties zich volop op de basis aan het richten zijn wat IT-beveiliging betreft. Vergeleken met twaalf maanden geleden, geeft 50 procent van de ondervraagden meer prioriteit aan technologieën voor het beheer van toegangsrechten. En 31 procent geeft aan dat dat het gevolg is van de coronapandemie. Meer dan de helft van de respondenten zegt ook meer voorrang te geven aan zaken als identity / access lifecycle management, identity process en workflow, en role management.

Misschien dat ze nog moeten bijkomen van de veranderingen dit jaar, maar slechts 45 procent van de verantwoordelijken voor IT-beveiliging vindt dat ze voorbereid zijn op de aanpassingen die nodig zullen zijn als medewerkers weer terugkeren naar kantoor. Twee derde (66 procent) is er nochtans wel van overtuigd dat de verbeteringen in hun identitymanagement-programma’s naar aanleiding van corona doeltreffend zullen zijn.

“De coronapandemie heeft een aantal zaken niet veranderd, zoals de behoefte aan productiviteit en de eisen op het gebied van compliance waar bedrijven mee te maken hebben,” stelt Rogier Egberink. “Juist daarom moesten IT- en securityteams halsoverkop veranderingen in hun systemen doorvoeren, zodat medewerkers veilig en met de juiste controle van thuis uit konden werken. Daarin werden ze deels ondersteund door eerdere investeringen in de cloud, maar de meesten onder hen worstelen nog altijd met een dubbele uitdaging: ervoor zorgen dat hun collega’s toegang hebben tot de middelen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren én ervoor zorgen dat die nieuwe werkomgeving veilig genoeg is.”

Diepgaande analyse

Voor een diepgaande analyse van dit onderzoek kunt u terecht op UNITE, een virtuele conferentie voor de klanten en partners van One Identity. Die presentatie wordt gegeven door Todd Peterson, IAM evangelist bij One Identity. UNITE gaat van start op 10 november a.s. om 17 uur. U kunt de conferentie gratis volgen.

In opdracht van One Identity heeft Dimensional Research bij verantwoordelijken voor de IT-beveiliging bij middelgrote en grote ondernemingen gepolst naar hun recente ervaringen, trends en werkwijzen inzake Identity Governance & Administration (IGA) en Application Lifecycle Management (ALM). Daarbij lag de nadruk vooral op de veranderingen die hun werkomgeving onderging naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. IT-verantwoordelijken met uitgebreide ervaring in het beheer van identificatie en toegangsrechten werden uitgenodigd om een online vragenlijst te beantwoorden. 1.216 IT’ers met zo’n profiel, afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië Duitsland, Frankrijk, de BeNeLux, Scandinavië, Australië, Singapore en Hong Kong, werkten tussen 20 augustus en 3 september jl. deze vragenlijst af.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This