Low-code is sleutel tot succes van digital workflow transformation, blijkt uit nieuw rapport

23 oktober 2020

Kofax kondigt deel 2 aan van de ‘Kofax 2020 Intelligent Automation Benchmark Study‘. Forrester Consulting schreef dit thought-leadership rapport in opdracht van het bedrijf, dat al decennialang succesvol is met Intelligent Automation software voor digital workflow transformation. Uit het rapport blijkt dat organisaties die gebruik maken van low-code Intelligent Automation platforms, de grootste successen boeken met het digitaal transformeren van hun informatie-intensieve en meeste waardevolle bedrijfsprocessen.

Uit het eerste deel van de Kofax Intelligent Automation Benchmark Study, uit april 2020, kwam vooral naar voren dat organisaties grote vooruitgang hebben geboekt bij de automatisering van belangrijke processen. Tevens gaven organisaties in dit eerste deel aan een sterke voorkeur te hebben voor een geïntegreerd platform, liefst van één leverancier, dat bedrijfsprocessen van begin tot eind automatiseert. In deel 2 van dit rapport is vanuit het perspectief van IT en “citizen developers” (business users die in toenemende mate automatiseringsstrategieën aansturen en implementeren) onderzocht welke specifieke eisen zij stellen aan het automatiseringsplatform. 

“Dit nieuwste benchmarkrapport onderstreept de noodzaak voor organisaties om de behoeften van zowel IT professionals als “citizen developers” mee te nemen, bij de selectie en implementatie van een Intelligent Automation platform voor digital workflow transformation”, zegt Chris Huff, Chief Strategy Officer van Kofax. “Nu digitaal steeds meer de norm wordt, zien we dat organisaties ook meer en meer investeren in het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Daarnaast investeren ze ook in geïntegreerde Intelligent Automation platforms die expliciet gebouwd zijn voor zowel de IT professional als de “citizen developer”. Deze geïntegreerde low-code platforms, versterken en versnellen de samenwerking tussen business-unit managers en IT-managers. Juist deze samenwerking maakt dat complexe en hoogwaardige bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden en de organisatie intern verbonden en wendbaar blijft.”

Voor dit benchmarkrapport is een enquête afgenomen onder 450 besluitvormers op het gebied van automatisering en AI. Hieruit blijkt dat business-unit managers steeds vaker vragen om functionaliteit die hen helpt efficiënter te kunnen werken. Respondenten gaven voornamelijk aan dat het platform uiteindelijk moet leiden tot een vermindering van de werklast (67%) en een verbetering van de efficiëntie (70%). Om deze resultaten te bereiken, verwachten managers het volgende van hun Intelligent Automation platform:

  • Sterke integratie met bestaande technologieën (74%)
  • Een gemakkelijk te leren platform (73%)
  • Een gebruiksvriendelijk platform (71%)

Respondenten verwachten met de selectie van een meer intuïtief automatiseringsplatform dat voor zowel IT-managers, business-unit managers én citizen developers geschikt is, ook nog extra voordelen, waaronder:

  • Verhoogde productiviteit van werknemers (52%)
  • Verbeterde klantervaring (49%)
  • Verbeterde operationele efficiëntie (45%)

De “Kofax 2020 Intelligent Automation Benchmark Study” is gebaseerd op een onderzoek uit januari 2020 onder 450 besluitvormers op het gebied van automatisering en AI. Daarnaast zijn 450 individuele medewerkers van dezelfde organisaties in Noord-Amerika, Australië, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Japan, Singapore, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd. Zo geeft het rapport een helder inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van de automatisering van bedrijfsprocessen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This