RoboRana zet nieuwe stap in automatisatieverhaal met Intelligent Process Automation-strategie

15 september 2020

Het Robotic Competence & Expertise Center RoboRana zet vanaf nu in op Intelligent Process Automation, een strategie waarbij meerdere geconnecteerde automatisatietechnologieën worden aangeboden in één toolbox.  Zo verruimt RoboRana zijn focus die eerder enkel op Robotic Process Automation (RPA) gericht was. De start-up uit Kontich werd in 2017 opgericht door Mathias Fransen en breidde recent uit naar Nederland. In beide landen ondersteunt RoboRana bedrijven bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten en het minimaliseren van kosten. Op die manier zien klanten hun productiviteit toenemen, stijgt hun efficiëntie en krijgen werknemers de kans om hun menselijke denkvermogen volledig aan te spreken. 

Tot voor kort hielp RoboRana bedrijven bij het automatiseren van repetitieve, manuele taken met behulp van RPA. Na een sterke groei en succesvolle projecten bij onder andere VDAB, Port of Antwerp en Sibelga merkte Mathias Fransen dat de markt duidelijk klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak op vlak van automatisatie. Een Intelligent Process Automation (IPA)-strategie is daarbij de weg vooruit en gaat duidelijk verder dan RPA alleen. IPA, wat initieel door Gartner als ‘hyperautomation’ werd gelanceerd, combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën die worden samengebracht in één platform, de Digital Automation Toolbox. 

Mathias Fransen, managing partner van RoboRana: “De kracht van Intelligent Process Automation is vooral te vinden in een gecombineerde implementatie van verschillende automatisatietechnologieën. Zo kunnen we met de IPA-strategie organisaties niet alleen helpen om bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren, maar laten we ze ook genieten van een grotere efficiëntie, toegenomen productiviteit en bijgevolg een versterkte competitiviteit.”

Vier geconnecteerde pijlers

Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers die worden onderverdeeld in een intelligentieluik en een automatisatieluik. Tot het intelligentieluik behoren process insights en process intelligence. Process insights maken het pad vrij om opportuniteiten te ontdekken wat betreft automatisatie en optimalisatie, terwijl de pijler van process intelligence toelaat om betere bedrijfsbeslissingen te maken. Daarvoor combineert het de kracht van RPA en artificiële intelligentie (AI), met onder meer intelligent document processing, natural language processing en chatbots. 

In het automatisatieluik van een IPA-strategie zit enerzijds RPA vervat, wat pure taakautomatisatie is, en anderzijds Business Process Management (BPM) om zwaardere en uitgebreidere processen te automatiseren. Noch RPA, noch BPM is nieuw, hoewel dat laatste nu opnieuw flexibeler is dankzij de omvorming tot low-code tools. Door verschillende automatisatietechnologieën te bundelen verlost een IPA-strategie werknemers van repetitieve en manuele taken en creëert het de ruimte om hun menselijke capaciteiten te benutten.

Toekomstbestendig 

RoboRana breidde recent uit naar Nederland waar RoboRana NL het licht zag. Zowel in België als Nederland is RoboRana de eerste onderneming die een Intelligent Process Automation-strategie aanbiedt op de enterprise-markt en aan overheden. “Aangezien de verschillende automatisatietechnologieën gebundeld zitten in de Digital Automation Toolbox, is het bijzonder eenvoudig om afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant de best mogelijke automatisatie- en optimalisatie-oplossing te kiezen. Toolagnostisch werken is voor ons onlosmakelijk verbonden met een geïntegreerde aanpak bij end-to-end optimalisatie. Bovendien zijn we zo ook klaar voor de toekomst want bestaande RPA-tools zullen op termijn eveneens evolueren naar een platform dat alle technologieën samenbrengt”, besluit Mathias Fransen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This