EsperantoXL bundelt krachten met RoboRana BE en zet in Nederland nieuwe stap in automatisatieverhaal

15 september 2020

De samenwerking tussen EsperantoXL, gespecialiseerd in no-code en low-code development en het Belgische RoboRana leidde recent tot het ontstaan van RoboRana NL. Als Robotic Competence & Expertise Center zet RoboRana vanaf nu in op Intelligent Process Automation, een strategie waarbij meerdere geconnecteerde automatisatietechnologieën worden aangeboden in één toolbox. Zo verruimt RoboRana zijn focus die eerder enkel op Robotic Process Automation (RPA) gericht was. In Nederland en België ondersteunt RoboRana bedrijven bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten en het minimaliseren van kosten. Op die manier zien klanten hun productiviteit toenemen, stijgt hun efficiëntie en krijgen werknemers de kans om hun menselijke denkvermogen volledig aan te spreken. 

RoboRana NL is ontstaan uit de structurele samenwerking tussen RoboRana BE en EsperantoXL, dat in zijn huidige vorm blijft bestaan. Nu is RoboRana de eerste onderneming in zowel Nederland als België die inzet op een Intelligent Process Automation-strategie, terwijl het tot voor kort bedrijven enkel hielp bij het automatiseren van repetitieve, manuele taken met behulp van RPA. Na een sterke groei en succesvolle projecten bij onder andere KPN, Port of Antwerp en PGB Pensioendiensten merkten Mathias Fransen en Roel Hoeks, managing partners van respectievelijk RoboRana BE en RoboRana NL, dat de markt duidelijk klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak op het vlak van automatisatie. 

Een Intelligent Process Automation (IPA)-strategie is daarbij de weg vooruit die duidelijk verder gaat dan RPA alleen. IPA, wat initieel door Gartner als ‘hyperautomation’ werd gelanceerd, combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën die worden samengebracht in één platform, de Digital Automation Toolbox. Roel Hoeks, managing partner van RoboRana NL: “De kracht van Intelligent Process Automation is vooral te vinden in een gecombineerde implementatie van verschillende automatisatietechnologieën. Zo kunnen we met de IPA-strategie organisaties niet alleen helpen om bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren, maar laten we ze ook genieten van een grotere efficiëntie, toegenomen productiviteit en bijgevolg een versterkte competitiviteit.”

Vier geconnecteerde pijlers

Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers die worden onderverdeeld in een intelligentieluik en een automatisatieluik. Tot het intelligentieluik behoren process insights en process intelligence. Process insights maken het pad vrij om opportuniteiten te ontdekken wat betreft automatisatie en optimalisatie, terwijl de pijler van process intelligence toelaat om betere bedrijfsbeslissingen te maken. Daarvoor combineert het de kracht van RPA en artificiële intelligentie (AI), met onder meer intelligent document processing, natural language processing en chatbots. 

In het automatisatieluik van een IPA-strategie zit enerzijds RPA vervat, wat pure taakautomatisatie is, en anderzijds Business Process Management (BPM) om zwaardere en uitgebreidere processen te automatiseren. Noch RPA, noch BPM is nieuw, hoewel dat laatste nu opnieuw flexibeler is dankzij de omvorming tot low-code tools. Door verschillende automatisatietechnologieën te bundelen verlost een IPA-strategie werknemers van repetitieve en manuele taken en creëert het de ruimte om hun menselijke capaciteiten te benutten.

Toekomstbestendig 

RoboRana biedt zijn Intelligent Process Automation-strategie aan op de enterprise-markt en aan overheden. “Aangezien de verschillende automatisatietechnologieën gebundeld zitten in de Digital Automation Toolbox, is het bijzonder eenvoudig om afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant de best mogelijke automatisatie- en optimalisatie-oplossing te kiezen. Toolagnostisch werken is voor ons onlosmakelijk verbonden met een geïntegreerde aanpak bij end-to-end optimalisatie. Bovendien zijn we zo ook klaar voor de toekomst want bestaande RPA-tools zullen op termijn eveneens evolueren naar een platform dat alle technologieën samenbrengt”, besluit Roel Hoeks.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This