Onderzoek Dell Technologies: ‘Thuiswerk is nodig voor business continuity, maar zal straks terug worden afgebouwd’

17 juni 2020

Thuiswerken blijkt voor veel bedrijven de redding te zijn geweest tijdens de coronacrisis. Negen op tien organisaties hebben hun medewerkers (zoveel mogelijk) laten thuiswerken. Voor 83% van de ondernemingen is thuiswerken onmisbaar gebleken om de business continuity te garanderen. Toch was het voor velen ook een plotse omschakeling, want thuiswerken zat nog niet overal ingebakken in de dagelijkse werking. Veel bedrijven gaan na de crisis het thuiswerken ook sterk terugschroeven.

Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek dat IT-vakblad Data News in opdracht van Dell Technologies uitvoerde bij 2.500 Belgische professionals in alle functieniveaus van de bedrijfswereld en uit diverse sectoren. De enquête werd in april 2020 uitgevoerd, midden in de eerste coronagolf.

Veel voordelen

Over de voordelen van thuiswerk zijn de ondervraagden eensgezind. 71% ziet een beter evenwicht tussen werk en privé dankzij het thuiswerken, 63% vindt dat het de flexibiliteit van de medewerkers ten goede komt en nog eens 40% denkt dat hun productiviteit hoger ligt. Minder verplaatsingen, minder tijdsverlies en een betere mobiliteit door minder files komt ook regelmatig terug als expliciet antwoord. De gezondheid van werknemers is een voordeel dat specifiek voor deze periode geldt. Amper 8% ziet geen voordelen in thuiswerk.

Veel tegenkantingen voor uitbraak corona

Voor de pandemie uitbrak, mocht volgens 21,7% van de respondenten niemand in hun organisatie thuiswerken. Toch was thuiswerk al goed ingeburgerd in de meerderheid van de bedrijven waarbij in 31,2% van de gevallen iedereen de kans kreeg om thuis te werken en in bijna de helft van de ondernemingen thuiswerk was voorbehouden voor bepaalde functies. 
Opvallend is dat grotere bedrijven met meer dan 500 medewerkers meer openstonden voor thuiswerken dan kleine (<100 mensen) en middelgrote ondernemingen. 
 
In een kwart van de ondernemingen was er ook geen specifiek beleid uitgewerkt rond thuiswerk. (Dat betekent dus dat er geen wettelijk kader was en geen reglement waarin de do’s en don’ts stonden opgelijst).]

Waarom niet thuiswerken? 

De hoofdreden waarom werknemers niet mochten thuiswerken is de mindere controle op door de oversten geeft 40% van de respondenten aan. Bijna een vijfde geeft aan de thuiswerken de risico’s voor de beveiliging van de bedrijfsinformatie verhoogt. Eenzelfde percentage ziet een verlaagde productiviteit van de werknemers als oorzaak waarom thuiswerken niet werd toegepast. 
 
Daarnaast zijn er uiteraard sectoren waar thuiswerk niet mogelijk is, denk maar aan de horeca, bouwsector, retail, agricultuur, zorgsector of jobs met veel klantencontacten. Veel opgegeven redenen waren ook dat het technisch niet mogelijk was of dat ze van thuis uit geen toegang hadden tot de nodige documenten (omdat bijvoorbeeld dossiers niet uit het kantoor mochten verwijderd worden om juridische redenen).

Corona kwam ook onverwacht, waardoor de helft van de ondernemingen geen specifieke voorbereidingen had getroffen (zoals opleidingen of ICT-investeringen) om de implementatie van thuiswerk mogelijk te maken. 

Digitale acceleratie versneld 

De pandemie heeft ook de digitale transformatie een duwtje in de rug gegeven. De coronacrisis heeft volgens 71% van de respondenten veel bedrijven versneld doen overschakelen. Grote bedrijven hadden voorsprong, maar we zien nu ook overheidsinstellingen en keine ondernemingen in alle sectoren hun digitale transformatie sneller uitvoeren. “De CIO legt terug een link met de business en de CEO beseft nu ook meer het belang van IT. Die digitalisering is noodzakelijk om je businessmodel te veranderen en aan te passen aan de huidige noden van de klant. Het gaat niet alleen over de mogelijkheid bieden om thuis te werken. De volledige IT-chain (van servers tot apps) moet evolueren. Velen waren er al mee bezig, maar corona heeft dit proces gewoon versneld en zichtbaarder gemaakt”, zegt Arnaud Bacros, General Manager Belgium & Luxembourg bij Dell Technologies.

Het zorgde in 39% van de organisaties ook voor extra ICT-investeringen om thuiswerken voor een grote groep mogelijk te maken. Bij twee derden ging het over materiaal voor thuis (laptops, schermen en andere randapparatuur) en nog eens een kleine 60% investeerde in beter connectiviteit (door een uitbreiding van de eigen server- en netwerkcapaciteit). Maar liefst 50% investeerde ook in tools om online samen te werken. 

Meer thuiswerken door corona, maar geen blijver?

Bijna 85% zit de pandemie als een opportuniteit om georganiseerd thuiswerk te testen. Opvallend is dat amper 18% thuiswerk na de pandemie nog meer gestimuleerd zal worden. Bijna de helft van de respondenten ziet thuiswerk sterk teruggeschroefd worden, maar wel naar een hoger niveau dan voor de crisis. In bijna 20% zal de situatie van voor de crisis terugkeren en bij 5% gaat het systeem van thuiswerken volledig worden afgebouwd. 
 
“Door de plotse overheidsmaatregelen rond corona was er geen ruimte voor twijfel over thuiswerk. We merken dat de meesten er nu wel de voordelen van inzien, maar dat veel bedrijven ook pijnpunten zien die op korte en middellange termijn moeten worden weggewerkt. Vooral op vlak van IT dan waarbij het gaat over de eigen bedrijfsinfrastructuur (server, netwerk en security) en de ondersteuning van de medewerkers met specifieke opleidingen, software én hardware zoals laptops of een extra scherm thuis”, aldus nog Arnaud Bacros.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This