Uitgaven van Belgische bedrijven bleven doorlopen ondanks lockdown

15 juni 2020

De professionele uitgaven van Belgische bedrijven en hun werknemers zijn tijdens de lockdown met 36% gedaald, maar ze zijn wel blijven doorlopen. Dat blijkt uit een onderzoek* van Rydoo, de corp-up van Sodexo, bij 1200 Belgische bedrijven. De corp-up, gespecialiseerd in zakenreizen en onkostenmanagement, onderzocht de bedrijfskosten van Belgische en Europese bedrijven voor en tijdens de lockdown. De uitgaven zijn gedaald in heel Europa, maar de IT-uitgaven (Zoom, Slack, …) namen explosief toe (+132%). Er is ook een daling van farmaceutische uitgaven (-61%): een overzicht van de impact van COVID-19 op de bedrijfsuitgaven.

Totaal aantal uitgaven in Europa omlaag, uitgaven aan computersoftware exploderen

Rydoo analyseerde de belangrijkste uitgaven van bedrijven in tijden van crisis en kon een vergelijking maken tussen de periode voor en tijdens de lockdown. Daarna werden deze resultaten vergeleken met die van buurlanden als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Spanje.

Het is niet verrassend dat de economische achteruitgang veroorzaakt door COVID-19 en de daaropvolgende lockdown een grote impact gehad hebben op de onkosten van bedrijven. De bedrijfsuitgaven van de Belgische bedrijven zijn tijdens de lockdown met 36% gedaald. Dit is een neerwaartse trend die ook te zien is in andere Europese landen zoals Frankrijk (-75%) of Spanje (-50%). Groot-Brittannië (-19%) en Duitsland (-15%) zien in mindere mate ook een daling. 

De uitgaven voor abonnementen op samenwerkings- of communicatiesoftware (Zoom, Slack, …) zijn in België met 132% gestegen. Dit betekent dat Belgische bedrijven een vlotte en reactieve communicatie willen garanderen, ondanks de afstand en het telewerk. Ook Frankrijk (+157%), Spanje (+133%) en Zwitserland (+550%) kenden een sterke stijging.

Sébastien Marchon, CEO van Rydoo: “We zien een algemene daling van de beroepskosten tijdens de lockdown, wat te verwachten was gezien de vertraging van de economische activiteit. Een van de belangrijkste reddingsboeien voor bedrijven om dit soort crises te doorstaan, is de digitalisering van hun activiteiten. De toename van de softwarekosten is hiervan een voorbeeld en toont de bereidheid om telewerk te organiseren en de activiteiten voort te zetten.”

De uitgaven voor farmaceutische producten in vrije val

In tegenstelling tot voorgaande staan farmaceutica niet bovenaan de lijst. Er zijn twee redenen die elkaar aanvullen: bedrijven hebben geanticipeerd op de noodzaak om hun werknemers te voorzien van beschermingsmiddelen. Ze deden dit door gegroepeerde bestellingen te plaatsen vanaf het begin van de lockdown. Werknemers zelf hebben hun voorzorg genomen door rechtstreeks naar de apotheek te gaan. De beroepskosten voor farmaceutische benodigdheden (handschoenen, maskers, desinfecterende gel) zijn aanzienlijk gedaald (-61%) tijdens de lockdown. Dit is ook het geval in Frankrijk (-83%), Groot-Brittannië (-97%) en Spanje (-44%).

In de telecomsector zijn de uitgaven voor internet- en mobiele abonnementen in België met 13% gedaald. Een soortgelijke trend is te zien in de andere Europese landen, tussen -10% tot -20%. Ook de uitgaven voor het leveren van eten aan huis (Deliveroo, Uber Eats, Takeaway.com) zijn sterk gedaald: -73% in België. Deze daling bedraagt -93% in Frankrijk, -60% in Spanje en -76% in Groot-Brittannië. Opnieuw ligt de aanpassing aan de lockdown aan de basis van deze cijfers. In tijden van lockdown is het gemakkelijker om thuis te koken, terwijl hulpmiddelen zoals Zoom en Slack vaak de voorkeur krijgen boven de telefoon voor de communicatie.

Tot slot zijn ook de uitgaven voor computerapparatuur (muizen, monitoren, toetsenborden, headsets: -20%) en kantoorbenodigdheden (-42%) gedaald.

Sébastien Marchon, CEO van Rydoo: “In tijden van crisis is wendbaarheid de sleutel. Bedrijven moeten zich snel aanpassen, de juiste hulpmiddelen inzetten en nu al nadenken over de post-COVID-19 wereld. Dit vereist ook de digitalisering van hulpmiddelen met betrekking tot bedrijfskosten. Het beleid voor bedrijfskosten wordt in bedrijven in het algemeen slechts om de 3 jaar geactualiseerd. Het is noodzakelijk om dat aan te passen, met name door het toestaan van professionele uitgaven tijdens het weekend. Het is ook essentieel dat werknemers snel worden vergoed en niet hoeven te wachten omdat hun onkostendeclaraties op kantoor blijven liggen of door 3 verschillende personen moeten worden ondertekend en gevalideerd. Digitalisering is een fundamenteel onderdeel van deze paradigmaverschuiving.”

Methodologie

Analyse door Rydoo van de beroepskosten van Belgische bedrijven en hun werknemers, over de periode van 15 januari tot 5 mei 2020. De geanalyseerde beroepskosten omvatten computerapparatuur (schermen, muizen, toetsenborden, audio, enz.), software (Slack, Zoom, Skype, Dropbox), kantoorbenodigdheden (papier, inkt, stoelen, enz.), internetaansluitingskosten (Proximus, Voo, Orange, Telenet, Scarlet), mobiele abonnementskosten (Proximus, Telenet, Voo, Orange, Base, Scarlet), voedselleveringsdiensten (Uber Eats, Deliveroo, Takeaway.com), en farmaceutische benodigdheden (desinfecterende gels, maskers, handschoenen). In totaal werden de uitgaven van 3834 Europese bedrijven bestudeerd (België, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland).

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This