La Fondation Dassault Systèmes breidt ondersteuning uit voor research en onderwijs in strijd tegen COVID-19

12 mei 2020

La Fondation Dassault Systèmes breidt de steun aan research- en onderwijsprojecten drastisch uit. Daarmee gaat deze organisatie meer bijdragen leveren aan de strijd tegen COVID-19. De aan Dassault Systèmes gelieerde stichting heeft als doel het transformeren en verder ontwikkelen van onderwijs en onderzoek met behulp van 3D-technologie en virtuele werelden (‘virtual universes’).
 
De uitbreiding van de ondersteuning die La Fondation Dassault Systèmes biedt, betekent dat extra financiële middelen beschikbaar worden gemaakt voor onderwijs- en researchprojecten. Tevens wordt er meer digitale content, kennis en vaardigheden beschikbaar gemaakt. Daarmee verwacht de organisatie extra impuls te kunnen geven aan creatief denken, innovatie, kennisontwikkeling en vooruitgang. Met als doel een beter begrip te ontwikkelen van de situatie waarin de wereld zich momenteel bevindt, zodat voor deze uitdagingen oplossingen kunnen worden ontwikkeld.
 
La Fondation Dassault Systèmes ondersteunt nu onder andere de volgende initiatieven:
 
  • Onderzoek naar kankerpatiënten met COVID-19 – Financiële ondersteuning voor het Gustave Roussy Cancer Center voor een studie naar de effecten van COVID-19 op kankerpatiënten en de impact van behandelmethoden. Deze studie heet ONCOVID en is de eerste brede studie in Frankrijk naar dit onderwerp. De onderzoekers hopen op basis van de onderzoeksresultaten betere behandelmethoden te kunnen ontwikkelen voor kankerpatiënten die met besmetting door COVID-19 te maken krijgen. Ook beoogt de studie nieuwe trainingsmethoden voor de behandeling van deze patiënten te ontwikkelen. Onder leiding van het Gustave Roussy Center doen tien in kankeronderzoek gespecialiseerde onderzoekscentra aan de studie mee. Zij zullen in totaal duizend kankerpatiënten in de studie betrekken tijdens een periode van drie maanden waarin de klinische studie zal plaatsvinden. Door hun verzwakt immuunsysteem lopen kankerpatiënten een grotere kans om met COVID-19 besmet te raken. Ook hun vooruitzichten op genezing zijn minder gunstig.
  • Computers voor jonge studenten – Samen met Ecodair, een organisatie die werkt biedt aan mensen met een beperking, maakt La Fondation Dassault Systèmes computers beschikbaar voor jonge studenten van Foyer des Jeunes Travailleurs d’Apprentis d’Auteuil Marcel Callo in Versailles (een tehuis voor jonge kinderen). Met deze hulpmiddelen kunnen de jongeren hun scholing en opleiding continueren. Momenteel ontbreekt het deze leerlingen namelijk aan de benodigde IT-middelen om lessen op afstand te kunnen volgen. Ter compensatie proberen zij dit nu via een smartphone te doen, wat echter belangrijke beperkingen kent.
  • Versnelde review en ondersteuning voor research- en onderwijsprojecten – La Fondation Dassault Systèmes ontvangt regelmatig verzoeken voor financiering van projecten. Het proces van reviewen en toekennen van financiële ondersteuning daarvoor is drastisch verkort. Non-profitorganisaties in onderwijs en research die 3D-technologie en virtuele werelden willen toepassen in hun projecten kunnen daardoor veel sneller dan voorheen aan de slag. Voor projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van COVID-19-testkits en -testprocessen, medische apparatuur voor snelle ontdekking of isolatie en andere medische apparatuur waarmee levens gered kunnen worden, is het beoordelingstraject teruggebracht van zes maanden tot enkele dagen. Hetzelfde geldt voor financieringshulp die gericht is op het kunnen inhuren van personeel dat gespecialiseerd is in 3D-, biomedische en biochemische virtuele simulaties.
 
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This