CATALYST werkt aan ‘cloudificering’ van market framework

12 mei 2020

Op Belgium Cloud rapporteert project manager John Booth met enige regelmaat over de voortgang van het CATALYST-project (zie vorige bijdrage). Het was een drukke maand voor het CATALYST-project, vertelt Booth in dit artikel. CATALYST van datacenters multi-energie hubs maken. Met name de ‘cloudification’ van het CATALYST market framework, pilot resultaten en marketing- en promotie-instrumenten zijn. De nieuwe website is nu live en het definitieve ontwerp van de promotionele cartoon is vrijgegeven aan de leden van het consortium voor definitieve goedkeuring. Het werk aan andere aspecten van het project wordt voortgezet, maar als gevolg van het Coronavirus zijn sommige activiteiten, zoals de deelname aan evenementen en plenaire vergaderingen van het consortium uitgesteld totdat de situatie duidelijker is.

Het door de EU gefinancierde CATALYST-project ontwikkelt het kader om van datacenters flexibele multi-energie hubs te maken, die investeringen in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie kunnen ondersteunen. Door gebruik te maken van de resultaten van eerdere projecten is CATALYST bezig met het aanpassen, opschalen, inzetten en valideren van een innovatief technologisch en zakelijk kader dat datacenters in staat stelt een reeks
wederzijdse diensten op het gebied van energieflexibiliteit aan te bieden aan zowel elektriciteits- als warmtenetten, en tegelijkertijd hun eigen veerkracht op het gebied van energievoorziening te vergroten.

Geroemd

John Booth is project manager bij Green IT Amsterdam

We merkten op dat Google, al een grote gebruiker van hernieuwbare energie, enkele van de CATALYST-principes heeft opgenomen in een recente update en we voegen het artikel hieronder toe.

De datacentersector is de afgelopen weken wereldwijd geroemd, omdat we mensen de middelen verschaffen om tijdens de lockdown om te gaan door alle aspecten van het moderne leven te onderhouden, inclusief het bankwezen, de detailhandel, de overheid, entertainment en gezondheidsdiensten via het internet. We kunnen ons niet voorstellen hoe het zou zijn als we geen datacenters en deskundig personeel zouden hebben om de faciliteiten te onderhouden?

Ons project biedt, net als andere projecten, de middelen om datacenters nog energiezuiniger en duurzamer te maken, iets waarvan wij denken dat het heel belangrijk zal worden nadat het virus is overwonnen.

Nieuwe website

De nieuwe website is nu live en is hier te vinden https://project-catalyst.eu/. De reden voor de herziening waren opmerkingen van de EC en enkele technische kwesties met betrekking tot de zichtbaarheid op mobiele netwerken. Dit is nu allemaal opgelost. We hebben de look and feel van de site op elk gebied als vernieuwd:

  • De startpagina is nu duidelijker en met betere scherpere graphics, de Over CATALYST-pagina bevat 4 subpagina’s met meer informatie over het project, het consortium, de pilot-sites en de Green Data Centre Stakeholders Group.]
  • De Resultaten-pagina bevat de eerste proefresultaten van de pilots en zal meer informatie bevatten over de CATALYST-marktplaats en het Green Data Centre Roadmap en het Green Data Centre Handbook dat momenteel in voorbereiding is.
  • De Nieuws en evenementen-pagina’s bieden de laatste nieuwscontent, informatie over evenementen en zullen de CATALYST-cartoon, pilot-video’s en webinars bevatten zodra deze zijn geproduceerd.
  • De Bibliotheek bevat nu alle documentatie en informatie die het project tot nu toe heeft opgeleverd.

Tot slot kunnen gebruikers en bezoekers via de contactpagina contact met ons opnemen voor meer informatie, voor het geven van suggesties of voor het geven van feedback en commentaar.

De pagina’s zijn ontwikkeld door ondergetekende als project manager van Green IT Amsterdam en is gebouwd door een Green IT Amsterdam-participant Cobra Systems. Zij helpen eveneens bij het ontwikkelen van de Green Data Centre Roadmap-site, die overigens zeer dicht bij voltooiing is

CATALYST in gebruik in Italiaans datacenter 

Zoals beloofd in de vorige bijdrage, hebben we details verzamelde over de pilot-sites die door de respectievelijke projectleiders zijn geschreven. In dit artikel legt Diego Arnone, de CATALYST projectcoördinator en senior onderzoeker bij Engineering Ingegneria Informatica SpA, de achtergronden en resultaten uit van het gebruik van het CATALYST framework door het datacenter Pont Saint Martin in Italië.

Business modellen

Ons ENEL-X-consortiumlid Giuseppe Laudicina heeft gewerkt aan CATALYST-bedrijfsmodellen. De huidige bedrijfsmodellen voor stadsverwarming en stroomvoorziening worden geconfronteerd met een ingrijpende verandering, zij het met verschillende snelheden. Snel gaan de ontwikkelingen rond de flexibilisering van de elektriciteitsmarkt. De elektrificatie van het bijvoorbeeld verwarming en keukens, de elektrische mobiliteit en de groei van hernieuwbare energie worden de laatste tijd sterk gestimuleerd. Aan de andere kant onderzoekt de markt voor thermische energie nieuwe oplossingen om afvalwarmte te gebruiken. Hierdoor neemt de vraag naar fossiele brandstoffen voor ruimteverwarming en dus ook de uitstoot van broeikasgassen af. Het zwaartepunt van initiatieven op het gebied van afvalwarmte ligt echter nog steeds duidelijk in Noord-Europa.

Standards en EU Code of Conduct

Als onderdeel van het project ontwikkelen we een Green Data Centre Roadmap waarmee we alle relevante standaarden wereldwijd signaleren. We hebben de afgelopen 2 jaar alle informatie verzameld die we konden krijgen, maar het was een moeilijke taak omdat het landschap voortdurend in beweging is. Op een recent virtueel evenement, het Datacentre Dynamics Energy Smart, en in het bijzonder op een van de rondetafels met betrekking tot innovatieve koelinfrastructuren, stelde Green IT Amsterdam dat de ontwikkelingscyclus voor standaarden tot 2 jaar kan duren. Dat betekent dat dit voor sommige innovaties relatief veel tijd kan kosten om het ‘standaardisatie’-proces te ondergaan. We kennen echter ook een kortere route, namelijk via de EU Code of Conduct for Data Centres (Energy Efficiency), die jaarlijks wordt bijgewerkt. Het CATALYST-project heeft hierdoor inderdaad drie nieuwe best practices op een rijtje kunnen zetten. U kunt deze hier vinden.

CATALYST Green Data Centre Roadmap

De Interactive Green Data Centre Roadmap bevat twee lijnen: de EN 50600 DC Standards-lijn en de Global DC Standards-lijn die alle tot nu toe gepubliceerde aan datacenters gerelateerde normen (maart 2020) opsomt. Het is onze bedoeling om het website ook na afloop van het CATALYST te blijven onderhouden, zodat het in de toekomst de ‘trusted source’ op dit gebied kan worden.

Het werk aan de interactieve versie van de roadmap gaat door en we hebben een aantal calls gehad om de user interface en de layout te ontwerpen. Op dit moment verwachten we medio mei een testversie uit te kunnen brengen, waarna de definitieve versie eind juni klaar zou moeten zijn.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This