Aquafin houdt infrastructuur zuiver met PRTG van Paessler

10 mei 2020

Aquafin zuivert huishoudelijk afvalwater en zorgt voor de uitbouw van rioleringsstelsels in opdracht van het Vlaams Gewest. Dagelijks werken vijfhonderd operatoren op meer dan driehonderd zuiveringsinstallaties, zodat schoon water terug de natuur in kan. Met behulp van data, analyses en rapportering houdt Aquafin niet alleen de kwaliteit van het water in de gaten, maar helpt het bedrijf droge bodems te voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken. 

Het 30-koppige ICT-team van Aquafin zorgt ervoor dat het waterzuiveringsbedrijf zo efficiënt mogelijk blijft draaien. Ze voorzien alle medewerkers van de nodige werktools en houden de historische data van alle installaties bij. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het alarmsysteem van de bijna 2000 pompstations en 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties, zodat mechanische problemen snel boven water komen. 

Overzicht houden binnen een complexe infrastructuur

Op dit moment monitort Aquafin zo’n 600 locaties, en de komende jaren zal dat oplopen tot boven de 2000. De grootste uitdaging van het team is: precies weten wat er gebeurt in het serverpark en de netwerken. Nick Nauwelaerts, systeemarchitect bij Aquafin, vertelt hoe hij in 2015 op zoek ging naar software die alle interne processen in de gaten houdt: “Ik zocht een schaalbare monitoringtool. Een oplossing die zowel een uitgebreid serverpark, als een nóg uitgebreider netwerk monitort en daarbij overzichtelijk blijft. Ook was het belangrijk dat ik vakspecifieke tools kon integreren met fatsoenlijk user management. PRTG voldeed als een van de weinige pakketten aan deze eisen. Directe integratie met MS Active Directory en dit op groep-, device- en sensorniveau met inheritance, is bijvoorbeeld in weinig producten te vinden.” 

De Geomap toont alle locaties die Aquafin in Vlaanderen monitort.

Onnodige interventies voorkomen

Aquafin startte met een XL1-licentie en daar kwam na een aantal jaar een extra licentie bij.  Inmiddels gebruikt Aquafin meer dan 30.000 sensors om alle remote installaties in de gaten te houden. Nick licht toe: “Met ‘Geo Maps’ (zie afbeelding) kunnen we de geografische informatie van alle objecten visualiseren en in een keer zien of alles naar behoren werkt. PRTG bewaakt de kwaliteit van alle netwerkconnecties, waardoor we onnodige interventies voorkomen. We hebben bijvoorbeeld relatief veel mobiele connecties en kunnen nu goed inschatten of we een router moeten vervangen, moeten overgaan op een vaste verbinding, of dat het tijd is voor een heroriëntatie van een antenne.” 

Aquafin monitort ook alle kritische interne processen met PRTG. Nick vult aan: “Alle overstorten (onbehandeld afvalwater dat geloosd wordt in de waterlopen) melden we aan de Vlaamse milieumaatschappij. Wanneer het om een lozing in een kwetsbaar gebied gaat, moeten we dit wettelijk binnen 15 minuten rapporteren. PRTG monitort alle processtappen van de rapportage en geeft ons de zekerheid dat dit proces correct verloopt.”

Sensors op maat

PRTG levert een groot aantal standaard sensors, maar het is ook mogelijk om sensors naar wens aan te passen. Nick maakt dankbaar gebruik van deze optie. Een greep uit de Aquafin-collectie: 

  • SNMP – Met SNMP-sensors monitort het team onder andere de 3G en 4G routers en de signaalsterkte en temperatuur van de mobiele routers van de pompstations. 
  • REST – Interne applicaties met microservices als backend hebben “http rest” sensors om hun beschikbaarheid & performance te monitoren. 
  • HTTP Transaction – Het team biedt applicaties aan eindgebruikers aan via een intern portaal. Voor iedere applicatie gebruiken ze een “HTTP Transaction”-sensor om alle stappen te doorlopen die de eindgebruiker doorloopt, zodat ze zeker weten of de applicatie werkt. De status van de applicaties is zichtbaar als map op een dashboard op het interne portaal.   
  • Traffic sensor – Voor de belangrijkste remote locaties hebben ze een overzichtspagina met het percentage bandbreedtegebruik, zodat gebruikers niet hoeven bellen naar de helpdesk als “het traag gaat”. Gebruikers kunnen zelf zien wat er aan de hand is, wat iedereen veel tijd scheelt. 
  • Sensor factory – De “sensor factory sensor” gebruikt het team vooral om een applicatie-dashboard aan te bieden met redundante servers.  Voor exchange/e-mail bijvoorbeeld heeft Aquafin redundante loadbalanced servers. Voor het IT-personeel is de status van iedere service belangrijk, maar voor de eindgebruiker is enkel relevant of de dienst up of down is. Sensor factory sensors berekenen de status van een dienst en laten die zien op een dashboard.

Snelle support

Over het algemeen is Nick erg tevreden over PRTG: “De support is sterk en snel: als er iets is, verloopt het contact vlot en gericht via de interface van PRTG of per e-mail. De grote variëteit aan sensors is een groot voordeel van PRTG. De diepgang is daardoor soms iets minder dan vendor-specifieke monitoring tools, maar daar staat de actieve ontwikkeling van het product tegenover. Er komen regelmatig nieuwe sensors en functionaliteiten bij, en gebruikers kunnen via de website van Paessler zelf feature requests aanmaken.”

Technische specs

  • Aantal sensors: 30.000 verdeeld over 2 core servers
  • Geïnstalleerd op 2 core serves, 5 remote probes op aparte servers voor loadbalancing
  • Monitoren LAN, WAN, websites, clouddiensten, gevirtualiseerde omgevingen, servers, switches, routers en applicaties 
  • Met zowel standaard als custom sensors, de API en mini-probes

Het team van Aquafin, terwijl zij fanatiek (en geheel vrijwillig) Paesslers The Game Against Downtime spelen (Bron: Twitter)

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This