De Belgium Cloud Barometer – Editie 2018

24 december 2018

Gebruik cloud-oplossingen in België blijft stijgen

Ook dit jaar hebben we in samenwerking met Computer Profile  een mooi overzicht voor u gemaakt over de stand van zaken met betrekking tot Cloud computing in België.

Geheel in de lijn van de verwachting blijkt het gebruik van Software as a Service steeds populairder te worden als waardig alternatief voor on-premise applicaties. Dit speelt vooral in de kaart van de grote Public Cloud spelers die er dan ook alles aan doen om hun software massaal beschikbaar te stellen aan de KMO’s en overheidsinstellingen.

De vraag is niet meer of je naar de Cloud gaat maar wanneer.

Het aantal organisaties dat gebruikmaakt van cloud-oplossingen blijft stijgen. Waar in 2016 nog gemiddeld 55% van de bedrijven een of meerdere SaaS-toepassingen gebruikte, is dat nu al 64%. Ook het aantal cloud-oplossingen als totaal van de in gebruik zijnde IT-toepassingen, neemt bij alle soorten organisaties toe.

De laatste jaren is de adoptie van cloud-oplossingen in België in een stroomversnelling geraakt. In 2010 gebruikte nog slechts 13% van de Belgische organisaties een of meerdere cloud-oplossingen tegen 64% in 2018. Dit betekent dat er in 8 jaar een stijging van maar liefst 51 procent  heeft plaatsgevonden. De grafiek hieronder afgebeeld laat zien dat organisaties in Vlaanderen het meest gebruikmaken van Cloud-oplossingen: 72% van de Vlaamse bedrijven met meer dan 50 medewerkers heeft een of meerdere Cloud-oplossingen in huis, tegen 58% van de organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 44% in Wallonie. Wel zijn de bedrijven in het Franstalig gedeelte van ons land duidelijk met een inhaalrace bezig aangezien het percentage Cloud-gebruikers daar twee jaar geleden nog slechts 29% bedroeg.

Software uit de Cloud steeds meer in trek.

In Vlaanderen zijn 17% van alle geïnventariseerde oplossingen cloud-applicaties. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dat aandeel op 13%, terwijl bij bedrijfslocaties in Wallonië Cloud-applicaties bijna 9% van het totaal vormen. Verder maakt de grafiek hieronder duidelijk dat Cloud-applicaties vooral in trek zijn bij KMO’s in ons land: 22% van alle toepassingen die in 2018 binnen deze organisaties worden gebruikt, betreft een Cloud-applicatie. Dit tegen 14% bij de multi-nationals en 11% bij overheidsinstellingen. Maar over het algemeen is er een stijgende lijn met betrekking tot de implementaties van software uit de Cloud.

Office-applicaties in Cloud fors toegenomen.

Van de 3.740 cloud-applicaties die de bedrijven gebruiken is in 2018 36,9% een Office-toepassing. Dit was vorig jaar nog 25,5% waarmee geconcludeerd kan worden dat het aandeel van Office-applicaties binnen het totaal aantal gebruikte Cloud-applicaties, fors is toegenomen. Cloud-oplossingen op het gebied van Human Resources maken bijna een kwart uit van alle Cloud-applicaties.

Wie zegt dat Cloud toepassingen niet veilig zijn als tegenargument heeft geen poot meer om op te staan.

Maar als we het totaal plaatje hieronder bekijken, kunnen we nog steeds vaststellen dat e-banking en e-learning uit de Cloud de meest gebruikte software is. Respectievelijk 93,5% en 80,6% van deze toepassingen worden afgenomen als Cloud-toepassing. Daarnaast worden, CRM  (22.0,%) en Office-applicaties (34,4%) steeds vaker via de Cloud afgenomen. Ook branche specifieke oplossingen kennen een toenemend percentage afname uit de Cloud. Denk hierbij aan specifieke oplossingen voor zorginstellingen, applicaties voor gemeenten of in het onderwijs.

Microsoft blijft de leidende Cloud-leverancier in België.

Onder de leveranciers van cloud-applicaties in België is Microsoft ook dit jaar afgetekend de nummer een: zo is 59,1% van de Cloud-oplossingen afkomstig van de reus uit Redmond (vorig jaar was dit 42,5%). Dit is niet verrassend aangezien Microsoft een uitgebreid portfolio Cloud-oplossingen aanbiedt en het handig gebruik maakt van office-applicaties als toepassing om extra diensten aan te kunnen bieden zoals Exchange (Outlook mail client) en OneDrive om bestanden te kunnen delen. Microsoft wordt gevolgd door SD-worx, leverancier van HR-toepassingen en Salesforce met respectievelijk 16,1% en 10%. Google volgt ver op afstand met 4,4% en dit ondanks dat er een datacenter van Google in ons land is gevestigd.

Cloud versus de GDPR

De Cloud is blijkbaar niet meer weg te denken in het dagelijks gebruik van software binnen de bedrijven en hierdoor worden we steeds afhankelijker van de Cloud Service Provider. Maar de Europese Unie heeft door middel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de GDPR, wel de nodige spelregels opgesteld die over de persoonsherleidbare gegevens van eenieder moeten waken. Benieuwd of dit een belemmering zal betekenen voor Cloud adoptie in Belgie voor de komende jaren.

Namens het Belgium Cloud team alvast hele prettige feestdagen en tot volgend jaar.

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samenwerking met Computer Profile Benelux

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This