Acht tips voor digitale transformatie

17 december 2018

In alle sectoren wordt technologie gebruikt om de manier waarop we zakendoen voortdurend te optimaliseren. Maar met digitale transformatie ligt dat net iets anders. Het is een lange termijn project met meestal verschillende hindernissen, die voor elke individuele organisatie afzonderlijk gelden. Het is de rol van de CIO (met de steun van de directie) om deze uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat het project een succes wordt.

Tegen deze achtergrond acht tips om CIO’s en IT-managers te helpen hun digitale-transformatieproject soepel te laten verlopen.

  1. Word een ambassadeur voor digitale verandering

De meest effectieve digitale-transformatieprojecten worden ondersteund door een solide businesscase voor verandering. Zodra de zakelijke voordelen van het project zijn geïdentificeerd, is het de taak van de CIO om de transformatie van het bedrijf in goede banen te leiden. Maar het is ook belangrijk om voor ogen te houden dat digitale verandering een directe impact heeft op de rol van de CIO zelf. Dit versterkt de noodzaak voor CIO’s om vanaf het begin tot aan het einde een leidende rol te spelen in dergelijke projecten en samen te werken met leidinggevende collega’s in de hele onderneming.

  1. Sluit nauw aan bij de bedrijfsdoelen

Omdat digitale-transformatieprojecten specifiek zijn voor elke individuele organisatie, moeten CIO’s vanaf het begin een duidelijke visie hebben over de doelstellingen en de bedrijfsdoelen die de organisatie wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, is eerst een goed overzicht nodig van het huidige bedrijfsmodel en de werkmethoden. Dit is essentieel omdat hierdoor de impact van het project op afzonderlijke afdelingen kan worden bepaald en verantwoord. Natuurlijk zal de impact afhangen van het huidige niveau van digitalisering binnen het bedrijf. Een traditioneel bedrijf zal een veel steilere leercurve laten zien dan een start-up.

  1. Communiceer effectief met het managementteam

Naast een duidelijk begrip hoe digitale transformatie de interne afdelingen zal beïnvloeden, moeten CIO’s een goede dialoog kunnen opzetten met leidinggevenden en hen de voordelen van het project duidelijk kunnen maken. Het tijdig zorgen voor buy-in onder invloedrijke stakeholders maakt niet alleen de implementatie eenvoudiger, maar het helpt ook bij het vastleggen en kwantificeren van succesindicatoren.

  1. Zorg voor een geleidelijke maar ook constante verandering

Zelfs als er vanaf het begin een duidelijke visie is op het project, is er een element van trial en error binnen de meeste digitale-transformatieprojecten. Dit mag de bedrijfsvoering echter nooit in gevaar brengen. In plaats daarvan moet het project flexibel genoeg zijn om verschillende methoden te gebruiken om de doelstellingen te bereiken. Zo kan de organisatie innoveren en meer vooruitstrevende digitale services ontwikkelen, die maximale waarde leveren aan werknemers en klanten.

  1. Schaal de oplossingen op een effectieve manier

Zodra de beste oplossing van digitale verandering voor een bepaalde bedrijfsfunctie in een proefscenario is geïdentificeerd en getest, is deze klaar voor een bredere implementatie. Om effectief te zijn, moet de oplossing in staat zijn om voldoende schaalbaarheid te bieden om alle doelgroepen te bereiken. De lancering van nieuwe digitale services en applicaties moet zorgvuldig worden georkestreerd, regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd om de beste resultaten te garanderen.

  1. Beperk fouten

Klanten en eindgebruikers verwachten snel en direct in contact te kunnen komen met een organisatie en de digitale applicaties die worden geboden. Ze zijn in de regel weinig tolerant ten opzichte van slecht werkende diensten. Organisaties worstelen daarmee. Zij moeten wendbaar zijn voor wat betreft hun infrastructuur, maar dat lukt niet goed, zo blijkt uit een recent onderzoek van Riverbed. 97 procent van de CIO’s zegt dat hun legacy-netwerken moeite hebben om mee te gaan  met de veranderende eisen van de cloud.

Om de risico’s van een digitaal rampenscenario te voorkomen, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun netwerk alle nieuwe projecten effectief kan ondersteunen. In veel gevallen vereist dit aanzienlijke investeringen en een verschuiving naar een software-defined werkmodel. Daarnaast moet de CIO duidelijk inzicht hebben in de ervaring van de eindgebruikers die verbinding maken met het netwerk, zodat eventuele problemen snel geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.

  1. Betrek C-level bij digitaal succes

Zodra een project voor digitale transformatie intern is goedgekeurd, heeft elk lid van de organisatie belang bij het succes ervan. Digitale transformatie heeft nog nooit zo hoog op de prioriteitenlijst gestaan als nu. Voor een deel is dit toegenomen bewustzijn de katalysator voor de creatie van nieuwe functies, zoals de Chief Digital Officer (CDO).

De opkomst van deze nieuwe rollen is echter niet een bedreiging voor de CIO. In plaats daarvan is het een kans om de controle te nemen over de digitale agenda binnen een bedrijf en een grotere rol te spelen bij het vormgeven aan de algemene richting en visie van het bedrijf.

  1. Plan voor succes op lange termijn

Digitale transformatie is een reis die in de loop van de tijd zal evolueren en zich verder ontwikkelt. Daarbij speelt de ontwikkeling van nieuwe technologie een centrale rol. In het digitale tijdperk van vandaag is het werk van een CIO dus nooit af. De CIO zal de belangrijke stakeholders dan ook steeds vooruitgang moeten laten zien. Hij of zij moet er verder voor zorgen dat de organisatie altijd gebruikmaakt van de meest effectieve oplossingen en strategieën om voortdurende groei en succes te waarborgen.

Auteur: Rich Hillebrecht, CIO, Riverbed Technology

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This