Artificiële intelligentie: België in Europese kopgroep volgens onderzoek van EY en Microsoft

5 november 2018

Belgische bedrijven moeten nauwelijks onderdoen voor hun Europese concurrenten als het over de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) gaat. Uit een uitgebreide studie die Ernst & Young heeft uitgevoerd in opdracht van Microsoft blijkt dat Belgische bedrijven erg actief zijn met artificiële intelligentie.

De voornaamste bevindingen uit het onderzoek:

  • België investeert meer in AI dan landen als Nederland, Italië of Zwitserland
  • AI-projecten van Belgische bedrijven vooral in piloot- of gevorderde fase
    Belgische topmanagers hebben meer aandacht voor AI dan elders in Europa
  • Belgische bedrijven hebben nood aan experts om aan te sluiten bij toplanden

België investeert sterk

Artificiële intelligentie is in Europa aan een sterke opmars bezig. Het voorbije decennium is er voor ruim 9 miljard euro geïnvesteerd in de technologie via acquisities of kapitaalsinjecties. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de marktleiders, maar België zit met een zevende plaats op de investeringsranglijst mee in de kopgroep.

In ons land is de voorbije tien jaar meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in start-ups die met AI werken. Dat is ruim twee maal zo veel als bijvoorbeeld Nederland en we laten ook landen als Finland, Ierland, Italië, Noorwegen en Zwitserland achter ons.

Machine learning populairst

Belgische bedrijven die investeren in AI zien vooral heil in technologieën als machine learning (81%), dat computers patronen laat ontdekken in grote aantallen gegevens. In vergelijking met Europa zien ze meer potentieel in intelligente robots (62% vs. 44%) en natural language processing (48% vs. 40%). AI voor virtuele agenten, spraakherkenning en tekstanalyse scoren minder goed, zowel bij ons als elders in Europa.

Vooral voor interne werking

Bijna alle bevraagde organisaties (89%) willen met behulp van AI vooral operationeel efficiënter werken, door slimme voorspellingen te maken, processen te automatiseren of gebruikerservaringen te personaliseren.

In onze contreien wordt AI dan ook vooral ingezet voor predictive maintenance, en om consumentenbehoeften beter te voorspellen en zo de supply chain te optimaliseren, en voor de automatisering van logistieke operaties.

Ook bij het zuivelbedrijf Alpro helpt AI om de gebruikerservaring te verfijnen. “AI laat ons toe om een in dialoog te gaan met consumenten, bepaalde voorkeuren te distilleren en zo voor een betere klantenervaring te zorgen” , zegt CFO Paul Denayer.

Hoog op de agenda

AI krijgt veel aandacht van het absolute topmanagement van de bevraagde Belgische bedrijven (90%), veel meer dan in de rest van Europa (71%). Volgens het onderzoek denkt 65% dat AI een belangrijke impact kan hebben op de kernactiviteit van zijn organisatie en 57% van de ondernemingen denkt dat artificiële intelligentie een impact zal hebben op activiteiten die ze vandaag nog niet hebben opgestart.

AI al uit de beginfase

Die aandacht van het topmanagement vertaalt zich ook in de praktijk. Belgische bedrijven onderzoeken volop de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Iets meer dan 3/4 (of 75%) van de bevraagde organisaties zit in een vroege pilootfase of maakt al selectief gebruik van AI voor een aantal processen. Met dat maturiteitsniveau scoren ze even goed als hun Europese concurrenten.

“AI is stilaan de ontwikkelingsfase ontgroeid en wordt effectief gebruikt in de bedrijfswereld, maar om een intensief en geavanceerd gebruik van AI te bereiken is er nog een weg te gaan”, zegt Didier Ongena, GM van Microsoft Belux. “Qua maturiteit zitten we op het Europese gemiddelde. We moeten dus een versnelling hoger schakelen en AI actief laten bijdragen aan de automatisering van onze bedrijven.”

Nood aan experts

Overal in Europa heeft men dus nood aan specialisten om zulke projecten naar een geavanceerd niveau te brengen. In ons land vinden bedrijven vooral kennis van ‘advanced analytics’ belangrijk, nog meer dan hun Europese concurrenten. In de praktijk geven onze Belgische bedrijven dan ook aan dat die vaardigheid in vergelijking met hun Europese sectorgenoten nog te weinig ontwikkeld is in hun organisatie. Ze vinden het in ons land niet eenvoudig om medewerkers met de juiste vaardigheden aan te trekken.

“Bedrijven die met AI aan de slag gaan staan concurrentieel sterker en groeien dus ook sneller. Dit rapport geeft het potentieel van AI aan voor ons land maar legt ook de pijnpunten bloot. De technologie is klaar, nu moeten we zorgen voor de aansluiting met de toplanden”, waarschuwt Didier Ongena.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This