64% consumenten ervaart IoT-problemen door toenemende cloudcomplexiteit

30 augustus 2018

Dynatrace maakt de resultaten bekend van een wereldwijd consumentenonderzoek naar het vertrouwen in en ervaringen met IoT. 52% van de 10.000 respondenten* gebruikt al IoT-apparatuur, terwijl 64% van deze groep daarbij regelmatig performanceproblemen ervaart. Gemiddeld 1,5 keer per dag, maar 62% verwacht dat het aantal en de frequentie daarvan gaat toenemen naarmate het IoT verder groeit. Het door Opinium Research samengestelde ‘IoT Consumer Confidence Report: Challenges for Enterprise Cloud Monitoring on the Horizon’, is hier te downloaden.  

IoT op de weg

De performanceproblemen die consumenten nu al ondervinden met alledaagse technologie leidt tot voorzichtigheid met andere IoT-toepassingen. 85% van alle respondenten is bezorgd dat autonoom rijdende auto’s straks niet optimaal functioneren, waardoor ongelukken op hoge snelheden kunnen gebeuren. Nog verontrustender is het feit dat 72% denkt dat softwarefouten in zelfrijdende auto’s ernstig letsel en dodelijke ongelukken kunnen veroorzaken. 84% van de respondenten wil uit angst daarvoor liever geen zelfrijdende auto. Verder maakt 86% zich zorgen door een digitaal slot te worden buitengesloten en verwacht 67% problemen met slimme verkeerslichten.

IoT in de zorg

Consumenten zijn ook ongerust over IoT-toepassingen in de zorg. 62% van alle respondenten vertrouwt geen IoT-apparatuur voor het administreren van hun medicatie. In de groep 55-plussers is dat percentage zelfs 74%. Maak ook tijdens het monitoren van de hartslag en bloeddruk verwacht maar liefst 85% performanceproblemen en als gevolg daarvan mogelijke lekken van privacygevoelige klinische data.

IoT in woonomgeving

IoT verandert ook de woonomgeving van mensen. Door slimme sloten en camera’s voor beveiliging en controlesystemen voor de thermostaat en verlichting. 83% van de respondenten maakt zich zorgen de controle te verliezen over hun woonomgeving door performanceproblemen.

Andere onderzoeksresultaten zijn:

  • 73% maakt zich zorgen te worden buitengesloten door fouten in smart home technologie

  • 68% is bezorgd de controle te verliezen over hun airco- of CV-installatie

  • 64% heeft vergelijkbare zorgen over het bedienen van de verlichting

  • 81% is ongerust te veel gefactureerd te krijgen voor hun elektra, gas en water, als gevolg van softwarefouten in slimme meters

Performance monitoring

Het onderzoek onthult twee belangrijke behoeften voor organisaties die een IoT-strategie willen implementeren. Allereerst dat de IT-complexiteit toeneemt als gevolg van nieuwe cloudtechnologie, zoals microservices en de marktdruk om steeds sneller te innoveren. Ten tweede is het belangrijk tevens een strategie te ontwikkelen voor het monitoren van de IoT-performance, om alle gebruikers de beste digitale experience te kunnen bieden.

Dave Anderson, digital performance specialist bij Dynatrace geeft zijn mening over de resultaten in het genoemde rapport. “De supply chain van elk IoT-apparaat is bijzonder complex. Veel bedrijven worstelen nu al met de toenemende cloudcomplexiteit, die door de groei van het IoT nog verder wordt vergroot door alle gebruikte sensoren, verzamelde data en gecontaineriseerde processen.”

Medische applicaties

“Ook consumenten ondervinden al de nodige problemen met medische applicaties, slimme meters thermostaten en koelkasten, digitale auto- en woningsloten en virtuele persoonlijke assistenten. Omdat men ongeduldiger wordt tolereren steeds minder consumenten een slechte digitale gebruikerservaring. Zeker nu we nog maar aan het begin staan van veel IoT-ontwikkelingen. Om daarop te anticiperen is het voor bedrijven belangrijk manieren te vinden om de IoT-supply chain op een holistische wijze te analyseren en te managen. Alleen met een diepgaand inzicht is het mogelijk realtime te monitoren wat er gebeurt en waar performanceproblemen zich voordoen.”

Anderson concludeert: “De oude methodes voor IT- en softwaremanagement voldoen niet meer in steeds complexer wordende IT-omgevingen, waardoor er risicovolle blinde vlekken ontstaan. Daarom zien succesvolle ‘early IoT adaptors’ AI als de beste oplossing om hun volledige IT-omgeving in kaart te brengen en potentiële problemen zowel snel te ontdekken als op te lossen. Consumenten willen en verwachten perfecte IoT-experiences. Bedrijven die het nieuwe IT-universum beheersen kunnen de meeste kansen benutten die IoT-toepassingen bieden.”

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This