De digitaliseringstrends voor 2018 onder de loep

13 maart 2018

Technologische veranderingen doen steeds sneller hun intrede en voor kmo’s is de hamvraag welke trends er in 2018 aan de orde zijn en hoe ze daarop kunnen anticiperen. Want dat digitalisering geen hype is die zomaar voorbij waait, werd de afgelopen jaren al duidelijk. Wie als kleine of middelgrote onderneming echt wil meetellen, springt maar beter op de digitale sneltrein. De trends op het vlak van infrastructuur en CRM hebben de cloud en Software-asa-service (SaaS) als gemene deler.

Mobiel werken is de toekomst

Dat de werkplek er in de toekomst heel anders uit zal zien dan dat nu het geval is, is een conditio sine qua non. Onze huidige manier van werken maakt in 2018 en de komende jaren een ingrijpende verandering door. Vaste werkplekken gaan verdwijnen en wanneer medewerkers op kantoor aankomen, zoeken ze gewoon een willekeurig, vrij bureau. Het idee daarachter? Medewerkers moeten zich goed voelen op kantoor, enkel zo blijven ze gemotiveerd om lange tijd voor hetzelfde bedrijf te werken. Flexwerken speelt daarbij een belangrijke rol.

Infrastructuur als een dienst

Het gebrek aan geschoolde werknemers is en blijft een pijnpunt. Het Center for Cyber Safety and Education (ISC) schat het tekort aan professionals voor ITveiligheid in Europa op 350.000. Daarom maken veel organisaties steeds meer en meer de switch naar de cloud, want het zweren bij on-premise-oplossingen is onder meer door het gebrek aan geschoolde werknemers niet meer houdbaar. Of het nu om extra opslag of back-upsoftware gaat, infrastructuur staat niet langer intern ter beschikking maar wordt als dienst verwezenlijkt. Bedrijven zien in dat ze via cloudoplossingen niet langer afhankelijk hoeven te zijn van de (ver)ouder(d)e systemen. In eerste instantie gebruiken vooral kmo’s de cloud voor op zichzelf staande toepassingen, zoals back-updiensten of gegevensbeveiliging. Daarbij kiezen ze steeds vaker voor hybride cloudoplossingen waarbij software als een service wordt aangeboden vanuit de cloud en de bedrijfsdata intern gehouden wordt.

Digitalisering van processen neemt verder toe

Elk jaar opnieuw beslissen bedrijven om nieuwe ERP-systemen aan te kopen, intern nieuwe diensten in te richten, cloudtoepassingen te gebruiken of elementen van ERP als SaaS af te nemen. Terwijl kmo’s daar tot vorig jaar nog terughoudend over waren, zullen ze in 2018 aanzienlijk vaker een beroep doen op ERP-oplossingen uit de cloud. In de praktijk blijkt dat de processen in veel bedrijven die met ERP-systemen werken, nog vaak analoog verlopen.
Kmo’s wisselen nog vaak fysieke documenten tussen afdelingen of met partners uit. Precies daar zal het digitaliseringsproces dit jaar verder toenemen. Met Microsoft Flow, een toepassing van het platform Office 365, stelt Microsoft een productoverschrijdend workflowplatform ter beschikking van ondernemingen. Het is een platform dat een belangrijke rol zal spelen bij digitalisering en samenwerking. Ook voor ERP-systemen is er een steeds belangrijkere rol weggelegd om toestelonafhankelijk beschikbaar te zijn. Mobiel werken en de integratie van de smartphone en tablet zal dit jaar verder toenemen, en vroeg of laat de pc zelfs volledig vervangen.

Xavier Biermez

Xavier Biermez

Managing Director, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V.

Pin It on Pinterest

Share This