Europese Commissie wil Europese supercomputers gaan bouwen

19 januari 2018

De Europese Commissie wil één miljard euro investeren in nieuwe Europese supercomputers. Dit is volgens de commissie cruciaal voor het concurrentievermogen en de onafhankelijkheid van de Europese Unie (EU) in de hedendaagse dataeconomie.

De EU beschikt momenteel over geen enkele supercomputer die in de top 10 snelste supercomputers ter wereld staat. Europese wetenschappers en de industrie zijn hierdoor afhankelijk van supercomputers buiten de EU om grote hoeveelheden data te kunnen verwerken, aangezien Europese supercomputers niet aan hun behoeften voldoen. De Europese Commissie stelt dat dit de privacy, databescherming, bedrijfsgeheimen en het eigendom van data in gevaar brengt.

EuroHPC Joint Undertaking

Door zelf een High Performance Computing (HPC) infrastructuur te bouwen op Europees grondgebied wil de Europese Commissie dit probleem aanpakken. Hiervoor wordt een nieuwe juridische structuur genaamd EuroHPC Joint Undertaking opgericht. Dit initiatief gaat in Europa een HPC infrastructuur opzetten die zich moet kunnen meten met de snelste supercomputers wereldwijd. Ook gaat het initiatief een onderzoeks- en innovatieprogramma ondersteunen gericht op de ontwikkeling van technologieën, hardware en software voor deze supercomputers.

Naar verwachting gaat de infrastructuur zo’n 1 miljard euro kosten. Ongeveer de helft hiervan wordt beschikbaar gesteld door de EU, terwijl de andere helft van EU-lidstaten moet komen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid private investeerders bij het project te betrekken.

Doelstellingen

De Europese Commissie stelt als doel vanaf 2020 tenminste twee medium range supercomputers beschikbaar te hebben die 1016 berekeningen per seconde kan uitvoeren. Op termijn moet het initiatief daarnaast leiden tot de beschikbaarheid van ‘pre-exascale’ supercomputers die 1017 berekeningen per seconde kunnen uitvoeren. Daarnaast moet EuroHPC Joint Undertaking de ontwikkeling van exascale systemen gaan ondersteunen. Deze systemen kunnen 1018 berekeningen per seconde uitvoeren.

De geplande infrastructuur wordt eigendom van EU-leden die de EuroHPC verklaring hebben ondertekend. Het gaat hierbij om België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje en Zwitserland.

Pin It on Pinterest

Share This