Digitale transformatie: een opheldering van behoeften en uitdagingen

12 januari 2018

Digitale transformatie is afhankelijk van verschillende markt- en zakelijke factoren, zoals groeiende digitale behoeften van klanten en toenemende concurrentie van industry disruptors in volwassen sectoren. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en verstoort menig businessmodel. Een digitale transformatie is dan ook een toezegging op lange termijn en een traject dat voor CIO’s en directie van elk bedrijf uitdagingen met zich meebrengt.

Richard Hillebrecht, CIO van Riverbed Technology, deelt zijn gedachten over de uitdagingen van CIO’s met betrekking tot digitale projecten, en zet een aantal kritische factoren op een rij die het succes van elke digitale transformatie kunnen bepalen. 

Flexibel omgaan met uitdagingen

Niet één digitaal transformatieproject is hetzelfde. Vanaf de start van het proces moeten CIO’s dan ook extreem duidelijk zijn over de resultaten die de organisatie wil bereiken door middel van een digitale transformatie. CIO’s moeten bovendien fundamenteel inzicht hebben in de businessmodellen van de organisatie en gebruikmaken van hun zichtbaarheid binnen de organisatie, om te kunnen bepalen hoe zo’n digitaal-transformatieproject elk bedrijfsonderdeel kan beïnvloeden. Voor traditionele bedrijven, opgericht in de eeuw vóór de cloud, is zo’n project immers heel anders dan voor een start-up geboren in het cloudtijdperk dat vooral op zoek is naar meer omzet.

Door doelstellingen te begrijpen, krijgt een CIO de kans om een transformatieprogramma op veel effectievere wijze te benaderen. Idealiter begint elke nieuwe stap naar digitale transformatie met een goed businessidee. Het is dan de taak van de CIO en IT om te helpen bij het leveren van de benodigde capaciteiten voor validatie van het uitgangspunt. We weten inmiddels dat digitale-businessmodellen de rol van CIO’s veranderen. Dit vergroot voor CIO’s de noodzaak om voor dit soort initiatieven vanaf het begin samen te werken met hun leidinggevende collega’s binnen de organisatie. In het digitale tijdperk kan de rol van IT niet worden beperkt tot alleen het model zoals we dat vroeger kenden, gericht op efficiëntiedoelstellingen. IT is essentieel voor het mogelijk maken van primaire businessdoelstellingen inzake groei, rentabiliteit, innovatie en meer. Wanneer leidinggevenden vanaf de start volledig aan boord zijn, zal implementatie niet alleen makkelijker worden, maar kan elke verandering direct goed worden gemeten en kan men zo gestaag naar het gestelde doel toewerken. En als de CIO en de IT-organisatie zien dat de zaken niet zo soepel lopen, dan hebben zij de mogelijkheid om aan de rem te trekken en de tijd te nemen om te onderzoeken waarom een nieuw digitaal initiatief, voordat het volledig opgeschaald is, niet werkt.

Elk initiatief voor digitale transformatie kent een start- en leeraspect en het is belangrijk om een balans te vinden tussen flexibiliteit binnen het project enerzijds, en de mogelijkheid om te innoveren, zonder te veel risico te nemen anderzijds. Het is zaak om te testen en te kijken wat wel of wat niet de gewenste resultaten oplevert. Uiteraard kan dit druk uitoefenen op het bedrijfsmodel voor projecten en de investering, omdat het de werkzaamheden kan vertragen. Maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om, als het wel succesvol is, uit te breiden en op te schalen. Het is daarom heel belangrijk om een gedeelde visie te hebben met businesspartners en samen op één lijn te zitten.

Snelheid en schaalbaarheid

Zodra een nieuwe oplossing voor een nieuw digitaal proces de eerste hindernissen heeft overwonnen en functies klaar zijn om via een steekproef gevalideerd te worden, moet de oplossing snel kunnen opschalen en geïmplementeerd worden bij de doelgroep. De introductie van nieuwe applicaties en diensten moet goed geïntegreerd zijn in de aanpak van een organisatie. Veel mensen vergeten daarbij continue monitoring van de nieuwe applicaties. Zij denken misschien dat alles soepel verloopt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook geïntegreerd prestatiebeheer en regelmatig nieuwe releases zijn cruciaal. De reden? Nu eindgebruikers en klanten het gewend zijn om vrijwel alles met één klik op de knop tot hun beschikking te hebben, kunnen bedrijven het zich niet veroorloven dat hun nieuwe digitale bedrijfsapplicaties of -systemen er plotseling mee ophouden. Neem bijvoorbeeld de scheepvaartindustrie. Grote klanten hebben vaak tonnen aan vracht verspreid over meerdere schepen wereldwijd. Elke minuut telt, en daarom zijn de applicaties die zij gebruiken om alle logistiek en timing te overzien essentieel. Downtime van dit soort kritische applicaties kan die bedrijven veel kosten.

Om het risico op digitaal falen te voorkomen, moet een organisatie meer doen dan alleen investeren in digitale transformatie. Zij moet ook investeren in prestatiemanagement-oplossingen die realtime inzicht bieden in elk aspect van de eindgebruikerservaring. Zo kan de organisatie meten wat wel en wat niet werkt, en dit zo snel mogelijk aanpassen. Op die manier zijn de CIO en IT-organisatie niet alleen in staat goede en slechte prestaties binnen het digitale domein bij te houden, maar leveren zij de directie ook bewijs van de ROI op de investering. En tonen zij hoe ze tijd en geld hebben bespaard,  of mogelijk zelfs een digitale ramp hebben voorkomen.

Krijg én houd iedereen aan boord met verandering

Van de CMO tot en met de CEO: iedereen op C-levelniveau heeft vandaag de dag een aandeel in digitaal succes. Het staat bij sommige organisaties zelfs zo hoog op de agenda, dat er nieuwe functies – zoals Chief Digital Officer (CDO) – ontstaan. Deze individuen kunnen verschillende rollen bekleden, maar in de meeste gevallen fungeren ze als de aangewezen persoon om het bedrijf dat technologie inzetbaar maakt, te promoten en te ondersteunen. De grote interesse in en het aantal nieuwe functies omtrent (digitale) technologie vormen geen bedreiging voor de CIO. Sterker nog: het biedt hem of haar een uitstekende kans om een grotere rol te spelen in conversaties over de richting en rol van technologie binnen de organisatie.

Het is de rol van de CIO om alle functies binnen de organisatie mogelijk te maken en zijn of haar waardevolle technologische ervaring in te zetten om de algemene businessdoelstellingen op succesvolle wijze te behalen. De uitdaging voor CIO’s en de IT-organisatie ligt in het risico dat ontwikkelingen te langzaam gaan of dat er te weinig support is voor de digitale transformatie. Dat zijn de momenten waarop zij de controle kunnen verliezen. Het is de truc om iedereen bij de les te houden. Dat doet men bijvoorbeeld door de dialoog tussen diverse betrokkenen op gang te houden, expertise op te bouwen en altijd alle bedrijfsonderdelen te helpen om vooruit te komen.

Uiteindelijk brengt elke verandering uitdagingen met zich mee. Digitale transformatie is een doorlopend proces. Het is een initiatief dat zich altijd zal ontwikkelen en dat doorheen de tijd zal veranderen, als nieuwe technologieën en trends in de markt worden gezet. Maar het is ook een van de grootste kansen voor CIO’s om te helpen de business te ontwikkelen, en om inzichten, expertise en begeleiding te bieden. Alles om de toekomstbestendigheid van het bedrijf te garanderen en inkomsten veilig te stellen.

Richard Hillebrecht

Richard Hillebrecht

Chief Information Officer, Riverbed Technology

Pin It on Pinterest

Share This