FEDNOT kiest voor Cisco Application Centric Infrastructure

17 november 2017

De Federatie van Notarissen (FEDNOT) gaat nieuwe digitale diensten ontwikkelen voor burgers, ondernemers en overheden. Cisco levert de basisinfrastructuur voor deze digitalisering. FEDNOT kiest voor de Application Centric Infrastructure van Cisco (ACI). Deze oplossing maakt het mogelijk nieuwe toepassingen snel te activeren en een hoge beschikbaarheid daarvan te garanderen. Zo wil FEDNOT onder meer het proces van notariële transacties vereenvoudigen.

CiscoFEDNOT tekende een visie uit die de organisatie toekomstgericht moet transformeren. “Als we de toekomst van onze ruim 1.500 notarissen willen garanderen, moeten we technologie omarmen en inzetten op een digitale dienstverlening”, zegt chief information officer Rudi Somers. “We voorzien een proeftuin waarin we zullen experimenteren met nieuwe digitale technologieën zoals blockchain. Daarvoor hebben we een krachtige en zelfsturende infrastructuur nodig. Dat moet ons toelaten om nieuwe diensten meteen beschikbaar te stellen, sneller in te spelen op nieuwe behoeften van onze notarissen en de dienstverlening aan burgers te verbreden.”

Acht kritische toepassingen

De nieuwe ACI-infrastructuur wordt het fundament voor de acht kritische toepassingen van FEDNOT. Onder meer de communicatiesoftware tussen de overheid en het notariaat draait in de datacenters van FEDNOT, net als de systemen die alle studies met elkaar verbindt. ACI zal die communicatie en verbinding voor zijn rekening nemen.

Cisco-partner Computacenter gaat de 14 nieuwe Nexus 9000 hogecapaciteitsswitches van Cisco installeren in het nieuwe datacenter van FEDNOT. Deze installatie moet begin 2018 zijn afgerond. Midden volgend jaar wordt de installatie gespiegeld in een tweede datacenter om de bedrijfszekerheid te garanderen. Met het ACI-besturingspaneel kan FEDNOT de twee datacenters als één groot geheel bedienen. Het project heeft een terugverdientijd van minder dan zeventien maanden. FEDNOT bespaart dankzij de overstap op zowel IT- als beheerkosten. De tijd om applicaties te activeren is daarnaast met de helft ingekort.

Pin It on Pinterest

Share This