‘Legacy-netwerken vormen een obstakel voor cloud computing en digitale transformatie’

21 september 2017

Riverbed Technology publiceert de resultaten van de Riverbed Future of Networking Global Survey 2017. Dit onderzoek brengt de invloed van legacy-infrastructuren en geavanceerde netwerken op digitale transformatie en het gebruik van de cloud in kaart. De resultaten van dit wereldwijde onderzoek zijn gebaseerd op antwoorden van duizend IT-besluitvormers in negen landen. Hieruit spreekt een ongekend sterke mate van concensus dat legacy-infrastructuren de digitale en cloudstrategie in de weg zitten. Bijna alle respondenten (97%) zijn het eens met de stelling dat legacy-netwerkinfrastructuren er moeite mee zullen hebben om de veranderende eisen van de cloud en hybride netwerken bij te benen. 91% van de respondenten zegt dat het volledige potentieel van de cloudstrategie van hun organisatie alleen kan worden benut met behulp van een geavanceerd netwerk. 98% is het eens met de stelling dat een geavanceerd netwerk van cruciaal belang is om effectief te kunnen voorzien in de behoeften van hun onderneming en eindgebruikers.

De onderzoeksresultaten wijzen daarnaast op een achterstand in het gebruik van geavanceerde technologie, zoals SD-WAN (software-defined wide area networking), die het gebruik van de cloud en digitale transformatie kan versnellen. Desondanks is een kentering nabij. 93% van de IT-besluitvormers die aan het onderzoek deelnamen, is van plan om binnen de komende vier jaar over te stappen op SD-WAN. Momenteel heeft slechts 4% van de respondenten dit gedaan.

“Uit dit onderzoek en de resulterende data blijkt dat IT-besluitvormers onder enorme druk staan om hun cloudstrategie ten uitvoer te brengen, voor digitale transformatie te zorgen en het tempo van innovatie dat de norm is geworden in de huidige concurrerende markten, bij te benen, zegt Jerry M. Kennelly, medeoprichter en CEO van Riverbed Technology. “De respondenten waren het er vrijwel unaniem over eens dat organisaties direct moeten overstappen op geavanceerde, softwaregedefinieerde netwerken om ondersteuning te bieden voor een succesvolle cloudstrategie. Riverbed spant zich in om deze transformatie succesvol te laten verlopen en organisaties de broodnodige operationele flexibiliteit te laten realiseren door de inzet van SD-WAN voor cloudnetwerken.”

Legacy-netwerken vormen een obstakel voor cloud computing en digitaal succes

Bedrijven hebben overduidelijk te kampen met prestatieproblemen. 58% van de respondenten geeft aan dat ze minstens een paar keer per maand te maken hebben met cloudgerelateerde netwerkproblemen die specifiek door hun legacy-infrastructuur worden veroorzaakt. 93% zegt dat hun bedrijfsvoering minimaal maandelijks onder dergelijke problemen te lijden heeft. Helaas zegt 85% van dezelfde IT-besluitvomers dat ze nog altijd een paar jaar verwijderd zijn van de realisatie van het volledige potentieel van digitale transformatie. Dit is ten dele te wijten aan hun legacy-infrastructuur. Deze kloof tussen het besef van de noodzaak en de werkelijke implementatie geldt voor bedrijven in diverse verticale markten, zoals de financiële dienstverlening, maakindustrie, energie- en nutssector, detailhandel, communicatie- en mediasector en IT-dienstverlening. Dit kan een bedreiging vormen voor hun concurrentiepositie in hun respectievelijke markten.

Het onvermogen van netwerken om ondersteuning te bieden aan cloudgerelateerde applicaties en workloads en, minstens zo belangrijk, om een integraal overzicht te bieden van hun prestaties, wordt gezien als belangrijk obstakel voor een succesvolle inzet van de cloud. 69% van de respondenten zegt dat zowel hun legacy-netwerkinfrastructuur als een gebrek aan zicht op de cloud de verwezenlijking van het volledige potentieel van hun cloudstrategie in de weg zit.

Uit het onderzoek blijkt verder dat IT-besluitvormers er een hekel aan hebben om met de beperkingen van hun legacy-netwerken te moeten worstelen. Ze zijn bereid om een hoop op te offeren als dat ertoe leidt dat hun team minder tijd kwijt is aan het opkrikken van de netwerkprestaties. 54% van hen zou er een langere reis naar het werk voor over hebben, 53% zou bereid zijn om kortere lunchpauzes te nemen, 51% zou al hun e-mailcorrespondentie met de hand gaan schrijven en 42% zou permanent stoppen met koffiedrinken.

Bedrijven worstelen met legacy-netwerken die niet aansluiten op de eisen van moderne cloudapplicaties en daaraan gerelateerde workloads. Simpel gezegd, hebben legacy-netwerken funeste gevolgen voor de bedrijfsprestaties.

Drijfveren voor bedrijven om over te stappen op een geavanceerd netwerk

IT-besluitvormers geven blijk van een sterk besef dat de overstap naar een geavanceerd, softwaregedefinieerd netwerk van cruciaal belang is om een oplossing te bieden voor digitale en zakelijke uitdagingen. Nu organisaties overstappen op een cloudgerichte of ‘cloud first’-strategie, is er sprake van een brede kloof tussen wat hun huidige hardwaregerichte infrastructuur hen biedt, en wat ze nodig hebben om te kunnen profiteren van de voordelen van de cloud.

57% van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat het realiseren van operationele flexibiliteit bepalend is voor het succes van een moderne onderneming. Geavanceerde netwerken en de technologie die daar ondersteuning voor biedt, zijn van essentieel belang om dit doel te bereiken. Andere belangrijke drijfveren achter de overstap naar geavanceerde netwerktechnologie zijn:

 • 56% – succesvolle tenuitvoerlegging van initiatieven voor digitale transformatie;
 • 55% – strategische overstap naar de cloud en hybride netwerken;
 • 51% – groeiende behoefte aan mobiliteit;
 • 51% – hogere verwachtingen van klanten en eindgebruikers;
 • 45% – ondersteuning voor IoT-apparatuur. 

Geavanceerde cloudnetwerken en SD-WAN

Momenteel is er sprake van een achterstand in het gebruik van geavanceerde technologie ter ondersteuning van de cloud en digitale transformatie. Daar zal echter snel verandering in komen. Van de respondenten is 98% het ermee eens dat het gebruik van SD-WAN-technologie binnen geavanceerde netweken in twee jaar tijd van cruciaal belang zal zijn voor het beheer van de cloud en hybride omgevingen. En hoewel slechts 4% van de respondenten momenteel profiteert van de voordelen van SD-WAN, is 52% van hen van plan om binnen twee jaar tijd op SD-WAN over te stappen, en 93% binnen vier jaar tijd.

Wereldwijde IT-besluitvormers zien diverse voordelen in SD-WAN, die elkaar qua relevantie dicht benaderen.

 • Sneller presterende applicaties (44%)
 • Netwerkautomatisering en het op prioriteit indelen van applicaties (44%)
 • Geïntegreerde connectiviteit binnen het gehele netwerk (43%)
 • Zicht op, en bewaking van het netwerk (42%)
 • Eenvoud/gemak van beheer (42%)
 • Krachtiger netwerkbeveiliging (42%)
 • Integratie met WAN-optimalisatie (40%)
 • Directe verbindingen met AWS of Azure (39%)
 • Lagere kosten (38%)

Het moderniseren van legacy-netwerken en het ondersteunen van geavanceerde netwerken met technologie als SD-WAN kunnen bedrijven volgens de IT-besluitvormers een hoop voordelen opleveren, zoals: grotere efficiëntie dankzij een effectiever gebruik van bandbreedte (48%), productiviteitsverbeteringen (47%), meer uitbreidingsmogelijkheden (46%), omzetverbetering (45%), meer flexibiliteit (44%) en verbeterde resultaten voor digitale initiatieven (44%).

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This