Rubis Terminal kiest Infor EAM in de cloud

2 mei 2017

Infor, leverancier van branchespecifieke bedrijfsapplicaties, maakt bekend dat opslagbedrijf Rubis Terminal voor Infor EAM in de cloud heeft gekozen. De applicatie wordt ingezet in elf terminals door heel Europa en zal naar verwachting de betrouwbaarheid van de assets verbeteren en de downtime verminderen.  

Het opslagareaal van Rubis Terminal beslaat drie miljoen vierkante meter en verwerkt jaarlijks dertien miljoen ton aan aardolieproducten, chemicaliën, landbouwproducten en meststoffen. Daarmee is Rubis een belangrijke schakel in de energievoorziening. De meeste locaties zijn geclassificeerd voor opslag van gevaarlijke goederen en zijn streng gereguleerd. Dit omvat onder meer het preventief onderhoud van assets. Deze vormen de zwaarste financiële last voor het bedrijf en optimaal onderhoud is daarom cruciaal.

Na een pilot met Infor EAM in de cloud in de terminals in Rotterdam en Antwerpen, selecteerde Rubis Terminal de applicatie voor zijn hoofdkantoor en tien andere chemische en olieterminals. De beslissing was gebaseerd op de mogelijkheden van de software, het gebruiksgemak en de gestandaardiseerde benadering voor de implementatie.

“Vanwege de waarde van onze assets en de aard van de producten die we opslaan en de daarmee samenhangende risico’s, is het onderhouden van assets een belangrijk onderdeel van onze business,” aldus Gerard Lafite, COO van Rubis Terminal. Hij voegt er aan toe: “Bovendien zijn onze teams redelijk bescheiden van omvang in verhouding met de grootte van de asset wat het echt belangrijk maakt dat alle medewerkers snel inzetbaar zijn en dus moet het gekozen systeem gemakkelijk te gebruiken zijn. Met Infor EAM kunnen we het beheer van assets gemakkelijk en effectief uitvoeren. Daarnaast kunnen we de regelgeving naleven en met intuïtieve managementrapportages onze planningsteams informeren.”

“Het opslaan van bulkvloeistoffen op deze schaal houdt in dat assets het DNA van het bedrijf zijn,” aldus Kevin Price, Product Management & Product Strategy Director voor Infor EAM. “Infor EAM helpt organisaties hun assets zo goed mogelijk te beheren, dure downtime te minimaliseren en de betrouwbaarheid te vergroten. Infor EAM helpt bij het ondersteunen van verandermanagement, het regelen van werkvergunningen en naleven van andere regelgeving voor bedrijven in de chemische, olie- en gasindustrie. Ook biedt Infor EAM de inzichten die het reactievermogen verbeteren en in het algemeen problemen helpen oplossen die een goed bedrijfsresultaat bedreigen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This