Snapchat geeft 2 miljard dollar uit aan Google Cloud in vijf jaar tijd

3 februari 2017

Snapchat draait volledig op Google Cloud, iets wat flinke kosten met zich meebrengt. De komende vijf jaar verwacht Snap, het moederbedrijf van Snapchat, zo’n 2 miljard dollar uit te geven aan Google Cloud.

Dit blijkt uit een document dat Snap heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in voorbereiding op zijn beursgang. Het bedrijf geeft toe in belangrijke mate afhankelijk te zijn van Google Cloud en omschrijft het gebruik van Google Cloud als een risicofactor.

Geen alternatief voor sommige diensten

Zo geeft het bedrijf aan dat er voor sommige diensten van Google die voor Snapchat worden gebruikt geen alternatief beschikbaar is. Iedere significante verstoring of onderbreking van het gebruik van Google Cloud kan dan ook een negatieve impact hebben op de bedrijfsvoering van Snap en ’serieuze schade’ tot gevolg hebben. Daarnaast verwacht Snap dat zijn hostingkosten verder zullen oplopen naarmate Snapchat meer gebruikers krijgt en/of gebruikers intensiever gebruik gaan maken van de toepassing.

Tegelijkertijd ziet Snap het niet als optie over te stappen op een andere cloud provider. Niet alleen is niet voor iedere dienst van Google waar Snapchat gebruik van maakt een alternatief beschikbaar, ook verwacht Snap dat een dergelijke overstap zeer kostbaar en tijdrovend zal zijn.

Pin It on Pinterest

Share This