Barracuda automatiseert correctie van kwetsbaarheden

1 februari 2017

Barracuda Networks introduceert  zijn nieuwe Vulnerability Remediation Service waarmee organisaties eenvoudiger de beveiliging van hun internetapplicaties kunnen regelen. De Vulnerability Remediation Service is een uitbreiding op het bekroonde aanbod van Web Application Firewalls. 
De Barracuda Vulnerability Remediation Service automatiseert de toepassing van beveiligingsregels, biedt on demand of geplande scans op kwetsbaarheden en verhelpt die automatisch. De dienst vereenvoudigt daarmee de beveiligingstaken van DevOps-teams in een tijd waarin ontwikkelaars van applicaties een beroep willen doen op de flexibiliteit en veerkracht van publieke clouds. De Barracuda Vulnerability Remediation Service stelt beheerders in staat om internetapplicaties voortdurend te bewaken op kwetsbaarheden en die automatisch te laten verhelpen. Dit draagt bij aan flexibeler workflow-processen, verbeterde efficiëntie en lagere totale eigendomskosten. De Vulnerability Remediation Service kan worden ingezet voor applicaties op locatie, in cloud- of in hybride omgevingen.

“ICT-afdelingen staan onder enorme druk om bedrijfsactiva te beschermen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende kloof tussen het aantal gedetecteerde kwetsbaarheden en de capaciteit die beschikbaar is om daar een einde aan te maken”, zegt Hatem Naguib, senior vice president en directeur Security Business bij Barracuda. “Met de Barracuda Vulnerability Remediation Service maken we het eenvoudiger voor developers om hun applicaties te beveiligen vanaf het moment dat ze hun eerste regels code schrijven. Onze functionaliteit voor het automatisch verhelpen van kwetsbaarheden draagt bij aan een applicatie-omgeving die altijd veilig is. DevOps-teams kunnen zich daarmee concentreren op het ontwikkelingsproces en het patchen van applicaties, en hoeven zo niet na elke build nieuwe beveiligingsmaatregelen voor applicaties te treffen.”

Volgens het ‘2016 Data Breach Investigation Report’ van Verizon vormen aanvallen op internetapplicaties de belangrijkste oorzaak van gegevensverlies. Het aantal datalekken dat door deze aanvallen wordt veroorzaakt neemt zienderogen toe. De Web Application Firewalls van Barracuda blokkeerden alleen al in december 2016 ruim 53 miljard aanvallen op internetapplicaties. Daarnaast is het beheer van kwetsbaarheden “in het verleden een lastig en tijdrovend, vaak handmatig en foutgevoelig proces geweest. Dit vraagt om kennis van de zakelijke context en de beschikbaarheid van actuele bedreigingsinformatie”, aldus Gartner.Hoewel de kennis omtrent kwetsbaarheden in internetapplicaties de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, blijven kwetsbaarheden overal aanwezig. Gartner wijdt dit aan het feit dat “organisaties niet alleen worstelen met het identificeren van kwetsbaarheden, maar ook met het verhelpen daarvan en de ontwikkeling van veilige ontwikkelingsprocedures die kwetsbaarheden in de kiem smoren.”

Pin It on Pinterest

Share This