Nieuw VINT rapport van Sogeti over groeimodel in disruptieve markt

7 december 2016

Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti lanceert een extra trendrapport met de titel ‘The Unorganization’ over een nieuw groeimodel om optimaal te profiteren van digitale disruptie. Het rapport schetst groeiscenario’s die hun tegenpolen zijn van traditionele organisatiestructuren; hiërarchie versus platformen, doorgeslagen bureaucratisering versus zelfmanagement, computers die meedenken en autonoom handelen versus mensenwerk en doelloos handelen tegenover de doelgedreven onderneming. Op basis van inzichten opgebouwd gedurend een tweejarig onderzoek naar digitale disruptie, zijn de VINT trendwatchers van mening dat afscheid nemen van oude managementmodellen de enige manier is voor succes in de nieuwe digitale samenleving. Dit vijfde bonus rapport wordt toegevoegd aan de reeks van vier ‘Design-to-Disrupt’ rapporten.

“Tijdens onze discussies over disruptie ervaren we een soort van masochisme in menigeen bestuurskamer. Met een lach onderkennen directieleden van traditionele organisaties dat hun positie in de markt niet meer zal zijn wat die is geweest. Nieuwe economische groeimotoren raken daardoor ondergesneeuwd. Het is nu zaak om op zoek te gaan naar groeimogelijkheden voor organisaties die aan de toppen van hun kunnen lijken te zitten,” vertelt Menno van Doorn, een van de auteurs van het rapport en directeur van VINT van IT-dienstverlener Sogeti.

Vijf manieren om positief vooruit te gaan in de strijd

VINT beschrijft in dit rapport vijf kenmerken die typerend zijn voor organisaties die digitale disruptie de baas zijn. Deze bedrijven hebben afscheid genomen van oude managementmodellen en omarmen een anders georganiseerde manier van werken:

1.    ’Understand’: Echt begrijpen hoe drijfveren voor groei werken in een samenleving waarin alles met iedereen verbonden is via platformen, is een belangrijke voorwaarde.

2.    ’Unorganize’: Veel slagvaardiger zijn met een ‘goed-is-goed-genoeg’ gedragen mentaliteit. Hoe minder management, hoe dichter op de huid van de klant. Inmiddels blijken zelfsturende teams groeiversnellers voor de gehele organisatie.

3.    ’Unbundle’: Ontbundelen van diensten is veelal het recept voor start-up bedrijven. Tot voor kort was bundelen, samenvoegen of fuseren voor veel organisaties een manier om te groeien.

4.    ’Unman’: Elk bedrijf wordt een softwarebedrijf. Bedrijfsprocessen worden vervangen door digitale processen waarbij nauwelijks nog mensen aan te pas komen. Met name ingezet door slimme kunstmatige intelligentie en blockchain technologie.

5.    ’Unleash’: Laat de teugels vieren. Niet bang zijn voor samenwerking met bijvoorbeeld concurrenten, via nieuwe digitale platformen. Met de inzet van het Internet der Dingen komen producten opnieuw tot leven en/of ontstaan er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor het opbouwen van klantrelaties.

Menno van Doorn, Sander Duivestein en Peter Smith zijn de auteurs van dit VINT trendrapport.

Pin It on Pinterest

Share This