Studie 5 jaar recht en beleid voor Amerikaanse overheidsautomatisering

9 juni 2016

Onlangs is de studie ‘Clouds boven Washington DC; vijf jaar recht en beleid voor federale overheidsautomatisering’ verschenen. Hoe in het land van Silicon Valley de grootste ICT-inkoper ter wereld – 80 miljard dollar per jaar – blijft worstelen met elektronische gegevensverwerking.

Lessons Learned

Het rapport geeft analyses in tijdsperspectief. Met de informatie kunnen niet alleen regering en parlement, maar tevens overheidsorganisatie en bedrijf hun voordeel behalen. Alles moet voortdurend anders en tegenwoordig vooral samen met de markt. Destilleer de lessons learned voor de eigen situatie. De auteur van de studie is mr. V.A. de Pous, onder andere actief als blogger voor CloudWorks en Infosecurity Magazine. De studie kan kosteloos worden aangevraagd via depous@live.nl.

Alles moet voortdurend anders, aldus luidt de beklijvende grondhouding van regering en congres over de federale automatisering van de gegevensverwerking in de Verenigde Staten. Weg met de verspilling, leve de doelmatigheid én innovatie. Cloud computing fungeert als Haarlemmerolie, maar de praktijk manifesteert zich op diverse gronden ronduit weerbarstig. Ondanks alle nieuwe wetgeving, nieuw beleid, nieuwe organen, nieuwe bestuursposities en nieuwe bestuurders van de afgelopen vijf jaar blijft de Amerikaanse federale overheid jaarlijks grosso modo 80 miljard dollar aan ICT uitgeven.

Legacy systemen

Een opmerkelijk feit is dat ongeveer 75% van het automatiseringsbudget naar het operationeel houden van de verouderde, zogenoemde legacy systems gaat. Anno 2016 stevent de VS volgens US Chief Information Officer Tony Scott op een grotere crisis dan de millenniumbug af, mede omdat oudgediende Cobol-programmeurs afzwaaien. Wie moeten de systemen in de lucht houden? De belangrijkste taak van deze federale CIO is echter het terugdringen van het aantal cyberincidenten – inclusief digitale inbraken van enorme omvang en met verstrekkende gevolgen – dat beschouwd wordt als het enige middel om het geschonden vertrouwen van de burger in regering en overheidsorganisaties te herstellen.

Kostenbesparing

Hoewel kostenbesparing op overheidsautomatisering door de inzet van cloud computing en datacenter-consolidatie overeind blijft, is de federale overheid van het beleidsvoornemen IT-personeelsreductie nadrukkelijk afgestapt. Het Witte Huis beseft dat getalenteerde IT professionals juist meer geld kosten, mede in de concurrentiestrijd met de private sector en vooral Silicon Valley. Er zit voorzichtig schot in de werving. Zo trokken 90 vacatures voor de US Digital Service 4.000 sollicitanten. Toch blijft de automatiseringssector het met grote voorsprong van Washington DC winnen. Google (goed beschouwd Alphabet Inc.) spant waarschijnlijk de kroon met 3 miljoen sollicitanten per jaar waarvan er ‘slechts’ 7.000 worden aangenomen. Ondertussen bouwt de Amerikaanse regering in rap tempo ook aan cyberleger van 6200 man/vrouw sterk.

Dat het Witte Huis steeds nadrukkelijker moeizaam voortploegt in technische en personele concurrentie met Silicon Valley, blijkt overduidelijk. In de bakermat van de geautomatiseerde gegevensverwerking zijn state-of-the-art informatietechnieken volop beschikbaar en werpt geld geen drempel op om getalenteerde IT professionals te werven en te behouden. Dat stemt bij politiek en openbaar bestuur niet tot vreugde.

Pin It on Pinterest

Share This