‘ICT-professionals zien het opslagbeheer als hun grootste pijnpunt’

9 juni 2016

Gevraagd naar hun belangrijkste pijnpunten op het gebied van databeheer geven ICT-beheerders en –managers aan dat het opslagbeheer een belangrijker punt van zorg is dan de opslagprestaties. Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe enquête onder 300 datacenter-professionals. Deze enquête werd uitgevoerd door Tintri, de leverancier van VM-bewuste storage-oplossingen voor virtualisatie- en cloud-omgevingen.

Tintri publiceert vandaag de resultaten van zijn jaarlijkse ‘State of Storage’-enquête onder bedrijven met virtualisatieomgevingen. De nieuwe editie van het enquêterapport is gebaseerd op wereldwijde feedback van ICT-professionals over hun pijnpunten, prioriteiten, meningen en zorgen op storage-gebied.

In tegenstelling tot het ‘2015 State of Storage’-rapport, waarin de performance en latency de lijst met pijnpunten aanvoerden, zag 49 procent van de respondenten dit jaar het management als hun belangrijkste punt van zorg. Dit komt neer op een stijging met 10 procentpunten. Meer dan een derde van de respondenten zegt nog altijd gebruik te maken van spreadsheets voor het beheren en in kaart brengen van virtuele machines.

De respondenten gaven verder aan dat het virtualisatiegehalte binnen hun omgeving blijft toenemen. Een op de drie zei 90 procent van alle applicaties te hebben gevirtualiseerd. Vier op de vijf respondenten had minstens de helft van alle applicaties gevirtualiseerd. De helft van de deelnemers aan de enquête beheert minimaal 500 virtuele machines. Ruim een kwart beheert 1.000 of meer virtuele machines.

“Het storage-landschap en de problemen daarbinnen blijven zich ontwikkelen”, aldus Yael Zheng, chief marketing officer bij Tintri. “Hoewel de opslagprestaties een belangrijke uitdaging blijven, maken ICT-professionals zich steeds meer zorgen over het beheer van hun complexe gevirtualiseerde infrastructuur, zeker als het gaat om grootschalige omgevingen. Terwijl de omvang van gevirtualiseerde en cloud-omgevingen uitgroeit tot tienduizenden VM’s, staat de ICT-afdeling voor de opgave om de opslagomgeving met minder personeel te beheren, de toekomstige groei te voorspellen en de uptime te waarborgen. Dit vergt het uiterste van beheerders.”

De enquête bracht daarnaast de problemen in kaart die gepaard gaan met het beheer van een groeiend aantal virtuele machines. De deelnemers zeggen als volgt met deze problemen om te gaan:

  • Na het opslagbeheer waren de belangrijkste pijnpunten op storage-gebied de prestaties (46 procent), schaal (42 procent) en kapitaalinvesteringen (41 procent)
  • 68 procent van alle respondenten was bezig met het verkennen van nieuwe technologieën
  • 48 procent was op zoek naar een nieuwe leverancier van storage-oplossingen
  • Van de respondenten die onderzoek deden naar nieuwe storage-leveranciers was 52 procent op zoek naar VM-bewuste opslag en verkende 44 procent volledig op flash gebaseerde storage-mogelijkheden
  • De overweging om in de toekomst een beroep te doen op oplossingen van legacy storage-leveranciers is gemiddeld met 8 procent gedaald

De meeste respondenten (69 procent) gaven aan dat zij nieuwe technologieën verkenden om een oplossing te vinden voor hun huidige problemen. De meest genoemde evaluatiecriteria waren de opslagprestaties, integratie met de bestaande infrastructuur, schaalbaarheid en de kosten per gigabyte.

Download hier het volledige rapport

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This