Apple-dochter FileMaker scoort vooral in enterprise-markt

31 mei 2016

Ooit was FileMaker met name bekend als ontwikkelplatform in de creatieve sector. Die tijden liggen volgens Ive Defaix, business development manager Benelux, al ver achter ons. FileMaker blijkt vooral populair in de enterprise-wereld, waarbij het bedrijf maximaal inspeelt op trends als mobiliteit en de behoefte aan veilige apps. De onlangs geïntroduceerde versie 15 van het ontwikkelplatform legt hier dan ook de nadruk op.

iPad Pro

Ondanks de achtergrond in de Apple-wereld is meer dan 60 procent van de gebruikers van met FileMaker gebouwde applicaties en mobiele apps Windows-gebruikers. “De opkomst van mobiliteit heeft ons natuurlijk Ive Defaix FileMakerflink in de kaart gespeeld”, vertelt Defaix. “Met iPads en zeker nu met de nieuwe iPad Pro is de tablet erg populair geworden in de enterprise-wereld.”

Deze penetratie in de Windows-wereld is echter al veel langer aan de gang. De ontwikkelomgeving is inmiddels meer dan 24 miljoen keer gedownload, terwijl het voor mobiel gebruik tot nu toe benodigde FileMaker Go 2 miljoen keer op een iPhone of iPad is geïnstalleerd. FileMaker Go is een tool dat voor bestaande FileMaker-apps nodig is om apps te starten.

App extensies

“Daar is met de komst van versie 15 echter verandering in gekomen. In deze nieuwe release introduceren we namelijk app extensies”, vertelt Defaix. “Tot nu toe moesten gebruikers eerst FileMaker Go starten, om vervolgens binnen deze omgeving de gewenste app te starten. Dat vereist dus meerdere handelingen en dat is niet wat gebruikers willen. Hoe minder handelingen hoe beter. Dus kunnen apps nu ook als een aparte app op een iPhone worden geplaatst en is dus nog slechts één handeling nodig om de app te starten.”Schermafbeelding 2016-05-27 om 14.00.44

Een belangrijk voordeel van app extensies is verder dat met FileMaker ontwikkelde apps nu data naar andere apps of andere gebruikers kunnen sturen. Ook valt op dat nu voorzien is in ondersteuning van centrale cloud storage voor het opslaan van data of bestanden. Hierdoor ontstaan dus mogelijkheden om met een app altijd en overal gebruik te maken van dezelfde externe opslag.

WebDirect

FileMaker is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een interessant development-platform. Het biedt mogelijkheden om apps te ontwikkelen die informatie kunnen uitwisselen over alle belangrijke platformen: iPad, iPhone, Windows en Mac. Native support voor Android ontbreekt weliswaar, maar ondersteuning van dit mobiele platform kan gerealiseerd worden via een inmiddels al weer twee jaar oude functionaliteit die WebDirect wordt genoemd. Iedere browser die HTML5 aan kan, is daarmee in staat de met FileMaker ontwikkelde functionaliteit te benutten, ook op Android dus.

3D Touch en scriptfouten

De nieuwe versie 15 is op een aantal punten flink uitgebreid, meent Defaix. Wat mobiliteit betreft is nu voorzien in ondersteuning van Touch ID, 3D Touch en iBeacons voor locatie gebonden functionaliteit. Om het ontwikkelen van apps te versnellen, kunnen scripts nu ongedaan worden gemaakt en worden eventuele fouten in scripts door FileMaker zelf gesignaleerd en aangegeven.

Verder kunnen apps nu voorzien worden van de mogelijkheid om updates te melden. Accepteert de gebruiker deze update, dan wordt – geheel volgens de bekende methode in Apple’s AppStore – FileMaker Go of de app zelf gestopt, wordt de update geïnstalleerd en wordt de app weer gestart, waarna de gebruiker verder kan gaan waar hij was gebleven. Ook is de ESS-adapter (enterprise SQL sources) uitgebreid en kunnen apps werken met DB2 en PostgresSQL. Met name DB2 is natuurlijk belangrijk, gezien de nauwe samenwerking tussen Apple en IBM als het gaat om iPad-apps voor enterprise-gebruikers.

SSL-certificaten

“Het verder verbeteren van de ontwikkelomgeving om tot veilige apps te komen, is natuurlijk een logische uitbreiding”, licht Defaix toe. “We kennen nu proactieve beveiligingswaarschuwingen, bieden de mogelijkheid om met een verborgen invoervak te werken en ondersteunen nu negen certificate authorities (CA) en drie typen SSL-certificaten.”

Developers

FileMaker wordt door een zeer gemêleerde groep van organisaties gebruikt. “Het gaat van multinationals – vaak op afdelingsniveau – tot MKB-organisaties en zzp’ers. Kenmerkend voor al deze organisaties is met name dat de applicaties die zij met ons platform bouwen door business-mensen worden gemaakt en niet door IT-professionals. De gehele opzet van FileMaker is daar dus ook op gericht. We kennen daarnaast een FileMaker Business Alliance die in Nederland en Vlaanderen ieder zo’n dertig developers telt. Gebruikers kunnen via dit platform in contact komen met developers die hen kunnen helpen om apps te ontwikkelen.”

Apps en SaaS

In deze tijd van ongekende populariteit van SaaS-tools die vaak zeer nauw gedefinieerde functies bieden, is de vraag in hoeverre bedrijven en overheden nog wel bereid zijn om zelf apps te ontwikkelen natuurlijk zeer relevant. Kiest men niet liever voor een web-tool zodat men geen tijd en energie meer hoeft te steken in bouw en onderhoud?

Defaix: “Dat is inderdaad een discussie die we vaker tegen komen. Het is een afweging die van geval tot geval gemaakt moet worden: past de functionaliteit van de SaaS-oplossing voldoende bij wat een organisatie wil of nodig heeft?”

“Een interessante trend die wij daarnaast zien is dat de developers in onze Business Alliance hier goed op in spelen. Zij ontwikkelen meer en meer apps die vervolgens op basis van het SaaS-model aan de klant worden geleverd. Wie daarbij slimme keuzes maakt ten aanzien van de geboden functionaliteit kan zo tot een mooie aanpak komen waarbij de klant de gewenste functionaliteit beschikbaar heeft, maar zich verder geen zorgen meer behoeft te maken over onderhoud, updates en dergelijke.”

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van CloudWorks

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This