Belnet heeft het WANFIN-project voor de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) succesvol opgeleverd. Daarmee is ook een sterke basis gelegd voor toekomstige FedWAN-projecten bij andere federale overheidsorganisaties. Belnet is het Belgische netwerk voor...

Lees verder