‘GenAI is belangrijk wapen voor bedrijven die digitale transformatie nastreven’

6 juni 2024

Digitale transformatie speelt een cruciale rol voor iedere onderneming die nieuwe business modellen wil onderzoeken. GenAI kan hier een belangrijke rol bij spelen. Om een dieper inzicht te krijgen in deze kansen, spraken we met Robin Joncheere, Managing Director van NTT DATA Belgium. In dit interview geeft hij aan hoe digitale transformatie de zakelijke wereld vormgeeft, de valkuilen die organisaties moeten vermijden en hoe het toepassen van GenAI nieuwe business modellen en revenue streams kan creëren.  

Robin Joncheere

Als Managing Director van NTT DATA Belgium heeft Robin Joncheere een duidelijke visie op wat digitale transformatie inhoudt, ver voorbij de basisimplementaties van ERP of CRM. “Het echte doel is het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen en het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen”, legt hij uit. Dit vereist vaak een volledige omvorming van de organisatie, niet alleen technologisch maar juist ook strategisch. 

Echte digitale transformatie begint bij het digitaliseren van de bestaande bedrijfsprocessen, maar houdt daar zeker niet mee op. “Veel bedrijven in België hebben inmiddels hun bedrijfsprocessen digitaal gemaakt door middel van applicaties als ERP. Daarmee hebben zij hun bestaande processen digitaal gemaakt. Hoewel dit een voorwaarde is, is dit niet wat wij met digitale transformatie bedoelen. De volgende stap is het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen gebaseerd op deze gedigitaliseerde processen. Hiermee kunnen organisaties nieuwe business modellen ontwikkelen en daarmee nieuwe revenue streams realiseren.” 

Technical debt aanpakken 

Een belangrijk thema hierbij is de technical debt die veel Belgische bedrijven nog steeds dragen. Deze zijn vaak aanleiding voor grote IT-transformatieprojecten. “Het oplossen van deze technical debt is cruciaal om bedrijven te bevrijden van achterhaalde systemen en processen, en zo ruimte te maken voor nieuwe technologische vooruitgang”, zegt hij. Hierin speelt NTT DATA Belgium een voortrekkersrol als aanbieder van infrastructuurdiensten en IT-services. 

“Een onderscheidende kracht van onze organisatie is het vermogen om niet alleen toekomstvisies te presenteren, maar dat wij ook over de technische expertise beschikken om deze visies daadwerkelijk te realiseren. Daarom ligt voor ons als NTT DATA de focus vooral op onze digital advisory practice. Daar zijn wij inmiddels erg succesvol mee. We groeien met meer dan 15% per jaar in België. Die groei komt met name uit consultancy, managed services en platform services. Deze groei is bovendien niet direct gekoppeld aan het aantal medewerkers. We focussen op de integratie van schaalbare technologische oplossingen die efficiënte groei mogelijk maken zonder een evenredige toename van personeel. Met de enorme compute- en networking resources van de NTT Groep achter ons, is dat ook zeer wel mogelijk.” 

Digitale transformatie implementeren 

NTT Data positioneert zichzelf als een interessante partner van de klassieke management consultants die vaak met een bedrijf de puur strategische visie ontwikkelen. Het daadwerkelijk implementeren van die visie is echter heel iets anders. Juist daar vult NTT DATA in België de management consultants goed aan. “Wij beschikken over een groot aantal technische consultants die over veel industriekennis beschikken. Zij zijn als geen ander in staat de strategische visie van een bedrijf te vertalen naar technische oplossingen die de nieuwe diensten en services mogelijk maken waar veel Belgische bedrijven naar op zoek zijn. Dat doen wij enerzijds met onze internationale platform- en netwerkdiensten. Vergeet niet, NTT Groep is de nummer drie in de wereld als het gaat om de omvang van onze serverpark en onze eigen netwerkinfrastructuur. Een aanzienlijk deel van het internationale dataverkeer maakt gebruik van onze systemen en netwerken. Daarnaast hebben wij een uitgebreid ecosysteem aan partners. Daar werken wij zeer nauw mee samen, waardoor wij de digitale transformatie die veel bedrijven nastreven technisch kunnen realiseren.” 

“De laatste jaren zien we als NTT DATA een steeds grotere nadruk op projecten die geavanceerde technologieën zoals AI, multicloud en low-code/no-code oplossingen integreren. De forse R&D-investeringen van de NTT Groep dragen bij aan deze vernieuwing. Met een jaarlijks R&D-budget van 3,6 miljard euro positioneren we ons vooraan in de rij van technologische innovatie”, voegt hij toe. “NTT Group investeert zoveel in R&D dat wij zelfs een interne R&D-beurs hebben om de eigen organisatie te laten zien welke innovaties wij voortbrengen.” 

Een van de thema’s die hierbij een belangrijke rol spelen is sustainability. “Zoals gezegd gaat een groot deel van het internationale dataverkeer door onze servers en netwerken. Daar is veel compute power voor nodig. Als van oorsprong Japans concern zijn wij ons zeer bewust van de milieudruk die dit met zich meebrengt. Daarom investeren wij ook zeer veel geld in bijvoorbeeld photonics. Dat heeft de potentie om een forse groei in verwerkingscapaciteit te koppelen aan een drastische vermindering van het energieverbruik.” 

GenAI en business modellen 

Een andere technologie waar NTT veel in investeert is GenAI. “Sinds juli 2021 hebben  wij als NTT Groep een centraal GenAI-team. Daar waren we dus erg vroeg mee. En dat betaalt zich nu uit. Veel bedrijven voelen aan dat GenAI grote kansen biedt. Maar waar begin je dan precies? Hoe vertaal je GenAI naar waarde?”

Joncheere vertelt: “Waarde halen uit nieuwe technologie – ook GenAI – begint met het plan rond digitale transformatie. Is dat er niet, dan werken wij op basis van het business plan. Waar wil je als bedrijf heen? Hoe kan GenAI hierbij helpen? Daarvoor is brede kennis van GenAI nodig, maar ook veel branchespecifieke kennis. En die vertaalslag – dat is nu precies waar wij met onze consultants in de digital advisory practice in België zo goed in zijn.” 

Bestaat er in België een generatiekloof als het om GenAI gaat? “Als het om digitale technologie gaat, groeien wij steeds meer over die generatiekloof heen. Natuurlijk, wie al 30 jaar een bedrijf op dezelfde manier leidt, wil liever niet alles anders gaan doen. Voor oudere C-level functionarissen betekent invoering van GenAI wellicht wat zij altijd al wilden: vereenvoudiging van het werk en van de werkprocessen. Maar GenAI is meer dan optimalisatie. GenAI is ideaal voor wie op zoek is naar nieuwe business modellen.” 

Natuurlijk is er – zoals bij iedere nieuwe technologie – hier en daar wat weerstand. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen vrezen dat hun job zal verdwijnen. Joncheere is echter juist heel positief over de opportuniteiten die GenAI biedt. “GenAI gaat het de mens vrij maken om intellectueel meer uitdagend werk te doen. De wereld wordt er nu eenmaal niet beter of mooier van als we enkel en alleen administratief werk doen.” 

Datakwaliteit is cruciaal 

Datakwaliteit is bij GenAI cruciaal. Gelukkig is die in België de afgelopen jaren verbeterd. AI kan bovendien ook helpen om data quality te verbeteren, meent Joncheere. “AI kan natuurlijk ook voor dataklassificatie worden ingezet. Noem het maar zelflerende systemen. Toch blijft de kwaliteit van de beschikbare data nog wel even een uitdaging, verwacht ik.” 

We zitten nu in een grijs gebied als het om datakwaliteit gaat, meent hij. Hoe betrouwbaar is dan de analyse of het resultaat van GenAI? “Dat kan wisselen, maar vergeet niet: er is altijd menselijke beoordeling nodig van wat een GenAI-toepassing aan informatie geeft. Dit zal op termijn zeker beter worden. Daarom is bij het gebruiken van GenAI governance zeer belangrijk. Daarmee kunnen we vastleggen hoe we met de resultaten van GenAI moet werken. Ook moet GenAI veel bronvermeldingen geven, zodat we de bron en de kwaliteit van de informatie kunnen beoordelen.” 

Bij 80% van de klanten van NTT Data Belgium valt inmiddels het woord ‘GenAI’. Maar dat zegt nog niet zoveel, meent Joncheere. “Het aantal daadwerkelijke implementaties is nog bescheiden. Maar het tipping point komt dichterbij. Wat dat betreft vind ik het interessant dat ik steeds vaker mensen spreekt die wat nerveus zijn omdat zij nog geen “GenAI-toepassing” in gebruik hebben genomen.” 

Sustainability 

Het woord ‘sustainability’ viel al eerder. Het is een zeer belangrijk onderwerp voor NTT DATA in België. “Sustainability is absoluut een thema bij Belgische bedrijven. Als land zijn we nog niet zover als bijvoorbeeld de UK, maar het thema leeft absoluut. Sustainability en AI zijn ook niet per definitie met elkaar in tegenspraak. Kunnen we bijvoorbeeld een bestaande infrastructuur die eigenlijk aan vervanging toe is handhaven maar met AI toch smart maken? Vaak lukt dat zeker, als we maar slim kijken naar de uitdaging van de klant.” 

Joncheere noemt een voorbeeld: “Wij hebben een systeem met verkeerscamera’s langs snelwegen drastisch gemoderniseerd. Dit systeem was sterk verouderd en moest dringend vervangen worden. Wat doe je dan? Alle apparatuur en het volledige netwerk vervangen? Dat kost veel geld en is ook zeker niet erg sustainable. Samen met de klant hebben wij besloten de infrastructuur grotendeels te behouden, maar er een edge-aanpak van te maken. Hierdoor kon veel apparatuur en bekabeling gehandhaafd blijven. De camera’s werden smart gemaakt en deden vrijwel alle berekeningen en analyses lokaal in de edge. Alleen de data die echt door moest naar een centrale locatie werd via het netwerk verzonden. Dat is een mooi voorbeeld hoe je een drastische modernisering kunt doen zonder alles te vervangen. Door slim te kiezen wat behouden kan blijven en wat vervangen moet worden, kun je wat betreft sustainability veel vooruitgang boeken. En ook financieel zijn dit soort oplossingen vaak erg aantrekkelijk.” 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This