‘Gesloten koelsystemen zijn cruciaal voor het terugdringen van het watergebruik van datacenters’

31 mei 2024

Nu het waterverbruik van datacenters sterk stijgt als gevolg van het toenemende gebruik van AI, beveelt Aggreko, specialist in oplossingen voor energie- en temperatuurbeheersing, gesloten ofwel closed-loop koelsystemen aan om het waterverbruik in de sector te helpen verminderen.

AI staat wereldwijd steeds hoger op de agenda, waarbij tools zoals ChatGPT brede aandacht krijgen voor hun mogelijkheden in tal van industrieën. Te midden van deze toename van de vraag naar AI-toepassingen neemt de druk op datacenters, en daarmee de druk op de natuurlijke omgeving, eveneens fors toe.

Een recent artikel uit de Britse krant The Telegraph beschrijft de omvang van dit probleem en onthult dat elk commando dat aan ChatGPT wordt gegeven, het equivalent van een slokje water vereist. Twintig taken staan hierbij gelijk aan een halve liter water. Nu er in 2023 op tal van plaatsen in de wereld sprake was van waterschaarste en de omvang van dit probleem alleen maar blijft groeien, wijst Billy Durie, Global Sector Head for Data Centers bij Aggreko, op oplossingen waarmee datacenters hun waterverbruik kunnen terugdringen, zelfs als de activiteiten steeds complexer worden en datacenters steeds intensiever worden belast.

“AI bestaat al jaren, maar de recente intrede in het reguliere gebruik heeft de vraag naar datacentercapaciteit enorm doen toenemen. De positieve toepassingen ervan zijn ontelbaar, maar het is belangrijk om te onderkennen dat het gebruik van AI ook een zeer reële fysieke impact heeft.”

“Met steeds intensievere werkzaamheden gaat het waterverbruik omhoog, zodat voor voldoende koeling kan worden gezorgd. Dit valt echter samen met steeds meer gevallen van aanzienlijke droogte in Europa en de rest van de wereld, waarbij vooral landen als Italië en Spanje in 2023 getroffen werden.”

“AI biedt een fantastische groeimogelijkheid voor de sector, maar het is van het grootste belang dat dit op een duurzame manier gebeurt, anders dragen we bij aan een mondiale watercrisis. Nieuwe koeltechnologieën kunnen datacenters helpen om aan de vraag van dergelijke operaties te voldoen. Tegelijkertijd helpen deze nieuwe koeltechnologieën om het waterverbruik van datacenters terug te dringen.”

Billy Durie doelt hier op gesloten koelsystemen, waarbij een koelmachine de primaire koeloplossing vormt. Watergekoelde lucht wordt gedistribueerd via een koelcircuit dat bestaat uit een compressor, verdamper, expansieklep, condensor en meerdere Computer Room Air Handlers (CRAH’s), die elk gekoelde lucht aan de racks leveren. Van hieruit wordt de uitgestoten warme lucht naar een warmtewisselaar geleid en opnieuw gekoeld, voordat deze wordt gerecirculeerd. Cruciaal is dat deze methode weinig tot geen waterverlies oplevert, omdat het systeem een vast volume water gebruikt dat recirculeert.

Billy Durie concludeert: “Tot nu toe draaide het in datacenters om de Power Usage Effectiveness – ofwel PUE. Nu datacenters echter steeds dorstiger worden en water minder beschikbaar is, moet ook rekening worden gehouden met de effectiviteit van het watergebruik (WUE).”

“Gesloten ofwel closed-loop koelsystemen kunnen een uitstekende WUE-waarde behalen, omdat ze met gebruik van een vast watervolume kunnen functioneren. Een open loop-systeem daarentegen bestaat uit een watergekoelde koelmachine met een koeltoren en een constante toevoer van water. Met als gevolg: verdamping, drift en spuien.”

“Met dit in gedachten is het duidelijk dat gesloten koeling de beste aanpak is voor iedere klimaatbewuste datacentereigenaar. Aggreko kan hierbij de omschakeling helpen faciliteren door tijdelijke koeling te leveren, terwijl het oude systeem wordt vervangen. Hierdoor wordt de uptime niet beïnvloed. Door voorop te lopen op het gebied van waterverbruik, kan de sector de vruchten blijven plukken van AI en tegelijkertijd een traject van duurzame groei blijven volgen.”

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This