Onderzoek Dell Technologies: Snelgroeiende bedrijven verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

23 april 2024

Acht op de tien bedrijven (81%) wereldwijd is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) noteerden in 2023, loopt dat cijfer zelfs op tot 91%. Bij de organisaties die minder snel groeien (1-5%) daalt het cijfer naar 75%.

Aan het onderzoek van Dell Technologies namen 6.600 IT- en zakelijke beslissingnemers in 40 landen deel. In België waren er 100 respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat er een breed optimisme is voor AI en GenAI, maar dat de mate waarin organisaties voorbereid zijn op de snelle veranderingen sterk varieert.

Tweeënzeventig procent van de Belgische respondenten zegt een goede concurrentiepositie te hebben en over een solide strategie te beschikken. Tegelijkertijd is meer dan de helft (52%) onzeker over hoe hun sector er de komende drie tot vijf jaar zal uitzien. Bijna zes op de tien (57%) zegt moeite te hebben om bij te blijven. Ze wijzen een overvloed aan data en het onvermogen om die gegevens om te zetten in inzichten (30%), een gebrek aan strategisch inzicht bij het senior leadership (27%) en een verouderde of te complexe technologische omgeving (26%) aan als uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het stimuleren van innovatie.

GenAI evolueert van idee naar implementatie

Volgens de Belgische respondenten is de grootste waarde van GenAI het potentieel om kostenbesparingen te realiseren (47%), de klantervaring (46%) en de IT-beveiligingshouding (45%) te verbeteren. Ze zijn zich ook bewust van de uitdagingen die overwonnen moeten worden: 63% vreest dat GenAI nieuwe beveiligings- en privacykwesties zal introduceren en 64% vindt dat hun gegevens en IP te waardevol zijn om in een GenAI-tool te worden geplaatst waar een derde partij toegang toe kan hebben.

In het algemeen blijkt dat Belgische organisaties bezig zijn met de praktische aspecten van GenAI naarmate ze de overgang maken van ideevorming naar implementatie. Zes op de tien (63%) zegt dat ze begonnen zijn met de implementatie van GenAI. De adoptie van GenAI door Belgische organisaties neemt dus toe. En dus groeit ook de bezorgdheid over waar de risico’s zich bevinden en wie er verantwoordelijk voor is. Tweeënzestig procent is het ermee eens dat de organisatie verantwoordelijk is voor AI-storingen of ongewenst gedrag, en niet de machine, de gebruiker of het publiek.

Adrian McDonald, EMEA-president bij Dell Technologies: “Veel organisaties ondernemen actie om het transformatieve potentieel van technologieën zoals GenAI te benutten. Ze brengen AI naar hun data om waarde te ontsluiten en groei te stimuleren. Om deze kans te grijpen is een sterk ecosysteem van vertrouwde partners nodig om veilige en schaalbare technologische fundamenten voor innovatie te creëren, ontworpen met duurzaamheid in gedachten.”

Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Technologies: “Het geloof in GenAI is er duidelijk, maar veel Belgische organisaties zijn nog wat onzeker. Cyberbeveiliging, een gebrek aan de juiste mensen en een gebrek aan budget blijven bezorgdheden. En toch staan de Belgische bedrijven klaar om AI te omarmen. Het is tijd om AI te implementeren. Transformatie zal leiden tot meer productiviteit en betere klantenervaring. De overtuiging is er al, maar nu wordt het tijd om het effectief te doen. Daar willen wij bij Dell Technologies een trouwe partner in zijn.”

Organisaties gaan de uitdaging van het huidige bedreigingslandschap aan

Cybersecurity in het algemeen blijft een pijnpunt voor organisaties. Deze bezorgdheid is gegrond, aangezien 86% van de Belgische respondenten zegt de afgelopen 12 maanden te zijn getroffen door een beveiligingsaanval. Wereldwijd volgt 89% van de bevraagde organisaties al een Zero Trust-strategie. Belgische bedrijven volgen op de voet met 86%. Zevenenzestig procent zegt over een Incident Response Plan te beschikken om te herstellen van een cyberaanval of datalek.

De top drie van de genoemde problemen bestond uit phishing (26%), datalekken (25/%) en supply chain aanvallen (23%). Problemen met phishing zijn indicatief voor een breder probleem dat in het rapport naar voren komt, namelijk de rol die werknemers spelen in het bedreigingslandschap. Zo gelooft 57% van de Belgische respondenten dat sommige werknemers de IT-beveiligingsrichtlijnen en -praktijken omzeilen omdat dit de efficiëntie en productiviteit vertraagt, en 60% zegt dat bedreigingen van binnenuit een grote zorg zijn. Dit duidt op de noodzaak om te focussen op training, aangezien werknemers de eerste verdedigingslinie vormen.

De juiste technologie-infrastructuur helpt organisaties succesvol te zijn

Het onderzoek onthult ook de cruciale rol van een moderne data-infrastructuur nu technologieën zoals GenAI steeds sneller gaan en de datavolumes toenemen. Investeren in een moderne, schaalbare infrastructuur werd genoemd als het nummer één verbeterpunt voor bedrijven om innovatie te versnellen. De meeste IT-verantwoordelijken in België (82%) zeggen dat ze de voorkeur geven aan een on-prem of hybride model om de uitdagingen die ze voorzien bij de implementatie van GenAI het hoofd te bieden.

De mogelijkheid om gegevens te delen binnen het bedrijf is ook een belangrijk onderdeel van de innovatiepuzzel, waarbij slechts 1 op de 3 (28%) zegt dat ze vandaag gegevens kunnen omzetten in realtime inzichten om innovatie-inspanningen te ondersteunen. Iets meer dan 4 op de 10 (42%) zegt bovendien te verwachten dat het grootste deel van hun gegevens de komende vijf jaar van de edge zal komen. De grootste datamanagement uitdaging voor 34% van de Belgische respondenten is de bescherming van gevoelige gegevens en intellectueel eigendom tegen lekken en bedreigingen.

Andere onderzoeksresultaten zijn onder andere:

  • Vaardigheden: Minder dan de helft (47%) beweert dat er momenteel een tekort is aan talent dat nodig is voor innovatie in hun branche. Wereldwijd is dat 67%. Leervermogen en -wil, AI-vaardigheid en creativiteit en creatief denken staan bovenaan de lijst van vaardigheden en competenties voor de komende vijf jaar.
  • Duurzaamheid: Tweeënveertig procent wereldwijd is van mening dat “het stimuleren van ecologisch duurzame innovaties” een belangrijk verbetergebied is. Energie-efficiëntie staat hoog op de Belgische agenda: 70% experimenteert met as-a-Service-oplossingen om hun IT-omgeving efficiënter te beheren en 61% verplaatst AI-inferencing actief naar de edge om energie-efficiënter te worden (bijv. slimme gebouwen).
  • IT als strategische partner: Op dit moment heeft 84% van de Belgische zakelijke beslissers redenen om IT-besluitvormers uit te sluiten van strategische gesprekken, maar toch rangschikken beide afdelingen een sterkere relatie als het op één na belangrijkste verbeterpunt.

Lees hier de volledige resultaten van het onderzoek.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This