Onderzoek Visma: Vlaamse finance professional heeft weinig vertrouwen in gebruik AI

7 maart 2024

De kans is groot dat een brede adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) door Vlaamse finance professionals nog even op zich laat wachten. Dit blijkt uit een onderzoek van Visma bij 255 respondenten in Vlaanderen. Hoewel twee derde van de ondervraagde finance professionals aangeeft voordelen te zien in het gebruik van AI-tools, stellen zij zich ook vragen bij de betrouwbaarheid van de door AI gegenereerde data. Bovendien is slechts 37% van mening dat AI over het algemeen kan helpen bij het automatiseren van financiële processen in hun organisatie. Slechts 31% denkt dat AI een hulp kan zijn bij het verkrijgen van betere inzichten in de dagdagelijkse financiële processen.

Te weinig kennis over AI en te weinig vertrouwen in AI-tools

Een gebrek aan kennis over AI is een mogelijke verklaring voor dit matige vertrouwen in AI. Zo vindt een schamele 29% dat er voldoende kennis in de organisatie aanwezig is over de mogelijkheden van AI. Het eigen ingeschatte kennisniveau is ook niet hoog: 34% van de finance professionals heeft geen kennis over AI, 46% een beetje en slechts 20% geeft aan veel kennis te hebben over deze technologie.

Het gebrek aan kennis en vaardigheden in de organisatie wordt door de finance professionals zelf ook genoemd als belangrijk bezwaar voor het gebruiken van AI-tools (28%). Een argument dat nog iets belangrijker is om AI-tools niet te (willen) gebruiken, is een gebrek aan vertrouwen in de data die AI-tools genereren (36%). Meer dan zestig procent (63%) van de finance professionals durft bovendien financiële processen niet volledig toe te vertrouwen aan AI.

Tevreden over efficiëntie van processen, maar wel ruimte voor verbetering

Wanneer Vlaamse finance professionals wordt gevraagd naar de belangrijkste voordelen van AI-tools, noemt 43% het automatiseren van repetitieve taken en 1 op de 5 ziet voordeel in betere voorspellingen en besluitvorming.

Hoe vinden financieel professionals dat het op dit moment gesteld is met de efficiëntie van die processen in hun organisatie? Over het algemeen best goed: meer dan driekwart (76%) is tevreden over de efficiëntie van hun financiële processen. Maar tegelijkertijd is er ook ruimte voor verbetering: 75% geeft aan dat er in de organisatie gesproken wordt over hoe financiële processen efficiënter kunnen verlopen. Boekhouding/financiële administratie (34%), budgettering (20%) en financiële rapportage (19%) worden het vaakst genoemd.

Data niet altijd beschikbaar of up-to-date

Datatoegankelijkheid (18%) en real-time beschikbaarheid (16%) noemen de respondenten aan dit onderzoek minder vaak als het belangrijkste voordeel van AI-tools. En dat terwijl blijkt dat in hun organisatie juist op dit terrein de grootste winst te behalen is. Hoewel 73% van de finance professionals in Vlaanderen aangeeft dat er in het algemeen voldoende data beschikbaar is om waardevolle inzichten te verkrijgen, is dat zeker niet altijd het geval. Boekhouding/financiële administratie (16%), het goedkeuren en autoriseren van financiële transacties (11%) en order to cash (11%) worden het vaakst genoemd als processen waarbij data niet altijd beschikbaar is.

Over het algemeen vinden finance professionals bovendien dat de beschikbare data up-to-date is (72%), maar dat geldt niet voor alle financiële processen tegelijkertijd. Vooral als het gaat om boekhouding/financiële administratie (14%), financiële rapportage, budgettering en forecasting (alle 11%) is de data het minst vaak up-to-date. Een mogelijke verklaring voor het niet altijd beschikbaar en/of up-to-date hebben van data is fragmentatie: 38% geeft aan dat data verspreid staat opgeslagen. Opnieuw wordt boekhouding/financiële administratie het vaakst genoemd als proces waarbij dat het geval is (16%), gevolgd door financiële rapportage (15%) en budgettering (13%).

Heiko Bonenkamp, Business Area Director bij Visma: “Uit ons onderzoek blijkt dat finance professionals nog relatief weinig kennis hebben van AI en ook betwijfelen of er genoeg kennis over AI aanwezig is in de organisatie. Het is belangrijk dat zij zich meer verdiepen in de mogelijkheden van AI-tools en ermee gaan experimenteren. Tegelijkertijd is er nood aan meer uitleg over hoe AI-tools precies werken en welke rol ze kunnen spelen bij het vereenvoudigen of automatiseren van financiële processen. Betere voorlichting zal ertoe bijdragen dat finance professionals een betere inschatting kunnen maken over de betrouwbaarheid van de AI-tools en, als gevolg daarvan, welke financiële processen ze volledig of gedeeltelijk aan AI toevertrouwen.”

Dit onderzoek omtrent het kennisniveau van financieel professionals over AI en hun bereidheid om AI-tools te gebruiken om financiële processen te vereenvoudigen of automatiseren is uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van Visma. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats in de maanden oktober en november van 2023 door middel van een steekproef onder 255 Vlamingen, allen werkzaam in kmo’s of grote ondernemingen en binnen hun bedrijf (mede) verantwoordelijk voor beslissingen ten aanzien van finance. De respondenten zijn geselecteerd uit het ISO-gecertificeerde ME Research Group panel.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This