Klein is mooi in onzekere tijden

7 maart 2024

Nu de ontwikkeling van de nieuwste geavanceerde technologieën volledig op punt staat en deze op grote schaal worden toegepast, gaan we een periode in van experimenten en innovatie. Dit moment zou wel eens een enorme kans kunnen zijn voor kleinere bedrijven en overheidsinstanties om een voorsprong te nemen op hun grotere rivalen. Nu er op korte tijd zoveel verandert, is de tijd rijp voor kleinere ondernemingen om het concurrentievoordeel te benutten dat ze hebben verworven precies omdat ze klein, wendbaar en veelzijdig zijn. Door deze flexibiliteit te gebruiken kunnen ze snel reageren en nieuwe inzichten verwerven om nieuwe kansen te identificeren.  

Laten we eens kijken naar de belangrijkste factoren die deze verschuiving beïnvloeden: 

  • Kerntechnologie verplaatst zich naar de Cloud. De discussie over het al dan niet verplaatsen van belangrijke bedrijfsapplicaties naar de Cloud – zoals de enterprise resource planning (ERP), het human capital management (HCM) en finance – is grotendeels opgelost. De meeste organisaties begrijpen dat de overstap naar de Cloud essentieel is om nu, in de 21e eeuw, handel te kunnen voeren. Het verlicht de druk op de middelen, maar, nog belangrijker, het legt de basis voor een snel aanpassingsvermogen.  
  • Innovatie opgebouwd rond de Clean Core. Door de migratie naar de cloud worden organisaties aangemoedigd om hun bedrijfsprocessen opnieuw onder de loep te nemen, waardoor een nieuwe gestroomlijnde discipline ontstaat in hun zoektocht naar standaardprocessen. Belangrijker nog, het stimuleert de integratie van gegevens. Deze “Clean Core” stelt innovatie in staat om een consistent, nauwkeurig beeld van bedrijfsinformatie te verkrijgen en dit te combineren met externe bronnen om een vleugje verfijning en snelheid toe te voegen aan het besluitvormingsproces. 
  • Er bestaan tools om innovatie te decentraliseren. De Lowcode-modellen en -tools, containers en open source maken een dynamischere ontwikkeling van de bedrijfsprocessen mogelijk. En, nog belangrijker, ze leggen de controle in handen van alle bedrijven die nieuwe innovaties willen ontwikkelen. Dankzij deze tools hoeven gebruikers geen uitgebreide kennis van programmeren te hebben om een nieuwe functie te creëren en als het IT-team het juiste beleid en de juiste procedures heeft ingesteld, zullen alle nieuwe functies op efficiënte wijze kunnen worden geïntegreerd in de kern.  
  • AI en automatisering evolueren naar een nieuw keerpuntAccenture suggereert dat we een periode ingaan van meer mensgerichte technologie. In ERP-termen zal AI de hoeveelheid alledaagse taken die gebruikers moeten uitvoeren ongetwijfeld verminderen en hen meer mogelijkheden bieden door snel te handelen en de vraag te voorspellen. Er zijn mogelijkheden om de gebruikerservaring te verbeteren en daarom kijken we in de richting van chatbots die gebruik maken van AI. De langetermijnvisie is echter om te begrijpen hoe AI de kosten van voorspellingen kan verlagen en de beslissingsprocessen kan versnellen.  

In het verleden hadden enkel de grotere ondernemingen toegang tot dergelijke technologie, maar zoals OpenAI heeft laten zien, zullen grote taalmodellen (LLM – Large Language Models) veel toegankelijker worden. Dit zal meer innovatie aan de rand stimuleren, waarbij kleinere organisaties AI-tools kunnen inzetten om instrumenten en inzichten te creëren die gericht zijn op specifieke niches in de sector.  

We merken dat technologische innovatie veel mogelijkheden biedt voor middelgrote organisaties, met name in de zakelijke dienstverlening sector en non-profitorganisaties.  

Zakelijke dienstverleners zijn gewend om teams in het veld te hebben, maar na de pandemie heeft telewerken en virtueel werken een nieuw niveau bereikt. Voor deze teams is het van essentieel belang om één enkele informatiebron te hebben om de factureerbare uren en het gebruik daarvan op efficiënte wijze te beheren. AI en automatiseringstools voegen een vleugje verfijning toe aan de samenwerking met de klanten. Door gebruik te maken van LLM’s voor de analyse van historische financiële en HR-gegevens, is het wellicht mogelijk om de kosten die worden gemaakt voor de voorspelling van de momenten waarop de vraag van de klant een kritiek niveau zou bereiken, te verlagen. AI-tools zouden lokale teams ook kunnen helpen bij het monitoren van markt- en concurrentiegegevens om beslissingen over de manier waarop ze klanten moeten adviseren over hun strategie te onderbouwen.  

Ook voor non-profitorganisaties is elke crisis anders. Hoewel het standaardiseren van bedrijfsprocessen zinvol is om de efficiëntie binnen een organisatie te verhogen, is het nog steeds belangrijk om ook over voldoende flexibiliteit te beschikken om de organisatie aan individuele scenario’s aan te passen. Dit is waar het hebben van een Clean Core in combinatie met toegang tot lowcode-tools de organisaties een mogelijkheid biedt om innovatie te decentraliseren. Als een non-profitorganisatie bijvoorbeeld medisch materiaal levert aan een aantal rampgebieden, is het van onschatbare waarde om lokale gegevens te verzamelen en te kunnen analyseren om potentiële brandhaarden te voorspellen. Wat als de non-profitorganisatie AI zou kunnen inzetten om geanonimiseerde gezondheidsdossiers te analyseren om te zien of er een piek is in het aantal patiënten met een bepaalde aandoening? Teams op lokaal niveau zouden de Clean Core met één overzicht van informatie in de volledige organisatie kunnen gebruiken om te bepalen welke medische voorraden beschikbaar zijn, maar ze zouden ook functies kunnen ontwikkelen waarmee ze de vraag beter kunnen voorspellen.  

De technologieën van vandaag maken innovatie toegankelijker en dynamischer. Lowcode vermindert de behoefte aan specialistische technologische vaardigheden om innovatie te ontwikkelen, terwijl de ondersteuning van een cloudgebaseerde ERP-kern alle IT-aspecten betaalbaarder en beter opschaalbaar maakt. De toevoeging van generatieve AI maakt innovatie meer realtime en doelgericht.  

De gecombineerde waarde van de cloud, lowcode, AI en automatisering schuilt in het vermogen om samenwerking en flexibiliteit mogelijk te maken. Voor grotere organisaties is dit niet altijd even gemakkelijk en hier geldt vaak de leuze ‘klein is mooi’.  

Wanneer een team een mentaliteit en structuur hanteert die vergelijkbaar is met de toepassing van wendbare ontwikkelingsmodellen, zal het mogelijk zijn om te experimenteren met technologie, nieuwe bedrijfsfuncties te creëren en de waarde ervan voor de organisatie te evalueren. Als de nieuwe functie werkt, kan deze als service worden gedeeld binnen de volledige organisatie en als dat niet het geval is, kan een kleiner team snel overstappen op de volgende opportuniteit. De organisaties die bereid zijn om een mentaliteit te omarmen die veel meer op samenwerking en dienstverlening is gericht, zullen succesvoller zijn in de volgende fase van de wereldeconomie. Hoewel volatiliteit de norm blijft, zullen degenen die weten hoe ze zich moeten aanpassen meer kans hebben om te floreren. 

Claus Jepsen

Claus Jepsen

Claus Jepsen, CTO bij Unit4

Pin It on Pinterest

Share This