Vlaamse educatieve tool trekt naar Nederland

4 maart 2024

Uit onderzoek blijkt dat het begrijpend lezen van kinderen er verder op achteruitgaat. Dat is niet enkel zo in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Fonemi, de Vlaamse webapplicatie die door hogeschool VIVES en Bits of Love ontwikkeld werd om het taalbewustzijn te stimuleren, wordt daarom nu ook in Nederland gelanceerd. Dat gebeurde vandaag op de onderwijsbeurs IPON in Utrecht. “Onze ambitie is om met Fonemi het leesniveau van alle kinderen in het hele Nederlandse taalgebied te verbeteren”, stelt Jessica Kellner, managing partner van Bits of Love. 

Om deel te kunnen nemen aan de maatschappij is het belangrijk dat al van jongs af aan geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Op die manier zullen jongeren op latere leeftijd beter aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. “Maar er ontbreekt momenteel een coherente aanpak. Nochtans is die nodig om kinderen goed voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving”, stelt Linsey Hardyns van Hogeschool VIVES.

Links: Eva Monstrey (Hogeschool VIVES). Rechts: Jessica Kellner (Bits of Love). 

De recente PISA-resultaten tonen alvast de steile neergang van een aantal van die basisvaardigheden. Zo scoren Nederlandse 15-jarigen voor begrijpend lezen onder de Europese norm. Met Fonemi willen Bits of Love, een digitale product studio met expertise in educatie, en hogeschool VIVES daar alvast een antwoord op bieden. De webapp neemt kinderen mee in een speels leertraject om hun taalbewustzijn te oefenen. 

Jessica Kellner, managing partner Bits of Love: “Aangezien het voor leerkrachten een hele uitdaging is om kinderen vandaag individueel te ondersteunen, hebben we een webapplicatie ontwikkeld die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Kleuters oefenen op eigen niveau en in stijgende moeilijkheidsgraad de vier vaardigheden van het fonemisch bewustzijn. Ze leren klanken herkennen en analyseren, oefenen op synthese van klanken tot het manipuleren van klanken. Elk kind krijgt persoonlijke feedback op de oefeningen, en via een dashboard kan de leerkracht de vooruitgang van het kind volgen.”

Lokale stemacteurs voor Nederlandse markt

In 2022 kwam Fonemi in België op de markt. Daar kon het meteen sterke resultaten voorleggen. “Leerkrachten uit het eerste leerjaar voelen meteen een groot verschil in startniveau bij leerlingen die met de webapp geoefend hebben. Meer nog, uit ons onderzoek blijkt dat kinderen die twee tot drie keer per maand met Fonemi gewerkt hadden 10% beter scoorden op de vaardigheden van het fonemisch bewustzijn”, vervolgt Eva Monstrey van Hogeschool VIVES. 

Dat succes is het resultaat van een unieke samenwerking met aan de ene kant Bits of Love als strategische product partner en aan de andere kant VIVES als inhoudelijke partner. Beide partijen grijpen IPON, de onderwijsbeurs die in Utrecht plaatsvindt, nu aan om met Fonemi de Nederlandse markt aan te boren. “We lanceren op de beurs een nieuwe versie, waarin we de user experience hebben verbeterd en enkele nieuwe functionaliteiten hebben toegevoegd, zoals een eenvoudiger beheer voor scholen. Om voeling te hebben met de Nederlandse jongeren hebben we er ook voor gekozen om met lokale stemacteurs te werken.”

Door deze uitbreiding naar Nederland schaart Bits of Love zich ook in het rijtje bedrijven dat op internationaal niveau impact wil creëren. “Onze digitale studio heeft veel ervaring en expertise in educatieve games en die kennis willen we nu samen met onze partners in het buitenland delen. We zijn er echt van overtuigd dat we met deze innovatieve tools de maatschappij vooruit kunnen helpen”, besluit Jessica Kellner.  

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This