EU financiert ontwikkeling van middleware voor data spaces

20 december 2023

Een project is in de maak binnen de Europese Unie, dat het landschap van data-uitwisseling en interoperabiliteit op het continent grondig zou kunnen veranderen. Een consortium, geleid door Eviden België, is aangesteld om een infrastructuurproject te ontwikkelen voor gemeenschappelijke Europese data spaces, een initiatief dat de manier waarop gegevens worden gedeeld en geïntegreerd binnen industrieel Europa gaat transformeren.

De Europese Commissie heeft het consortium beloond met een contract ter waarde van 41 miljoen euro, een aanzienlijke investering die het belang van dit project onderstreept. Het consortium bestaat uit onder andere Aruba uit Italië, Capgemini Nederland, Engineering International Belgium, Ionos uit Duitsland, en Cosmote Global Solutions uit België. 

Het project, genaamd Simpl, heeft een ambitieuze missie: het opzetten van een veilig en betrouwbaar platform voor data-uitwisseling. Dit platform zal niet alleen de uitwisseling van gegevens tussen verschillende cloud-infrastructuren faciliteren, maar ook een naadloze integratie tussen diverse systemen en applicaties mogelijk maken.

Een kernaspect van Simpl is het waarborgen van de veiligheid en de controle over data. Het platform zal dataproviders volledige autonomie bieden over wie toegang heeft tot hun gegevens, een cruciale factor in het digitale tijdperk waar gegevensprivacy en -beveiliging van het grootste belang zijn. Deze aanpak zal helpen om een veiligere en meer betrouwbare data-uitwisselingsomgeving te creëren, essentieel voor het vertrouwen van gebruikers en bedrijven.

Het project heeft een geplande looptijd van drie jaar, waarin verschillende fasen worden doorlopen. De eerste stap is de ontwikkeling van Simpl-Open, open source software die de ruggengraat zal vormen voor de data spaces en andere cloud-to-edge initiatieven. Vervolgens zal het ontwerp van Simpl-Labs worden gerealiseerd, een testomgeving voor data spaces om de open source software te testen en te beoordelen op compatibiliteit met Simpl. Ten slotte zal de ontwikkeling van Simpl-Live verschillende data spaces samenbrengen, waarbij een ecosysteem van data-uitwisseling wordt gecreëerd dat toegankelijk is voor gebruikers in vergelijkbare sectoren.

Dit project vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een meer geïntegreerde en efficiënte Europese data-economie. Met de focus op veiligheid, betrouwbaarheid en controle, positioneert Simpl zich als een sleutelcomponent in de toekomst van data-uitwisseling in Europa. De betrokkenheid van gerenommeerde bedrijven en de aanzienlijke financiële steun van de Europese Commissie benadrukken het potentieel en het belang van dit initiatief. Naarmate het project vordert, zal het ongetwijfeld aanzienlijke aandacht en interesse wekken binnen de Europese IT- en datacommunities.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This