‘Gecombineerde AI’ essentieel om AI succesvol in het bedrijfsleven in te zetten, volgens wereldwijd onderzoek

19 december 2023

Organisaties vergroten hun investeringen in AI voor alle onderdelen van hun bedrijf, om de productiviteit te verbeteren, taken te automatiseren, kosten te verlagen en de concurrentie bij te houden. Naast de duidelijke voordelen zijn er echter ook uitdagingen en risico’s die organisaties moeten managen, van het waarborgen dat de output van generatieve AI betrouwbaar genoeg is om bedrijfskritische use cases te ondersteunen, tot het handhaven van compliance met intern beleid en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een nieuwe survey door Dynatrace onder 1.300 CTO’s, CIO’s en andere technologieleiders in grote organisaties uit de hele wereld, waaronder de Benelux.

Deze en andere bevindingen onderstrepen de noodzaak van een gecombineerde benadering van AI, waarbij organisaties verschillende typen AI combineren, zoals generatieve, predictive en causale AI, en verschillende gegevensbronnen, zoals observability, security en zakelijke events. Deze aanpak zorgt voor precisie, context en betekenis in AI-resultaten.

Het rapport “The State of AI 2024: Composite approaches are critical to success” kan hier worden gedownload: The State of AI 2024 (dynatrace.com)

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • 83% van de technologieleiders zegt dat AI essentieel is geworden om de steeds dynamischere cloudomgevingen goed te kunnen beheren.
  • 82% van de technologieleiders zegt dat AI van cruciaal belang zal zijn voor het detecteren, onderzoeken en reageren op securitydreigingen.
  • 88% van de technologieleiders verwacht dat AI de toegang tot data-analyse zal uitbreiden naar niet-technische medewerkers, met zoekopdrachten in natuurlijke taal.
  • 88% van de technologieleiders denkt dat AI zal zorgen voor meer kostenefficiëntie in de cloud, door ondersteuning van FinOps-praktijken.
  • 93% van de technologieleiders is bezorgd dat AI ook zonder goedkeuring gebruikt zal worden, naarmate werknemers meer gewend raken aan het gebruik van tools zoals ChatGPT.

“AI staat centraal in de manier waarop organisaties streven naar meer efficiëntie, het verbeteren van de productiviteit en het versnellen van innovatie”, zegt Bernd Greifeneder, Chief Technology Officer bij Dynatrace. “De release van ChatGPT, eind vorig jaar, heeft een krachtige generatieve AI-hypecyclus in gang gezet. Zakelijke, ontwikkelings-, operations- en securityleiders hebben hoge verwachtingen van generatieve AI om hen te helpen bij het leveren van nieuwe services met minder inspanning en in recordtempo. Maar terwijl organisaties stappen zetten om de verwachte voordelen ook daadwerkelijk te realiseren, wordt het duidelijk dat generatieve AI domeinspecifieke optimalisatue en integratie met andere technologieën vereist, waaronder andere vormen van AI. Organisaties moeten de technologie ook veilig en verantwoord gebruiken en de technologie goed monitoren om de kosten en de gebruikerservaring te beheren. Dit zal helpen om nauwkeurige resultaten te behalen, kosten te besparen en te voorkomen dat werknemers gevoelige gegevens blootstellen of kwetsbaarheden creëren in hun omgevingen.”

Aanvullende uitkomsten:

  • 61% van de technologieleiders wil de komende 12 maanden de investeringen in AI verhogen om softwareontwikkeling te versnellen door het automatisch genereren van code.
  • 95% van de technologieleiders is bezorgd dat het gebruik van generatieve AI om code te creëren kan leiden tot het lekken en onjuist of illegaal gebruik van intellectueel eigendom.
  • 98% van de technologieleiders is bezorgd dat generatieve AI gevoelig is voor onbedoelde bias, fouten en verkeerde informatie.
  • 62% van de organisaties heeft de functies en vaardigheden waarvoor ze werven al veranderd vanwege AI.
  • 95% van de technologieleiders zegt dat generatieve AI nuttiger zou zijn als het zou worden verrijkt en gestimuleerd door andere soorten AI, die precieze feiten over actuele status en nauwkeurige voorspellingen over de toekomst kunnen geven.

“Een van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties met generatieve AI is om tot zinvolle antwoorden te komen waarop gebruikers kunnen vertrouwen om specifieke use cases en problemen op te lossen”, besluit Greifeneder. “Vooral voor use cases waarbij automatisering een rol speelt en die afhankelijk zijn van de context van gegevens, is een gecombineerde benadering van AI cruciaal. Voor het automatiseren van softwareservices, het verhelpen van securitylekken, het voorspellen van onderhoud en het analyseren van bedrijfsgegevens is bijvoorbeeld zo’n gecombineerde AI-benadering nodig. Deze benadering biedt de precisie van causale AI, die de onderliggende oorzaken en gevolgen van het gedrag van systemen bepaalt, en tevens predictive AI, die toekomstige gebeurtenissen voorspelt op basis van historische gegevens. Predictive en causale AI zorgen daarbij niet alleen voor de essentiële context bij de antwoorden van generatieve AI, maar kunnen ook zelf vragen genereren om aan generatieve AI te stellen, om ervoor te zorgen dat de resulterende antwoorden nauwkeurig en niet op kansen gebaseerd zijn. Als organisaties hun strategie goed aanpakken door deze verschillende soorten AI te combineren met hoogwaardige gegevens over observability, security en bedrijfsevents, kunnen ze de productiviteit van hun ontwikkelings-, operationele en securityteams aanzienlijk verhogen en blijvende bedrijfswaarde leveren.”

Dit rapport is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Coleman Parkes en in opdracht van Dynatrace onder 1.300 CTO’s, CIO’s en andere senior technologieleiders die betrokken zijn bij IT operations en DevOps management in grote organisaties met meer dan 1.000 werknemers. De steekproef bestond uit 200 respondenten in de VS, 100 in Latijns-Amerika, 600 in Europa (waarvan 40 uit de Beneleux), 150 in het Midden-Oosten en 250 in Azië-Pacific.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This