AI Alliantie wil veilige AI mogelijk maken

6 december 2023

De AI Alliantie is een nieuwe internationale organisatie van technologieontwikkelaars, onderzoekers en early adopters die samenwerken om open, veilige en verantwoorde AI te bevorderen. Onder leiding van IBM en Meta verenigt deze alliantie meer dan vijftig partijen, waaronder organisaties zoals AMD, Anyscale, CERN, en universiteiten als Cornell, Dartmouth, en Yale.

De vooruitgang in AI biedt nieuwe mogelijkheden om onze manier van werken, leven, leren en interactie te verbeteren. Open en transparante innovatie is essentieel om een breed spectrum aan AI-onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers te voorzien van de informatie en hulpmiddelen die nodig zijn om deze vooruitgang op veilige, diverse en economisch voordelige wijze te benutten. Samenwerking en het delen van informatie zijn cruciaal voor snellere en inclusievere innovatie en voor het identificeren en mitigeren van specifieke risico’s, aldus de oprichters.

De AI Alliantie streeft ernaar om een open gemeenschap te zijn en ontwikkelaars en onderzoekers in staat te stellen verantwoorde innovatie in AI te versnellen, met aandacht voor wetenschappelijke nauwkeurigheid, vertrouwen, veiligheid, diversiteit en economische concurrentiekracht. Door toonaangevende ontwikkelaars, wetenschappers, academische instellingen, bedrijven en andere innovators samen te brengen, worden middelen en kennis gebundeld om veiligheidsproblemen aan te pakken en oplossingen te ontwikkelen die wereldwijd aan de behoeften van onderzoekers, ontwikkelaars en adoptanten voldoen.

De AI Alliantie zal starten met of bijdragen aan projecten die zich richten op:

  1. Ontwikkelen en implementeren van benchmarks, evaluatiestandaarden en andere hulpmiddelen voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van AI-systemen.
  2. Vooruitgang boeken in het ecosysteem van open foundation modellen met diverse modaliteiten.
  3. Bevorderen van een levendig AI hardware-versneller ecosysteem.
  4. Wereldwijde AI-vaardigheden opbouwen en exploratief onderzoek ondersteunen.
  5. Educatieve inhoud en bronnen ontwikkelen om het publieke discours en beleidsmakers te informeren over AI.
  6. Initiëren van projecten die open ontwikkeling van AI op veilige en nuttige manieren aanmoedigen.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This