IDSA en Eclipse vormen Dataspace Working Group voor veilige gegevensuitwisseling

5 december 2023

De International Data Spaces Association (IDSA) heeft aangekondigd dat zij een van de  oprichters is van de nieuwe Eclipse Dataspace Working Group (EDWG), die functioneert onder de Eclipse Foundation. Deze samenwerking duidt op een belangrijke stap in de ontwikkeling van een robuust open source ecosysteem dat gericht is op het vestigen van wereldwijde normen en softwarecomponenten voor soevereine gegevensuitwisseling via data spaces.

Wat is een data space?

Een ‘data space’ is een virtuele omgeving of een platform waar data wordt opgeslagen, , toegankelijk gemaakt, beheerd en geanalyseerd. Deze ruimte kan gegevens van verschillende bronnen bevatten, waaronder databases, bestandssystemen en cloud-opslag. Binnen een data space worden gegevens vaak gestructureerd, geïntegreerd en voorbereid voor analyse of rapportage. In een data space kunnen gebruikers interactie hebben met de data door middel van queries, data mining, en data visualisatie. Het biedt ook mogelijkheden voor data governance en beveiliging om ervoor te zorgen dat de data veilig en volgens de regelgeving wordt beheerd. De structuur en de functionaliteit van een data space kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van een organisatie of project. 

Data spaces worden bijvoorbeeld in de industrie toegepast om opdrachtgevers – denk aan een autofabrikant – digitaal te integreren met toeleveranciers. Zij dienen data uit te kunnen wisselen, maar dan wel op een manier die veilig en vertrouwd is. Zo blijft de data in data spaces in de oorspronkelijke systemen, maar wordt aan externe partijen toegang tot die data verleend. Daarbij gelden regels, rechten en bijvoorbeeld afspraken over de vergoeding die moet worden betaald voor die toegang. Een data space regelt deze toegang en zorgt voor duidelijke afspraken.

Samenwerking

IDSA en de Eclipse Foundation zullen het Eclipse governance framework gebruiken om de ontwikkeling van een open source ecosysteem voor data spaces te versnellen. Centraal in deze inspanning staat het leveren van universeel geaccepteerde normen en gebruiksklare softwarecomponenten, die de oprichting van data spaces voor veilige gegevensdeling stimuleren. De EDWG zal meerdere open source projecten synchroniseren met de functionele eisen zoals gedefinieerd in het IDSA rule book, IDS Referentie Architectuurmodel en het Certificeringsschema.

Lars Nagel, CEO van IDSA, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: “De vorming van de Eclipse Dataspace Working Group vormt een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om een geharmoniseerd landschap voor gegevensdeling te vormen. Door open source projecten af te stemmen op IDSA’s fundamentele werk op het gebied van gegevenssoevereiniteit en vertrouwde gegevensdeling, zal de marktopname van IDS-gedreven softwareoplossingen versnellen.”

In het IDSA rule book beschrijft IDSA op organisatorisch niveau de interactie van rollen en componenten in een data space. Dat vormt de basis voor vertrouwen in en kernfuncties van een data space. Het verheldert de structuren en processen van een data space. 

De IDSA Referentie Architectuurmodellen (RAMs) bieden extra details over hoe functionele eisen van een dataruimte en ontwerpbeslissingen over de architectuur van individuele componenten kunnen worden geïmplementeerd om de gewenste mate van gegevenssoevereiniteit te bereiken, noodzakelijk voor vertrouwde gegevensuitwisseling in een dataruimte.

Het Dataspace Protocol (DSP) vormt de kern van de technische implementatie van elke data space-component en garandeert onder andere de interoperabiliteit tussen componenten en deelnemers aan de data space voor het beheer van data spaces. De protocolspecificatie volgt de functionele eisen van de bedrijfsprocessen zoals die zijn beschreven in het IDSA rule book.

Pin It on Pinterest

Share This