Hoe kan je multi-cloud omgevingen beveiligen?

30 november 2023

Bedrijven maken gebruik van de sterke punten van meerdere cloud providers om de prestaties te verbeteren en de vendor lock-in te minimaliseren, waardoor de populariteit van multi-cloud oplossingen blijft toenemen.

Deze toename in populariteit brengt echter ook een toename in cyber beveiligingsrisico’s met zich mee. Het ingewikkelde web van onderling verbonden diensten op diverse cloud platforms creëert een complex cyberbeveiliging landschap, dat verhoogde waakzaamheid vereist om gevoelige gegevens te beschermen, compliance te garanderen en zich te wapenen tegen evoluerende cyberdreigingen. Bijna 90% van de IT-professionals en bedrijfsleiders is het erover eens dat beveiliging de meest cruciale factor is bij het bepalen van het succes van een cloudstrategie.

Voor het beheren van een multi-cloud omgeving zijn beveiligingsoplossingen nodig die verder gaan dan individuele providers, wat het belang van multi-cloud beveiligingsmogelijkheden benadrukt. Dit houdt in dat tools en protocollen moeten worden ingezet die naadloos integreren met, en gegevens beveiligen op verschillende cloud platforms. Van versleutelingsmechanismen en toegangscontroles tot detectie van bedreigingen en compliancebeheer, een allesomvattende multi-cloud beveiliging aanpak wordt van het grootste belang.

Bovendien neemt, naarmate organisaties het ingewikkelde terrein van een multi-cloud infrastructuur doorkruisen, de kans op mis configuraties en kwetsbaarheden in de beveiliging toe. Het omarmen van een multi-cloud beveiliging standpunt houdt niet alleen in dat je je moet versterken tegen externe bedreigingen, maar ook dat je actief de interne risico’s moet beperken die voortvloeien uit verkeerde configuraties of ongeautoriseerde toegang binnen het ingewikkelde web van onderling verbonden services. Volgens Gartner verschuiven CIO’s in Europa hun prioriteiten intern, inclusief het verhogen van de uitgaven voor cyberbeveiliging. De uitgaven aan beveiliging en risicobeheer in Europa zullen naar verwachting oplopen tot ongeveer 56 miljard dollar, een stijging van 16% ten opzichte van 2023.

Tegen deze achtergrond heeft emma technologies zich onlangs aangesloten bij de European Champions Alliance (ECA), die zich inzet voor de promotie van Europese technologie en de kernwaarden die deze belichaamt. De kern van de missie van ECA is een vastberaden engagement om te pleiten voor sterke cyber beveiligingsmaatregelen in het Europese technologische landschap.

De kern van deze doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen technologiebedrijven in Europa, waardoor de cyberbeveiliging infrastructuur op het hele continent wordt versterkt. De alliantie stimuleert actief de ontwikkeling en integratie van geavanceerde technologieën op het gebied van cyberbeveiliging. Dit omvat het bepleiten van innovatieve beveiligingsoplossingen zoals detectie van geavanceerde bedreigingen, versleutelingsprotocollen en strategieën voor veilig gegevensbeheer, om het steeds veranderende landschap van cyberdreigingen effectief te bestrijden.

“Aanbieders van clouddiensten moeten niet alleen technische garanties voor gegevensbescherming bieden, maar ook zorgen voor immuniteit tegen gegevensvastlegging door de cloudaanbieder zelf of externe entiteiten, met name wanneer deze entiteiten onder extraterritoriale jurisdictie vallen,” benadrukt Dominique Tessier, Focus Group Leader – Cyber Security bij de European Champions Alliance (ECA).

“Wij pleiten voor een model waarbij Europa standaarden vaststelt waaraan alle aanbieders van clouddiensten zich moeten houden. Deze aanpak zou de concurrentie in stand houden en gebruikers in staat stellen naadloos over te stappen tussen aanbieders en tegelijkertijd te profiteren van interoperabiliteit.”

Tessier benadrukt ook het potentieel voor Europese technologie leveranciers om gegevensbescherming, interoperabiliteit en geavanceerde beveiligingsmaatregelen te bevorderen, waaronder toegang tot zeldzame technologieën zoals kwantumcomputing, samen met verbeterde beveiliging door het identificeren en oplossen van misconfiguraties.

Hij concludeert: “We zijn verheugd om emma te verwelkomen bij ECA, omdat het onze leden een kans biedt om te integreren met het emma-platform. Dit zal hen helpen hun aanwezigheid op de markt uit te breiden en zich te vestigen als leiders in het aanbieden van uitgebreide en veilige oplossingen voor multi-cloud omgevingen die organisaties beheren met het emma multi-cloud management platform.”

Het emma-platform speelt een cruciale rol bij het beveiligen van multi-cloud omgevingen. Met zijn cloud-agnostische benadering biedt het platform organisaties multi-cloud specifieke mogelijkheden om naadloos door diverse cloudomgevingen te navigeren en deze te beveiligen. Dit herdefinieert het paradigma van multi-cloudbeveiliging en biedt een allesomvattende oplossing die zich dynamisch aanpast aan de complexiteit van het moderne cloud landschap. 

Encryptie en gegevensbescherming

Het emma-platform geeft hoge prioriteit aan gegevensbescherming en zorgt voor de implementatie van robuuste versleuteling maatregelen. Door gegevens onderweg en in rust te versleutelen, blijven ze veilig en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Deze toewijding aan gegevensbeveiliging weerspiegelt best practices, met name in de context van multi-cloud scenario’s, waar de bescherming van gevoelige informatie van het grootste belang is.

Governance

Het emma-platform helpt organisaties zich te houden aan branchespecifieke regelgeving en compliance standaarden. Het platform biedt tools voor het bewaken en afdwingen van compliance maatregelen, zodat de multi-cloud omgeving voldoet aan de noodzakelijke beveiligings- en regelgevingvereisten.

Interoperabiliteit 

emma’s leveranciers agnostische aanpak ondersteunt interoperabiliteit tussen verschillende cloudaanbieders. Dit zorgt ervoor dat beveiligingsmaatregelen consistent kunnen worden toegepast en onderhouden op verschillende cloud platforms, waardoor een samenhangende en veilige multi-cloud omgeving wordt bevorderd.

Reactie op incidenten en herstel

Het emma-platform faciliteert efficiënte incident respons- en herstelprocessen. In het geval van een beveiligingsincident biedt het platform tools om het probleem te onderzoeken, in te dammen en te verhelpen, zodat de impact op de algehele beveiliging tot een minimum wordt beperkt.

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij EMMA

Pin It on Pinterest

Share This