Kyndryl: Enterprise Management moderniseren met integratie, efficiëntie en automatisering

29 november 2023

Kyndryl, verzelfstandigd uit IBM, vierde onlangs haar tweede verjaardag als onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf. Vandaag de dag ondersteunt Kyndryl organisaties, klanten en zakelijke partners in West-Europa met diensten en consultancy om de modernisering en transformatie te vereenvoudigen, wat bijdraagt aan de algehele economische groei en diversificatie.

Customer Zero

Kyndryl werd in 2021 een onafhankelijk bedrijf met ongeveer 90.000 medewerkers in 60 landen. In minder dan twee jaar stapte het bedrijf over van meer dan 1500 geërfde applicaties verspreid over 50 datacenters naar een paar honderd die volledig in een cloudinfrastructuur werden gehost. Het bedrijf consolideerde ook meer dan 100 financiële systemen in één enkel platform, waarmee een transformatie werd bereikt die een bedrijf van die omvang doorgaans binnen vijf tot tien jaar kan behalen. Als gevolg hiervan verwacht Kyndryl de operationele kosten met meer dan $200M te verlagen en zelfs tot $300M per jaar door productiviteit en efficiëntie.

Innovatie voorspellen

Naarmate technologie zich ontwikkelt en complexe bedrijfsproblemen zich blijven voordoen, zullen IT-professionals het komende jaar voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Sommige veranderingen zullen innovatie aanwakkeren, terwijl andere het debat over generatieve AI zullen aanwakkeren. En andere, zoals cyberdreigingen, zullen bedrijven dwingen om deze risico’s te beperken en het hoofd te bieden.

Xerxes Cooper

De global leaders van Kyndryl werken samen met bedrijven over de hele wereld om hen te helpen hun meest urgente bedrijfsdoelstellingen op moderne manieren aan te pakken. “We zijn er trots op dat we nieuwe waarde creëren om onze klanten te ondersteunen op het gebied van cloudmigratie, AI en beveiliging om hun digitale transformaties te versnellen. Aangedreven door de toewijding en expertise van onze teams over de hele wereld, passen we onze decennialange ervaring in bedrijfskritische workloads toe om onze klanten te helpen bij het beheren en moderniseren van hun complexe hybride IT-omgevingen met hoogwaardige diensten zoals Kyndryl Bridge en Kyndryl Consult,” zegt Xerxes Cooper, President, Strategic Markets bij Kyndryl.

Hier zijn enkele van de meest invloedrijke trends die de IT-besluitvorming in 2024 en daarna zullen beïnvloeden:

  • FinOps adoptie: Ondernemingen zullen FinOps steeds meer toepassen om cloudinvesteringen in hybride en multi-cloudomgevingen efficiënt te beheren, voor een betere kostenbeheersing en samenwerking tussen financiële, technische en bedrijfsteams.
  • Edge Computing en AI: Meer bedrijven, met name in de productiesector, zullen AI aan de rand implementeren om gelokaliseerde gegevens te gebruiken voor efficiëntere activiteiten, waarbij uitdagingen zoals kosten, omgevingsfactoren, veiligheid en arbeid worden aangepakt.
  • De impact van generatieve AI op veiligheid: De opkomst van generatieve AI brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee op het gebied van cybersecurity, waarbij verbeterd identiteits- en toegangsbeheer nodig is en traditionele cybersecurity modellen moeten worden heroverwogen, terwijl routinetaken worden geautomatiseerd en de productiviteit wordt verhoogd.
  • Sterke data governance: De focus zal liggen op robuuste data governance programma’s, aangezien hoogwaardige AI afhankelijk is van hoogwaardige data. Ondernemingen zullen op zoek gaan naar partnerschappen en gemoderniseerde dataplatforms om generatieve AI te integreren in verschillende databronnen.
  • Digitale werkplek evolutie: Er zal meer nadruk komen te liggen op het verbeteren van werknemers- en klantervaringen via digitale werkplektechnologieën, waarbij IT nauwer wordt verbonden met HR-processen en klantgerichte activiteiten.
  • Focus op mainframevaardigheden: Ondernemingen zullen prioriteit geven aan partnerschappen voor mainframebeheer, -optimalisatie en -modernisering, waarbij leemtes in vaardigheden worden aangepakt en de integratie van nieuwe technologieën zoals AI met bestaande mainframe toepassingen wordt gewaarborgd.

“Kyndryl Bridge integreert met andere platformen om ervoor te zorgen dat onze klanten volledig inzicht krijgen in hun technologie bezit, zodat ze sneller beslissingen kunnen nemen en besparingen kunnen realiseren in hun activiteiten, met behulp van automatisering en het datagestuurde inzicht dat het biedt”, zegt Dr. Jamshid Vayghan, CTO, VP en Distinguished Engineer, Strategic Markets, Kyndryl. “Kyndryl Bridge is een open integratieplatform dat ondernemingen in elke branche en overheden over de hele wereld en in EMEA’s Strategic Markets in staat stelt om een ononderbroken pad te creëren tussen digitale business en technologie. Het ontwerp van Kyndryl Bridge, gebaseerd op tientallen jaren ervaring van Kyndryl in het beheren en exploiteren van diverse technologie-estates, is de sleutel tot het bouwen en ondersteunen van een toekomstbestendige digitale business voor onze klanten.”

Net zero

Als ‘s werelds grootste leverancier van IT-infrastructuurdiensten heeft Kyndryl doelen gesteld om zichzelf verantwoordelijk te houden voor vooruitgang in haar bedrijven, activiteiten, toeleveringsketen en maatschappij. Als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van het bedrijf, afgestemd op haar milieuprioriteiten, streeft Kyndryl ernaar om haar impact op het milieu te verminderen en stakeholders te helpen om te voldoen aan de eisen van regelgevende instanties, klanten en investeerders, door middel van een strategische routekaart gericht op drie hoofdgebieden:

  • Doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen: Sinds haar verzelfstandiging heeft Kyndryl duidelijke emissiereductiedoelstellingen opgesteld en haar doel geformuleerd om in 2040 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Het doel is om de directe en indirecte uitstoot wereldwijd met 50% te verminderen en 100% hernieuwbare energiebronnen te gebruiken in 2030.
  • Samenwerking met klanten: Kyndryl erkent dat de milieu-uitdagingen verder reiken dan bedrijfsactiviteiten en werkt samen met klanten en partners om duurzame oplossingen te implementeren in verschillende industrieën. Door het aanbieden van technologie-gedreven benaderingen, zoals AI en machine learning, cloud infrastructuren en het digitaliseren van de werkplek, helpt Kyndryl om de positieve impact op het milieu te vergroten.
  • Opleiding en betrokkenheid van werknemers: Om een cultuur van duurzaamheid op te bouwen, onderwijst Kyndryl haar wereldwijde werknemers over CO2-geletterdheid, haar net zero toezeggingen en moedigt betrokkenheid bij duurzame praktijken aan. Initiatieven zoals het Carbon Literacy Project en de Green Guild stellen medewerkers van Kyndryl in staat om bij te dragen aan een duurzame toekomst, zowel in hun persoonlijke als professionele leven.

“Door gebruik te maken van bestaande en geavanceerde IT-infrastructuren kunnen bedrijven hun impact op het milieu aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie en duurzaamheid verbeteren”, zegt Faith Taylor, Vice President & Global Sustainability & ESG Officer bij Kyndryl. “Bij Kyndryl zijn we toegewijd aan het implementeren van een duurzaamheidsstrategie die geïntegreerd is met onze bedrijfsstrategie door het toepassen van industriestandaarden, innovatie en een gevoel van urgentie. Ik ben er ongelooflijk trots op dat Kyndryl opkomt voor de planeet door een net zero doel te stellen voor 2040.”

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This