Belnet start met DataCite Consortium België

26 oktober 2023

Belnet zal op vraag van de R&E community begin 2024 een DataCite Consortium België oprichten, een centrale registratiedienst waarmee Belgische onderzoeksorganisaties research datasets kunnen registreren en er Digital Object Identifiers (DOI’s) aan kunnen toewijzen.

DataCite België wordt opgezet in navolging van de Nederlandse DFataCite-organisatie. In Nederland is de organisatie opgezet door de Technische Universiteit Delft. DataCite Netherlands is opgericht als centrale registratiedienst voor onderzoeksdatasets die Nederlandse onderzoeksorganisaties helpt bij het registreren van DOI’s voor wetenschappelijke bronnen.

Zo zal ook Belnet start met DataCite Consortium België gaan optreden. Het voordeel voor R&E-instellingen is dat ze nu via het Belnet-consortium een jaarlijks lidgeld betalen van 500 EURO ten opzichte van 2000 EURO indien ze rechtstreeks lid worden van DataCite. Elke onderzoeksorganisatie betaalt sowieso nog altijd een organisatie fee van 500 EURO per jaar en een kleine bijdrage per aangevraagde DOI (Service fee).

Het Consortium moet aan het eind van het eerste jaar uit minimaal vijf organisaties bestaan. We hebben al een toezegging van 4 universiteiten, dus via deze weg willen we graag polsen of er nog interesse is om deel te nemen.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This