ING-enquête: 47% van de beleggers vindt het een goed moment om te beleggen in artificiële intelligentie

16 oktober 2023

Een derde van de beleggers verwacht een positieve impact van artificiële intelligentie (AI) op de wereldeconomie. Dat gevoel is sterker aanwezig bij mannelijke beleggers en bij jongeren. Vrouwelijke beleggers tonen zich eerder negatief in dit verband. Zowat de helft van de Belgische beleggers (47%) vinden het een goed moment om in AI-bedrijven te beleggen, al is 4 op 10 zich ervan bewust dat hier meer dan gemiddeld risico aan verbonden is. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek, uitgevoerd als onderdeel van de ING-beleggersbarometer.

Vorig jaar heeft artificiële intelligentie (AI) een sterke groei gekend. Dat is ook de Belgische beleggers niet ontgaan. Zo denkt een derde van de geënquêteerden dat AI een positieve impact zal hebben op de wereldwijde economische groei in de komende tien jaar (30% denkt het omgekeerde). Dat geloof is iets sterker bij de jongere beleggers waar ongeveer vier op tien deze mening is toegedaan. Opmerkelijk is dat bij vrouwelijke beleggers er een groter percentage is dat verwacht dat AI een negatieve impact op de groei zal hebben (33% t.o.v. 24% die een positief effect zien). Bij mannelijke beleggers is het precies omgekeerd (38% positief, 27% negatief).

“Enquêtes in de VS hebben een gelijkaardig resultaat opgeleverd, met vrouwen die zich veel sceptischer tonen tov AI dan mannen Studies wezen uit dat vrouwen in het algemeen veel behoedzamer tegen nieuwe technologieën aankijken dan mannen”, stelt Peter Vanden Houte

Dat AI ook een bedreiging voor onze privacy vormt, is een mening die zo’n zes op tien beleggers delen. Amper 13% is daar niet van overtuigd. Dat er een belangrijk effect zal zijn op de arbeidsmarkt (bepaalde banen die zullen verdwijnen, nieuwe jobs die zullen worden gecreëerd), staat voor zeven op de tien beleggers buiten kijf. Verrassend nog is dat zowat de helft van de beleggers ervan overtuigd is dat binnen 15 jaar er volledig zelfrijdende auto’s op onze wegen zullen rijden. Slechts een vijfde gelooft daar niet in.

Dat AI ook beleggingskansen biedt, is voor heel wat beleggers duidelijk. Voor 31% van de beleggers is het belangrijk is dat de bedrijven waarin ze investeren gebruik maken van AI. Die mening is sterker bij jongeren (42%), maar ook meer aanwezig bij mannen (35%) dan bij vrouwen (26%).

Voor 47% van de beleggers is het een goed moment om te beleggen in bedrijven die zich toeleggen op de ontwikkeling van AI. Een vijfde van de beleggers is dan ook van plan om de komende maanden individuele aandelen, fondsen of ETFs die in de AI-wereld actief zijn, te kopen. Beleggers onder de 35 jaar zijn in dit opzicht duidelijk iets gretiger, gezien liefst 41% deze intentie heeft. Toch is aan deze bedrijven ook heel wat risico verbonden. Bijna vier op de tien beleggers schatten het risico eerder hoog in, ook de jongeren.

“Technologische doorbraken gaan dikwijls gepaard met hypes op de beurs, waarbij het nadien blijkt dat er uiteindelijk maar een beperkt aantal winnaars zijn Gelukkig schijnt de Belgische belegger zich hiervan bewust”, besluit Vanden Houte

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This