Ontwikkeling van duurzame IT-innovaties is de sleutel tot bedrijfsgroei

12 september 2023

Voor bedrijven die in het huidige klimaat succes willen boeken is het van cruciaal belang om prioriteit te geven aan duurzame innovatie als motor voor bedrijfsgroei. Dat is wat klanten van hun partners verwachten en nodig hebben. 

Volgens de Dell Technologies 2023 Innovation Index worden organisaties zelfs geconfronteerd met een toenemende druk om duurzaam te zijn door:

  1. Klanten: die steeds veeleisender worden over bij wie ze beleggen.
  2. De toeleveringsketen: Bedrijven worden steeds meer verantwoordelijk gehouden voor hun leveranciers, dus proberen ze alleen met ethische partners te werken (en degenen die dat niet doen uit te sluiten).
  3. Waar het op neerkomt: door de hoge energiekosten zoeken bedrijven naar manieren om minder energie te gebruiken en geld te besparen.

Op basis van deze drie drijfveren zien we technologiegedreven innovaties op het gebied van duurzaamheid de markt overspoelen. Volgens de Innovation Index verschuiven bedrijven van het aantikken van vinkjes voor duurzaamheidsmaatregelen naar duurzaamheidsgedreven innovaties. Meer dan de helft (53%) zegt dat ze hun innovatie-inspanningen versnellen als reactie op de klimaatveranderingscrisis. We zien nu dat 26% zich tot technologie wendt om meer inzicht te krijgen in hun ecologische voetafdruk, in hun moderne data-infrastructuur en de Edge. 54% wordt energie-efficiënter door gebruik te maken van Edge/AI/ML om te handelen op basis van gegevensinzichten. Dit zijn grote stappen voorwaarts, maar met de huidige klimaatnood is het van het grootste belang om de vaart erin te houden.

Gelukkig ligt een deel van de oplossing om dit te bereiken in nieuwe technologieën en hun potentieel. Door de kracht van IT te benutten, kunnen organisaties meer innovatie stimuleren en tegelijkertijd meer positieve impact creëren voor de planeet om de klimaatcrisis te helpen aanpakken. 

Waarom investeren in duurzaamheid kan leiden tot succes?

Als bedrijf begint de reis naar betere duurzaamheidsreferenties bij IT-planning en -inkoop, een gevoel dat wordt gedeeld door leidinggevenden over de hele wereld. Uit Gartner’s 2022 Survey bleek dat een opmerkelijke 87% van de bedrijfsleiders verwacht de investeringen in duurzaamheid de komende twee jaar te verhogen. Daarnaast noemde 80% van de leidinggevenden klanten als de belangrijkste groep belanghebbenden die druk uitoefent op organisaties om te investeren in of actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame IT, het fundament van transformatief succes op de lange termijn van organisaties, richt zich op het gebruik van nieuwe innovatieve technologieën zoals high-performance computing (HPC), artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) om de operationele efficiëntie te verbeteren en op de lange termijn de ecologische voetafdruk te verkleinen. 

De kern van duurzame IT is de infrastructuur zelf – het is noodzakelijk dat organisaties en de leveranciers waarmee ze samenwerken hun prioriteiten richten op het voortdurend verbeteren van de infrastructuur om het energieverbruik te verlagen en de operationele en duurzame voordelen te vergroten. Een voorbeeld hiervan is slimme koeling – een innovatieve functie die zorgt voor een verbeterde luchtstroom en thermisch ontwerp. Slimme koeling en efficiëntere technologische oplossingen maximaliseren niet alleen de energie-efficiëntie, maar krachtige ventilatoren en CPU-heatsink-systemen besparen ook energie en energiekosten. 

Organisaties moeten er bij het inzetten van nieuwe oplossingen op letten dat ze op een duurzame, energiezuinige en kosteneffectieve manier worden geïntroduceerd. Het gebruik van gegevens en analyses kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van energiebesparende mogelijkheden in het productieproces, terwijl het gebruik van AI het transport en de logistiek kan optimaliseren, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd. Daarnaast biedt 3D-printen een levensvatbare methode om verspilling van bouwmaterialen in de bouw tot een minimum te beperken.

De logica achter deze verbeteringen is eenvoudig: duurzaamheid moet worden ondergebracht in elke technologie als onderdeel van alles wat wordt gemaakt. Dit betekent dat je vanaf het begin de juiste partner moet kiezen om de duurzaamheidsdoelen van je bedrijf te helpen identificeren en er op af te stemmen.

Strategisch inkopen: Duurzaamheid ontsluiten door flexibele modellen

De manier waarop een product wordt gemaakt is belangrijk, maar dat geldt ook voor de manier waarop een bedrijf dat apparaat in gebruik neemt. Uw inkoopproces heeft een verstrekkende impact. Daarom is het belangrijk om bij IT- en productselecties het volgende in overweging te nemen:

  1. Productmaterialen: Zijn de producten gemaakt van hernieuwbare, duurzame of gerecycleerde materialen? Kunnen ze gemakkelijk worden hergebruikt of gerecycleerd wanneer ze uit gebruik worden genomen?
  2. Productverpakking: Zorgt de verpakking voor zo min mogelijk afval? 
  3. Productprestaties: Zijn de producten ontworpen voor maximale energie-efficiëntie?
  4. Herstelbaarheid/herbruikbaarheid van producten: Kunnen producten gemakkelijk worden gerepareerd zonder de prestaties of productiviteit in gevaar te brengen? Zijn onderdelen gemakkelijk toegankelijk en vervangbaar?
  5. Productiviteit: Maken de producten een hogere productiviteit mogelijk, waardoor het stroomverbruik daalt?

Vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid

Naarmate ons verbruik van technologie en apparaten toeneemt, groeit ook de berg elektronisch afval (e-waste). In 2021 produceerde de wereld meer dan 57 miljoen ton e-waste. Dat is het gewicht van 82.000 schoolbussen en slechts 17% daarvan wordt verzameld en goed gerecycleerd. We streven ernaar om de koolstofvoetafdruk van onze producten te helpen verkleinen en ze duurzamer te maken door het gebruik van hernieuwbare en gerecycleerde materialen aanzienlijk te verhogen. We leggen sterk de nadruk op duurzaam ontwerp en het maken van milieuvriendelijke apparaten. 

Concept Luna is bijvoorbeeld onze verkenning van revolutionaire ontwerpideeën om componenten direct toegankelijk, vervangbaar en herbruikbaar te maken – waardoor minder grondstoffen worden gebruikt en nog meer circulaire materialen in de economie blijven. Concept Luna is een toekomstvisie op wat duurzaam pc-ontwerp zou kunnen belichamen en het onderzoekt hoe we end-to-end overwegingen voor duurzame technologische apparaten zouden kunnen realiseren.

Samengevat is er een direct verband tussen innovatie, en het concurrentievoordeel dat dit met zich meebrengt, en duurzaamheid. Streven naar duurzaamheid creëert win-winsituaties, zowel voor de planeet als voor bedrijven. Als organisaties van duurzaamheid een prioriteit maken, ontdekken ze nieuwe manieren van werken die leiden tot grotere efficiëntie en kostenbesparingen, waardoor middelen vrijkomen om nieuwe kansen te benutten voor innovatie.

Arnaud Bacros

Arnaud Bacros

General Manager Belux bij Dell Technologies

Pin It on Pinterest

Share This