Dynatrace voegt generatieve AI toe aan zijn Davis AI engine

22 augustus 2023

Dynatrace voegt generatieve AI toe aan zijn Davis AI engine om de productiviteit van business-, ontwikkelings-, security- en operationele teams te verhogen. Dynatrace Davis wordt de eerste ‘hypermodal AI’ in de sector waarbij de op feiten gebaseerde, causal AI en de inzichten van predictive AI en nieuwe generatieve AI-mogelijkheden worden samengevoegd. 

Business-, ontwikkelings-, security- en operationele teams kunnen nu aanbevelingen van generatieve AI krijgen, met de juiste context die door causal AI- en predictive AI wordt geleverd en de specifieke kenmerken van het hybride en multicloud ecosysteem van hun organisatie weerspiegelen. Daarnaast zal de toevoeging van generatieve AI-taken vereenvoudigen, zoals verdere automatisering en het creëren van dashboards, waardoor medewerkers zich kunnen richten op snellere, betere en veilligere innovatie. 

Generatieve AI heeft het potentieel om productiviteit over de hele breedte te verhogen. Aangezien generatieve AI van nature is gebaseerd op waarschijnlijkheden, hangt de toegevoegde waarde ervan af van de kwaliteit van de trainingsdata en de instructies van gebruikers. Daarom kan generatieve AI aanzienlijk worden versterkt door samenvoeging met causal en predictive AI. 

Zo ontstaat één ‘hypermodal AI’ waarin elk type AI uitblinkt in zijn specifieke capaciteiten:

  1. Voorspellen – door gebruik te maken van predictive AI-modellen kunnen er aanbevelingen worden gedaan op basis van data uit het verleden. Hieronder vallen onder meer trends in sales en klantervaring, seizoensgebonden trends en de gezondheid van cloud applicaties.
  2. Vaststellen – causal AI kan door het analyseren van onderlinge afhankelijkheden binnen grote observability-, security- en businessdatasets op feiten gebaseerde, deterministische en nauwkeurige antwoorden en intelligente automatisering leveren. Hierbij wordt de accurate context van elk oorspronkelijke datapunt behouden. 
  3. Creëren – met behulp van generatieve AI kunnen aanbevelingen worden gedaan hoe specifieke taken aangepakt kunnen worden, binnen de context van de omgeving en situatie van de klant.

Dynatrace Davis AI onderscheidt zich door:

  • De predictive AI-modellen van Davis voorspelt toekomstig gedrag op basis van data uit het verleden en waargenomen patronen. Hierdoor kunnen klanten anticiperen op toekomstige behoeften en issues met betrekking tot de prestaties en security van hun applicaties en de onderliggende infrastructuur en deze oplossen voordat er daadwerkelijk problemen optreden. 
  • Davis causal AI analyseert real-time contextrijke observability- en securitydata binnen het Dynatrace Graildata lakehouse en causale afhankelijkheden uit de Dynatrace Smartscape topologie. Dit levert de precieze antwoorden en intelligente automatisering die nodig zijn voor probleempreventie, deterministische root-cause analyse en het geautomatiseerd wegnemen van risico’s. 
  • Davis CoPilot generatieve AI werkt samen met de causal en predictive AI van Dynatrace om automatisch aanbevelingen te doen, suggesties te geven voor workflows en dashboards, of mensen natuurlijke taal te laten gebruiken voor onderzoek, het oplossen van problemen of het voltooien van taken. 

“Generatieve AI is al nuttig gebleken om meer operationele inzichten te krijgen in nieuwe persona’s en het versnellen van workflows voor gebruikers van observability-oplossingen”, zegt Nancy Gohring, IDC Research Director voor Enterprise System Management, Observability en AIOps. “In combinatie met andere vormen van AI heeft generatieve AI echter het potentieel om nog meer impact te hebben. Door generatieve AI met andere vormen van AI te voeden kan het van meerwaarde zijn voor klanten. Hiernaast helpt het toevoegen van andere vormen van AI om de waarde van generatieve AI te maximaliseren voor business-, ontwikkelings-, security- en operationele use cases.”

“Generatieve AI is een revolutionaire technologie met ogenschijnlijk grenzeloze mogelijkheden om productiviteit te verhogen”, zegt Bernd Greifeneder, CTO bij Dynatrace. “Als organisaties dit potentieel willen benutten, dan moeten ze generatieve AI aanvullen met andere AI-technieken. Alleen met hypermodal AI, waarin meerdere AI-technieken worden gecombineerd, kan de kracht van generatieve AI gemaximaliseerd worden. We verwachten dat onze klanten met Davis hun productiviteit met 10 tot 20 procent jaar-op-jaar kunnen verhogen, terwijl ze meer aandacht kunnen geven aan transformatie-initiatieven met betrekking tot observability- en security.”

“De AI-mogelijkheden van Dynatrace hebben onze digitale teams het vertrouwen gegeven om nieuwe dingen te proberen. Ze weten namelijk dat ze snel de zakelijke impact van hun veranderingen kunnen vaststellen en eventuele problemen kunnen oplossen in plaats van dagen of weken bezig te zijn met het begrijpen van de implicaties van hun inspanningen”, zegt Ken Schirrmacher, Chief Technology Officer bij Park ’N Fly.

Davis predictive en causal AI zijn nu al beschikbaar voor klanten. De uitgebreide Davis AI zal later in 2023 voor alle klanten beschikbaar en toegankelijk zijn als kerntechnologie binnen het Dynatrace-platform. Bezoek deze website en blog voor meer informatie.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This