Hoe bedrijven hun vinger aan de pols van verandering kunnen houden – geef het woord aan de gebruikers

2 augustus 2023

Het brein werkt in realtime, mensen werken in realtime, gebeurtenissen en de effecten van gebeurtenissen vinden plaats in realtime. En nu, dankzij event-driven architectuur (EDA) en de onmiddellijke oplossing die de Open API-economie biedt, kunnen bedrijven voor het eerst ook echt in realtime werken. Kent Nash, Global EVP bij Solace, verwijst hierbij naar een zeer recent onderzoek naar kritische inzichten van internationale IT-professionals in wat ervoor nodig is om met succes EDA overal in de onderneming in te zetten en dit waarde voor werknemers, klanten en het bedrijf als geheel te laten leveren.

De wereld wordt echt door gebeurtenissen gestuurd. Dit wordt bevestigd door grote cloudproviders en technische analisten, waaronder de CTO van Amazon, dr. Werner Vogels, die dit punt maakte in zijn keynote speech “The world is event driven” op de AWS re:Invent in december 2022. En nu toont baanbrekend nieuw onderzoek van IDC dat 90% van de grootste ondernemingen ter wereld in 2025 door event-streamingtechnologieën aangedreven realtime intelligence zullen gebruiken. 

De recente wereldwijde en geopolitieke gebeurtenissen hebben meer en meer bedrijven – van retail en financiële dienstverlening tot productie, energie en grondstoffen – geleerd hoe belangrijk het is dat ze problemen binnen al hun productlijnen, toeleveringsketens en regio’s in realtime kunnen identificeren en dat ze daar direct op moeten reageren. Het woord is eruit: EDA “is de kloof aan het overbruggen” en wordt mainstream.

Vijf stappen op het traject naar succes van EDA 

Veel bedrijven zijn al druk bezig met hun EDA-proces, terwijl andere nog maar net zijn begonnen. Hun gezamenlijke ervaring is essentieel voor het samenstellen van een roadmap om de vruchten van event-streamingtechnologieën te kunnen plukken. Een onlangs gehouden IDC Infobrief, gesponsord door Solace, hield een enquête onder meer dan 300 IT-professionals in Noord-Amerika, Azië en Europa, die allen voor grote ondernemingen werken waar EDA wordt ingevoerd of overwogen. De resultaten zijn veelzeggend: een overweldigende 93% van de respondenten uit ondernemingen die EDA voor meerdere use cases hebben ingezet, zegt dat EDA aan hun verwachtingen heeft voldaan of deze heeft overtroffen. Naast de technische voorsprong die EDA biedt, zien de meeste bedrijven ook duidelijke commerciële voordelen: 23% van de respondenten meldde een grotere productiviteit; 22% zei dat ze meer klanten binnenhaalden; en 18% zag een verhoging van inkomsten als gevolg van hun EDA-activiteiten.

Maar wat is het geheim van dit succes? Wat moet je doen en wat moet je laten? De respondenten van de enquête waren hierbij zeer behulpzaam en noemden vijf belangrijke criteria om van EDA een succes te maken, gebaseerd op hun eigen ervaringen met het gebruik en de invoering van de technologie.

 1. Steun van de top van het leiderschap, de bedrijfssectoren en IT-afdelingen is essentieel, met name in de eerste stadia

Het uitbreiden van de voetafdruk van EDA in de hele onderneming is een proces, en elk proces begint met het verzamelen van mensen die essentieel zijn voor het totale succes ervan. Ondersteuning door de onderneming en het betrekken van belangrijke stakeholders zijn cruciale elementen, met name in de beginperiode van de toepassing van EDA. 56% van de respondenten in de vroege stadia van EDA, waarin ROI en commerciële voordelen nog niet onmiddellijk duidelijk zijn, gaf aan dat dit een prioriteit was.

Naarmate volwassenheid toeneemt en het effect op de onderneming en de use cases duidelijker worden, wordt de noodzaak van expliciete steun door de onderneming gelukkig minder kritiek – 35% van de respondenten in een gevorderd stadium van invoering van EDA vond steun van de top cruciaal. 

Ook het effect van goed afgestemde topmanagement-, operationele en technische teams is een reflectie van digitale volwassenheid op ondernemingsniveau. Het is daarom geen verrassing dat de respondenten die verder gevorderd zijn op het traject van EDA ook op algemeen digitaal niveau volwassener zijn en beschikken over de digitale strategie en de ondersteuning voor veranderingsmanagement die nodig zijn om digitale bedrijfsinitiatieven gaande te behouden. 

2. IT-ondersteuning is ook belangrijk om technische complexiteit slagvaardig aan te pakken en voorbereid te zijn op toenemende complexiteit

Naarmate EDA vaker binnen organisaties wordt ingezet, worden de daarmee verband houdende eisen die aan IT worden gesteld complexer. En dat betekent dat er een verdieping van vaardigheden op het gebied van EDA in de IT-organisatie nodig is, met name bij ontwikkelaars en architecten. 36,1% van de respondenten noemde het gebrek aan vaardigheden om EDA uit te voeren als een obstakel voor de toepassing ervan. Daarnaast kunnen methodes van loggen, beheer en toezicht (30,7%) aan complexiteit toenemen. Deze moeten derhalve goed worden doordacht.

  Dit is waar de aanbieders van EDA het voortouw moeten nemen. Ze moeten voldoende training en een certificeringstraject bieden voor architecten en ontwikkelaars die de basiskennis en vaardigheden voor het ontwerpen en invoeren van event-driven systemen willen vergaren. Deze moeten bestaan uit technische details zoals het begrijpen van de diverse ontwerppatronen voor EDA, de choreografie versus de orkestratie van microservices, het sagapatroon en RESTful microservices. Training moet bovendien een duidelijke beschrijving en demonstratie geven van belangrijke concepten en tools voor het succes van EDA, zoals eventportal, beste praktijken voor de hiërarchie van onderwerpen, en event-mesh.

  3. Communicatie is essentieel: communiceer de voordelen van EDA in de hele organisatie om afstemming tussen IT en bedrijfsactiviteiten te creëren  

  Het is essentieel om de onderneming op het hele traject mee te nemen. Het onderzoek toonde de hobbels op de roadmap. In de eerste stadia van EDA-volwassenheid zijn gebrek aan inzicht in de voordelen van EDA en inconsistente ondersteuning de meest genoemde organisatorische uitdagingen (38%). Naarmate organisaties overgaan op een gecentraliseerde EDA-status, kunnen zorgen over kosten (42%) en het vinden van de juiste use cases (36%) succes in de weg staan. Verder gevorderde stadia van EDA noemen bovendien een gebrek aan inzicht in de voordelen van EDA (45%) en zorgen over kosten (39%), maar weerstand tegen verandering (38%) wordt een groot obstakel. 

   Doorlopende aandacht voor veranderingsmanagement en het communiceren van commerciële voordelen is essentieel voor het overwinnen van deze uitdagingen. De kerngroep van toegewijde stakeholders die het proces zijn begonnen, moet zich verenigen om regelmatig duidelijk en consistent de waarde van EDA aan andere gebieden van de onderneming te tonen.  

   4. De meetlat van het succes van EDA verandert en aanvaarding groeit – zorg ervoor dat u niet achterblijft

   De juiste maatstaven voor het succes van EDA in de begindagen van de toepassing ervan veranderen naarmate EDA in de loop van de tijd in toenemende mate wordt ingezet. 

    Organisaties die minder gevorderd waren op het EDA-traject noemden “kostenverlaging” (23%) en “aantal projecten voltooid” (31%) als belangrijkste maatstaven voor succes. Op de middellange termijn, na twee of drie use cases, gebruikten de meeste organisaties “operationele stabiliteit” en “aantal projecten” voor het meten van succes. Vervolgens, na brede aanvaarding, worden “hogere inkomsten” (43%), “operationele stabiliteit” (32%) en “mate van veerkracht” (30%) belangrijker maatstaven.

    Deze veranderende reeks maatstaven is een reflectie van de volwassenheidscurve van de inzet van EDA verspreid over meerdere toepassingen binnen het ecosysteem van een onderneming. Een onderneming werkt daadwerkelijk in realtime als ze EDA toepast binnen de belangrijkste klantgerichte, werknemersgerichte en leveranciersgerichte organisaties. Hier worden ondernemingsbreed hoge volumes aan inkomsten gegenereerd. Derhalve zijn stabiliteit en veerkracht essentieel om te verzekeren dat de zaken soepel blijven verlopen op wat vaak een internationale schaal kan zijn binnen honderden vestigingen of productlijnen. 

    5. Stimuleer het succes van EDA met de steun van partners: alles draait om effectief veranderingsmanagement zonder halverwege te verslappen

    De respondenten van de enquête gaven aan dat het “vinden van een steunende partner die helpt bij de implementatie van EDA” (37,7%) een belangrijk criterium is voor het versnellen van commerciële en technische voordelen en het reduceren van het effect van probleemgebieden. Partnerschappen en productintegraties met de providers van de gewenste bedrijfssoftware en SaaS-diensten kunnen faciliterend werken bij het event-enabled maken van een organisatie. En gezien de bovengenoemde hoeveelheid nieuwe technische vaardigheden en training, kan dat een hele geruststelling zijn voor bedrijven die hun eerste stappen op het traject naar EDA zetten. 

    EDA is niet alleen verandering in IT-architectuur, het is een mindset die past bij modern leiderschap binnen de gehele organisatie. Om het proces op gang te houden, was het volgens respondenten bovendien belangrijk dat er een robuust plan is voor veranderingsmanagement dat “gecoördineerde ondersteuning van het middenmanagement garandeert” (35,1%), omdat dit veelal de groep is met verantwoordelijkheid voor het leveren van het werk en de rapportage binnen organisatie. 

    Respondenten gaven aan dat veranderingsmanagement van bovenaf of onderop soms de tactische behoeften van middenmanagers mist. Derhalve moet het management haar werknemers en digitale systemen integreren om gezamenlijk de besluitvorming te delen. 

    De mars naar EDA is begonnen

    De bevindingen van dit artikel tonen dat event-driven architectuur nu in feite de standaardwijze is waarop bedrijven in realtime zullen functioneren. Door inzicht in deze vijf essentiële criteria tijdens de uitvoering van hun EDA-proces, kunnen organisaties in talrijke sectoren het volledige potentieel van het realtime verkeer van hun cruciale bedrijfsdata ontsluiten. 

    Robbert Hoeffnagel

    Robbert Hoeffnagel

    Editor @ Belgium Cloud

    Pin It on Pinterest

    Share This