Onderzoeksrapport: ‘Energie-intensieve industrieën als datacenters moeten energiemodellen herwaarderen om problemen met bestendigheid elektriciteitsnet te voorkomen’

26 juli 2023

Nu de instabiliteit van het elektriciteitsnet en de continuïteit van de energievoorziening een uitdaging blijven voor de industrie in heel Europa, worden in een nieuw onderzoeksrapport oplossingen aangedragen voor grote energieverbruikers om te navigeren door een complexe energiemarkt en uitval als gevolg van problemen met de stabiliteit van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Terwijl de stijgende kosten als gevolg van de energiecrisis in Europa steeds meer impact hebben, wijst het rapport, getiteld Race to Resilience, erop dat de voortdurende instabiliteit van de energievoorziening een grote zorg blijft voor energie-intensieve industrieën die risico lopen op energietekort. 

Volgens Aggreko bevinden grote energieverbruikers in heel Europa zich in een onzekere positie als het gaat om de toekomstige energievoorziening en -garantie, vooral omdat er steeds meer in capaciteit voor duurzame energie op het net wordt geïnvesteerd. Aangezien de subsidiepakketten voor verlaging van energierekeningen voor bedrijven in meerdere Europese landen in 2024 aflopen en de afspraken over een maximum gasprijs in de EU gelden tot februari 2024, groeit de bezorgdheid dat hierdoor de problemen alleen maar erger zullen worden.

Hiervan uitgaande beschrijft het rapport hoe faciliteiten, zowel nu als in de toekomst, de levering van voldoende energie kunnen garanderen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan een herziene benadering van decentrale energie als mogelijkheid om de leveringszekerheid te verbeteren, transmissieverliezen te verminderen en CO2-uitstoot te verlagen.

Chris Rason, Managing Director, Aggreko Energy Services, licht toe: “De onvoorspelbaarheid van het Europese energienetwerk, in combinatie met aanhoudende instabiliteit van de energievoorziening, betekent dat een grootschalige toepassing van autonome modellen in potentie het Europese energiesysteem kan transformeren. Hoewel veel grote energieverbruikers al eerste stappen hebben gezet in de richting van decentrale modellen, is een herwaardering van de energievoorziening op locatie cruciaal voor de industrie om vooruitgang te boeken – vooral vanwege de kritieke kwesties die spelen.

“Aggreko’s Race to Resilience rapport focust daarom op het overbruggen van de kloof tussen enerzijds de hedendaagse uitdagingen, de exponentiële vraag naar energie en verstoringen in de levering, en anderzijds de doelstellingen van morgen op het gebied van leveringszekerheid en duurzaamheid.”

In het rapport gaat de aandacht naar microgrids, gasgeneratoren, warmtekrachtkoppeling en energieopslag als decentrale oplossingen die kunnen zorgen voor meer flexibiliteit op energiegebied. Eén scenario beschrijft een industriële faciliteit van 12 MW die te maken kreeg met een geplande uitschakeling van de lokale energie-infrastructuur. Hier implementeerde Aggreko een microgrid, met een dieselsysteem naast gas- en batterijoplossingen, en zorgde daarmee voor een complete stand-alone oplossing voor de locatie.

Om besluitvormers een startpunt te geven bij het identificeren van dergelijke modellen, belicht het rapport tevens een reeks calculators die door Aggreko zijn ontwikkeld, waaronder de calculators Hire Vs Buy, Grid Compare, Data Centre Power Selector en Greener Upgrades.

Chris concludeerde: “De ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft de weg vrijgemaakt naar meer netbestendigheid door middel van een autonomer, slimmer en groener energiemodel. Nu upgrades door middel van rechtstreekse aankopen echter moeilijk blijken te zijn vanwege de verstoring van toeleveringsketens en investeringskosten, bieden overbruggingsoplossingen een risicovrije manier om deze stap te zetten en een balans te vinden tussen fabriek, winst en product.

“Hoewel navigeren door volatiele markten altijd al moeilijk is geweest, heeft de huidige staat van energie-instabiliteit, verslechterd door een noodlijdende netwerkinfrastructuur en de druk om uitstoot te verminderen, grote energieverbruikers op een belangrijk kantelpunt gebracht. De oplossingen die in het nieuwste rapport van Aggreko worden aangedragen, zijn dan ook bedoeld om het pad te effenen naar nieuwe energiemodellen voor Europa’s grootste industrieën.”

Klik hier om het gratis Race to Resilience rapport te downloaden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This